Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Patsiendi võimestamine: Euroopa Komisjon tahab selgemaid teabe-eeskirju retseptiravimite kohta

Brüssel, 11.oktoober 2011 – Euroopa Komisjon võttis täna vastu läbivaadatud ettepanekud, milles selgitatakse nõudeid teabe kohta, mida farmaatsiatööstus võib üldsusele retseptiravimite kohta esitada.

Patsiendid tahavad saada rohkem teavet ravimite kohta, mida nad tarvitavad, ja rohkem sõnaõigust selle kohta, kuidas neid ravitakse. Samal ajal on patsientidel aga üha rohkem teavet ravimite kohta ning erinevatest allikatest pärit info puhul on neil raske otsustada, milline teave on usaldusväärne. Interneti üha levinum kasutamine viimaste aastate jooksul on selguse loomise veelgi vajalikumaks muutnud. Internetis esitatud teave ravimite kohta peab olema täpne ja usaldusväärne.

Oma läbivaadatud ettepanekutes muudab komisjon oma esialgset 2008. aasta ettepanekut ja vastab Euroopa Parlamendi nõudele. Ettepanekutes säilitatakse kehtiv retseptiravimite reklaamimise keeld ja nähakse ette järgmist:

  • Retseptiravimite kohta tohib esitada ainult teatavat teavet. Näiteks võib teavet esitada etiketil ja ravimi infolehel; teave võib sisaldada infot hindade ja kliiniliste uuringute kohta ning kasutusjuhendit.

  • Retseptiravimite kohta võib teavet esitada vaid piiratud teabekanalite kaudu. Näiteks ametlikult registreeritud internetisaitidel või paberkandjal teave, mis tehakse kättesaadavaks, kui üldsus on seda spetsiaalselt taotlenud. Ravimiinfo edastamine üldises trükimeedias ei ole lubatud.

  • Teave peab vastama tunnustatud kvaliteedikriteeriumidele. Näiteks peab see olema erapooletu, vastama patsiendi vajadustele ja ootustele, olema teaduslikult tõestatud, faktiliselt korrektne ja mitte eksitav ning patsiendile arusaadav.

  • Üldreeglina peab teavet, mida ei ole eelnevalt heaks kiidetud, enne selle levitamist kontrollima pädev astus.

Ettepanekute läbivaatamine on andnud ka hea võimaluse tugevdada praegust ravimiohutuse järelevalve süsteemi Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika volinik John Dalli märkis: „Läbivaadatud ettepanekus seatakse esikohale patsiendi õigused, huvid ja ohutus. Ravimitööstust kohustatakse esitama patsientidele teatavat põhiteavet ja kehtestatakse selged eeskirjad retseptiravimite kohta esitatava vabatahtliku lisateabe kohta. Lisaks tugevdatakse veelgi lubatud ravimite kontrolli.“

Edasised sammud

Läbivaadatud ettepanekuid arutatakse nüüd Euroopa Parlamendis ja ministrite nõukogus.

Lisateave

http://ec.europa.eu/health/human-use/information-to-patient/legislative-developments_en.htm

http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar