Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nytt effektivare och säkrare visumsystem

Bryssel den 11 oktober 2011 – I dag tas Informationssystemet för viseringar (VIS) i drift. Visumansökningar kommer hädanefter att behandlas mycket snabbare med hjälp av biometriska data (fingeravtryck och digital ansiktsbild) vilket underlättar identifieringen av visuminnehavarna och försvårar identitetsstöld. Det nya systemet gör det möjligt att snabbt och effektivt utbyta uppgifter mellan Schengenländerna om kortidsvisum. VIS kommer också att stärka systemets integritet och stärka förtroendet mellan medlemsstaterna. De första beskickningar som ansluts till systemet ligger i Nordafrika (Algeriet, Egypten, Libyen, Mauretanien, Marocko och Tunisien).

Kommissionären Cecilia Malmström, med ansvar för inrikes frågor har följande att säga:
–Från och med nu kommer utlänningar som vill besöka EU att kunna dra nytta av tydligare, exaktare, klarare och rättvisare visum­ansöknings­regler.
Med det nya systemet går det också att utfärda och kontrollera visum på ett effektivare och säkrare sätt. Det är ett stort steg i riktning mot en förbättring av EU:s gemensamma viseringspolitik.

Bakgrund

Ett nytt tekniskt avancerat system

I dag utfärdas omkring 13 miljoner Schengenvisum per år av de 25 länderna i Schengenområdet, och denna siffra kommer förmodligen att öka i framtiden. Det system som nu används för att utfärda, övervaka och kontrollera visum klarar inte av så stora volymer. Det är inte alltid lätt att förebygga bedrägeri och missbruk, och ansökningsprocessen kan bli besvärlig för människor med legitima motiv som ansöker om visum för kortare besök.

Det nya tekniskt avancerade Informationssystemet för viseringar (VIS) gör det möjligt att lösa dessa problem genom att ta med digitala ansiktsbilder och fingeravtryck. VIS kommer inte bara att påskynda behandlingen av visumansökningarna utan också effektivisera kontrollerna vid EU:s yttre gränser och förbättra den övergripande gränssäkerheten.

Tack vare det nya systemet behövs bara några klick för att kontrollera identiteten på en visuminnehavare, och på så sätt förebygga och bekämpa visumbedrägerier. Dessutom kommer de som söker visum att få sina ansökningar behandlade mycket snabbare.

Visummyndigheterna i samtliga Schengenländer kommer när så krävs att kunna konsultera uppgifterna i VIS, t.ex. när någon ansöker om ett nytt visum. VIS kommer att innehålla samtliga ansökningar om Schengenvisum och också alla beslut som fattas av visummyndigheterna. Detta gör det möjligt för den sökande att få nytt visum snabbare och enklare, eftersom myndigheterna kommer att kunna kontrollera tidigare visumansökningar och sökandens pålitlighet.

VIS kommer inte att vara driftsklart i alla Schengenländers konsulat över hela världen på en och samma gång. I stället kommer det att införas steg för steg. Norra Afrika kommer snart att följas av Mellanöstern (Israel, Jordanien, Libanon och Syrien), och Gulfregionen (Afghanistan, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jemen). Alla Schengenstaternas konsulat världen över kommer sannolikt inom två år att vara anslutna till VIS.

Ett snabbt, rättvist och säkert ansökningsförfarande

Rutinerna för att ta fingeravtrycken är enkla, snabba och taktfulla. De sökande behöver bara placera sina fingrar ovanpå en digital skanner. Om de lämnar in en ny ansökan inom fem år tas inga nya fingeravtryck. I stället använder man de gamla från den tidigare ansökan i VIS. Fingeravtrycken raderas efter fem år.

När visuminnehavaren anländer till den yttre gränsen ska Schengenstaternas gränsbevakningspersonal kontrollera hans eller hennes identitet liksom äktheten på visumet i VIS. Detta kommer att förhindra bedrägerier (t.ex. försök att använda någon annan persons visum) genom att man kan göra snabba och säkra biometriska kontroller. Samtidigt ska ansökningsprocessen gå snabbare för sökande med ärligt uppsåt, dvs. den överväldigande majoriteten av resenärer.

VIS inrättades genom rådets beslut 2004/512/EG och förordning (EG) nr 767/2008.

Mer information

Se MEMO/11/682

Audiovisuellt material:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

För mer information om VIS:

http://ec.europa.eu/vis

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar