Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Efficiënter en veiliger Visuminformatiesysteem gaat van start

Brussel, 11 oktober 2011 — Sinds vanochtend 08.00 uur MET is het Visuminformatiesysteem (VIS) operationeel. Visumaanvragen worden nu veel sneller verwerkt door het gebruik van biometrische kenmerken (vingerafdrukken en een digitale foto). Daardoor kunnen visumhouders sneller worden geïdentificeerd en kan identiteitsdiefstal worden bestreden. Met het nieuwe systeem kunnen gegevens over visa voor kort verblijf snel en efficiënt worden uitgewisseld tussen de Schengenlanden. Het VIS versterkt bovendien de integriteit van het systeem en het onderlinge vertrouwen van de lidstaten. In het eerste stadium worden de consulaire posten in Noord-Afrika (Algerije, Egypte, Libië, Marokko, Mauritanië en Tunesië) op het systeem aangesloten.

EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström: “Van nu af aan gelden voor buitenlanders die naar de EU willen reizen duidelijkere, preciezere, transparantere en eerlijkere regels voor visumaanvragen. Met het nieuwe systeem kunnen visa ook efficiënter en veiliger worden afgegeven en gecontroleerd. Dit is een grote stap voorwaarts voor het gemeenschappelijke visumbeleid van de EU.”

Achtergrond

Een nieuw, technisch geavanceerd systeem

De 25 landen van het Schengengebied geven momenteel jaarlijks13 miljoen Schengenvisa af, en dat aantal zal in de toekomst waarschijnlijk nog stijgen. Het huidige systeem voor de afgifte, het toezicht en de controle van visa kan dergelijke aantallen ternauwernood aan. Het is niet altijd gemakkelijk om fraude en misbruik te voorkomen. Bovendien worden mensen die rechtmatig een visum voor kort verblijf willen aanvragen om in de EU te reizen, geconfronteerd met omslachtige procedures.

Dankzij het nieuwe, technisch geavanceerde Visuminformatiesysteem komt er een einde aan deze problemen, door de digitale verwerking van pasfoto’s en vingerafdrukken. Dankzij het VIS kan een visumaanvraag sneller worden behandeld, kunnen de controles aan de buitengrenzen efficiënter verlopen en worden de grenzen beter beveiligd.

Met het nieuwe systeem zijn een paar klikken voldoende om de werkelijke identiteit van een visumhouder te controleren en zo frauduleus gebruik van visa te voorkomen en bestrijden. Ook kunnen visumaanvragen nu veel sneller worden behandeld.

De visumautoriteiten in alle Schengenstaten kunnen VIS-gegevens opvragen, bijvoorbeeld wanneer iemand die al eerder een visum heeft aangevraagd een nieuw visum nodig heeft. Het Visuminformatiesysteem bevat gegevens over alle aanvragen voor Schengenvisa en alle besluiten die de visumautoriteiten naar aanleiding daarvan hebben genomen. Zo kunnen aanvragers sneller en gemakkelijker een nieuw visum krijgen, omdat de autoriteiten kunnen controleren hoe de aanvrager eerdere visa heeft gebruikt en of hij of zij te goeder trouw is.

Het VIS wordt niet in alle consulaten van de Schengenlanden tegelijk ingevoerd, maar gefaseerd per regio. Na Noord-Afrika komen binnenkort het Midden-Oosten (Israël, Jordanië, Libanon en Syrië) en o.a. de Golfstaten aan de beurt (Afghanistan, Bahrein, Irak, Iran, Jemen, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten). Binnen twee jaar moeten alle consulaire posten van de Schengenlanden op het VIS zijn aangesloten.

Een snelle, eerlijke en veilige aanvraagprocedure

De procedure voor het afnemen van vingerafdrukken is eenvoudig, snel en discreet. De aanvrager hoeft slechts zijn of haar vingers op een digitale vingerscanner te plaatsen. Wanneer binnen vijf jaar een nieuw visum wordt aangevraagd, zijn nieuwe vingerafdrukken niet nodig: deze worden overgenomen van de eerdere aanvraag die in het VIS is opgenomen. Na vijf jaar worden de vingerafdrukken uit het systeem verwijderd.

Als een visumhouder aan de buitengrens komt, controleren de grenswachten van de Schengenstaten door middel van het VIS zijn of haar identiteit en de echtheid van het visum. Dit helpt visumfraude te voorkomen (bijvoorbeeld wanneer iemand probeert een visum van een ander te gebruiken) doordat snel, veilig en betrouwbaar biometrische controles kunnen plaatsvinden. Bonafide aanvragers, de overgrote meerderheid van de reizigers, kunnen de procedure daardoor sneller doorlopen.

Het Visuminformatiesysteem is ingesteld bij Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 767/2008.

Voor meer informatie:

Zie MEMO/11/682

Audiovisueel materiaal:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Meer informatie over het Visuminformatiesysteem:

http://ec.europa.eu/vis

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Homepage van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar