Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pacientu tiesību paplašināšana – Eiropas Komisija vēlas panākt skaidrākus noteikumus attiecībā uz informāciju par recepšu zālēm

Briselē, 2011. gada 11. oktobrī. Šodien Eiropas Komisija pieņēma pārskatītos priekšlikumus, kuros skaidrots, kādu informāciju nozare var sabiedrībai sniegt par zālēm, kas pieejamas tikai ar ārsta recepti.

Pacienti arvien biežāk vēlas uzzināt vairāk par zālēm, kuras tie lieto, un vēlas lielāku teikšanu pār izvēlēto ārstēšanu. Tajā pašā laikā pacienti arvien vairāk saskaras ar pieaugošu informācijas apjomu no dažādiem avotiem, un bieži vien ir grūti noteikt, vai informācija par zālēm ir uzticama. Lielāku skaidrības nepieciešamību diktē arī aizvien biežāka interneta lietošana pēdējos gados. Tīmekļa informācijai par zālēm jābūt precīzai un uzticamai.

Komisija pārskatītajos priekšlikumos grozījusi savus 2008. gada priekšlikumus un reaģējusi uz Eiropas Parlamenta lūgumiem. Priekšlikumos saglabāts pašreizējais aizliegums reklamēt zāles, kas pieejamas tikai ar ārsta recepti, un paredzēts, ka:

  • atļauts sniegt tikai konkrētu informāciju par zālēm, kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti. Piemēram, informācija uz etiķetes un lietošanas pamācībās, informācija par cenām, par klīnisko izpēti un par lietošanas norādēm;

  • informācija par zālēm, kas pieejamas tikai ar ārsta recepti, ir pieejama, tikai izmantojot ierobežotus saziņas kanālus. Piemēram, informācija oficiāli reģistrētās vietnēs vai drukāta informācija, kas pieejama pēc īpaša sabiedrības pieprasījuma. Publicēšana vispārējos drukātos plašsaziņas līdzekļos netiks atļauta.

  • informācijai jāatbilst atzītiem kvalitātes kritērijiem. Piemēram, tai jābūt objektīvai, tai jāatbilst pacientu vajadzībām un cerībām. Informācijai jābūt pierādītai, ar pareiziem faktiem, tā nedrīkst būt maldinoša un tai jābūt saprotamai.

  • vispārējs princips nosaka, ka iepriekš neapstiprinātu informāciju pirms izplatīšanas jāapstiprina kompetentajai iestādei.

Minēto priekšlikumu pārskatīšana sniedz iespēju vēl vairāk stiprināt esošo zāļu nekaitīguma uzraudzīšanas sistēmu (kas pazīstama kā zāļu drošuma uzraudzības sistēma) Eiropas Savienībā.

Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli teica: “Pārskatītajos priekšlikumos pirmajā vietā izvirzītas pacientu tiesības, intereses un drošība. Tas uzliek nozarei pienākumu sniegt pacientiem konkrētu būtisku informāciju un noteikt skaidrus noteikumus attiecībā uz papildu, brīvprātīgu informāciju par recepšu zālēm. Turklāt priekšlikumos vēl vairāk stiprināta atļauto zāļu kontrole”.

Nākamie soļi

Pārskatītos priekšlikumus apspriedīs Eiropas Parlaments un Ministru padome.

Papildinformācija

http://ec.europa.eu/health/human-use/information-to-patient/legislative-developments_en.htm

http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar