Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Uruchomiono skuteczniejszy i bezpieczniejszy system wizowy

Bruksela, dnia 11 października 2011 r. – dzisiaj o godzinie 8:00 rozpoczął działanie wizowy system informacyjny (VIS). Wnioski wizowe będą teraz opracowywane znacznie szybciej dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych (odcisków palców i cyfrowego wizerunku twarzy), co ułatwi identyfikację posiadaczy wiz i pomoże zapobiegać kradzieżom tożsamości. Nowy system pozwoli państwom Schengen na szybką i skuteczną wymianę danych dotyczących wiz krótkoterminowych. VIS zwiększy również spójność systemu i pogłębi zaufanie wśród państw członkowskich. Pierwsze urzędy konsularne, które zostaną podłączone do systemu, to urzędy znajdujące się w państwach Afryki Północnej (Algierii, Egipcie, Libii, Maroku, Mauretanii i Tunezji).

Komisarz Cecilia Malmström odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne oświadczyła: „Od dzisiaj obcokrajowcy, którzy pragną odwiedzić UE, będą mogli korzystać z wyraźniejszych, bardziej precyzyjnych, przejrzystych i sprawiedliwych przepisów w sprawie wniosków wizowych. Nowy system pozwoli również na wydawanie i sprawdzanie wiz w skuteczniejszy i bezpieczniejszy sposób. Jest to ważny krok w kierunku usprawnienia wspólnej polityki wizowej UE”.

Informacje uzupełniające

Nowy, zaawansowany technologicznie system

Każdego roku w 25 państwach należących do strefy Schengen wydawanych jest łącznie około 13 mln wiz Schengen; w przyszłości liczba ta prawdopodobnie wzrośnie. Funkcjonujący dotychczas system wydawania, monitorowania i weryfikowania wiz z trudem radził sobie z opracowywaniem takiej ilości wniosków. Zapobieganie nadużyciom i oszustwom nie zawsze było łatwe; proces składania wniosków mógł wydawać się tym, którzy zgodnie z prawem starali się o wizę krótkoterminową w celu podróży na terenie UE, zbyt skomplikowany.

Nowy, zaawansowany technologicznie wizowy system informacyjny (VIS) stanowi odpowiedź na te wyzwania: wprowadzony zostaje cyfrowy wizerunek twarzy i odciski palców. System VIS nie tylko przyspieszy przetwarzanie wniosków. Kontrole na granicach zewnętrznych będą dzięki niemu skuteczniejsze, wzrośnie również ogólne bezpieczeństwo granic.

Dzięki nowemu systemowi wystarczy kilka kliknięć, aby zweryfikować faktyczną tożsamość posiadacza wizy, a tym samym zapobiegać przypadkom wykorzystania wiz w nieuczciwym celu oraz zwalczać takie przypadki. Jednocześnie wnioski o wizę będą przetwarzane znacznie szybciej.

Organy wizowe we wszystkich państwach Schengen będą mogły zasięgać informacji z bazy danych systemu VIS, na przykład gdy wcześniejszy wnioskodawca ubiega się o nową wizę. System VIS będzie zawierał wszystkie wnioski wizowe złożone na terenie strefy Schengen oraz wszystkie decyzje podjęte przez organy wizowe w odpowiedzi na te wnioski. Pozwoli to wnioskodawcom na szybsze i łatwiejsze uzyskiwanie nowych wiz, ponieważ organy będą mogły zweryfikować wiarygodność wnioskodawców oraz przekonać się, czy poprzednie wizy były wykorzystywane zgodnie z prawem.

System nie rozpocznie działalności jednocześnie we wszystkich konsulatach państw Schengen na całym świecie. Będzie on stopniowo uruchamiany w poszczególnych regionach. Po państwach Afryki Północnej przyjdzie kolej na Bliski Wschód (Izrael, Jordan, Liban i Syrię) oraz na państwa regionu Zatoki Perskiej (Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Jemen, Katar, Kuwejt, Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie). Wszystkie urzędy konsularne państw Schengen na całym świecie powinny zostać podłączone do systemu VIS w ciągu dwóch lat.

Szybka, uczciwa i bezpieczna procedura składania wniosków

Procedura pobierania odcisków palców jest prosta, szybka i dyskretna. Wnioskodawca musi jedynie umieścić swoje palce na ekranie skanera cyfrowego. Jeżeli wnioskodawca będzie składał w ciągu pięciu lat kolejne wnioski, odciski palców nie będą pobierane ponownie, lecz jedynie kopiowane z poprzednich wniosków znajdujących się w systemie. Dane odcisków palców będą usuwane po pięciu latach.

W momencie gdy posiadacz wizy pojawi się na granicy zewnętrznej, straż graniczna zweryfikuje jego tożsamość i sprawdzi autentyczność wizy w systemie VIS. Pomoże to zapobiec ryzyku nadużyć wizowych (np. gdy ktoś próbuje wykorzystać wizę wydaną innej osobie), pozwalając na szybkie, bezpieczne i pewne weryfikacje danych biometrycznych. Jednocześnie procedura zostanie przyspieszona w przypadku wnioskodawców działających w dobrej wierze, którzy stanowią przeważającą większość podróżujących.

System VIS powstał w oparciu o decyzję Rady 2004/512/WE oraz rozporządzenie WE 767/2008.

Więcej informacji

Zobacz: MEMO/11/682

Materiały audiowizualne;

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Więcej informacji na temat systemu VIS:

http://ec.europa.eu/vis

Strona komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Osoby do kontaktu:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar