Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Tehokkaampi ja turvallisempi viisumijärjestelmä toteutuu

Bryssel 11. lokakuuta 2011 – Viisumitietojärjestelmä (VIS) otettiin käyttöön tänään 9.00 Suomen aikaa. Viisumihakemuksien käsittely on nyt paljon nopeampaa biometristen tietojen – sormenjälkien ja digitaalisen kasvokuvan – ansiosta. Viisuminhaltijoiden tunnistaminen ja henkilöllisyysvarkauksien torjuminen helpottuu. Uuden järjestelmän avulla Schengen-maat voivat vaihtaa lyhytaikaisia viisumeja koskevia tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Myös järjestelmän luotettavuus paranee, ja järjestelmän jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus lisääntyy. Ensimmäisinä järjestelmään liitetään konsuliedustustot Pohjois-Afrikassa (Algeriassa, Egyptissä, Libyassa, Marokossa, Mauritaniassa ja Tunisiassa).

Sisäasioista vastaavan komission jäsenen Cecilia Malmströmin mukaan ulkomaalaiset, jotka haluavat matkustaa EU:hun, hyötyvät ”selvemmistä, täsmällisemmistä, läpinäkyvämmistä ja oikeudenmukaisemmista viisumihakemussäännöistä”. Uuden järjestelmän ansiosta viisumeja voidaan myöntää ja tarkastaa tehokkaammin ja turvallisemmin. "Tämä on merkittävä askel EU:n yhteisen viisumipolitiikan parantamisessa”, Malmström totesi.

Tausta

Uusi teknisesti edistynyt järjestelmä

Tällä hetkellä Schengen-alueen 25 maata myöntävät joka vuosi noin 13 miljoonaa viisumia, ja tulevaisuudessa määrä todennäköisesti kasvaa. Nykyisellä viisumien toimitus-, seuranta- ja tarkastusjärjestelmällä on vaikeaa käsitellä näin suuria määriä. Petosten ja väärinkäytösten ehkäiseminen ei ole aina helppoa, ja hakemusprosessi voi olla hankala niille, jotka hakevat lyhytaikaista viisumia matkustaakseen EU:ssa.

Näihin haasteisiin voidaan vastata uudella teknisesti edistyneellä viisumitietojärjestelmällä (VIS), jossa otetaan käyttöön digitaalinen kasvokuva ja sormenjäljet. VIS ei ainoastaan nopeuta viisumihakemusten käsittelyä vaan myös tehostaa tarkastuksia ulkorajoilla ja lisää yleistä rajaturvallisuutta.

Uuden järjestelmän ansiosta viisuminhaltijan todellinen henkilöllisyys voidaan tarkistaa muutamalla klikkauksella ja näin ehkäistä ja torjua viisumien vilpillistä käyttöä. Samalla viisumihakemukset voidaan käsitellä paljon nopeammin.

Viisumiviranomaiset kaikissa Schengen-valtioissa voivat käyttää VIS-tietoja esim. silloin kun henkilö hakee uutta viisumia. VIS-järjestelmässä on tiedot kaikista Schengen-viisumihakemuksista ja kaikista viisumiviranomaisten tekemistä viisumipäätöksistä. Hakijat saavat uuden viisumin nopeammin ja helpommin, kun viranomaiset voivat tarkistaa hakijan luotettavuuden ja sen, onko hän käyttänyt aikaisempia viisumeitaan asianmukaisesti.

VIS-järjestelmää ei oteta käyttöön kaikissa Schengen-maiden konsulaateissa heti. Käyttöönotto toteutetaan vähitellen alue kerrallaan. Pohjois-Afrikan jälkeen ovat pian vuorossa Lähi-itä (Israel, Jordania, Libanon ja Syyria) ja Persianlahden maat (Afganistan, Bahrain, Irak, Iran, Jemen, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Schengen-maiden kaikki konsuliedustustot eri puolilla maailmaa on määrä liittää VIS-järjestelmään kahden vuoden aikana.

Nopea, oikeudenmukainen ja turvallinen hakumenettely

Sormenjälkien keruutapa on yksinkertainen, nopea ja hienovarainen. Hakija vain laittaa sormensa digitaalisen skannerin päälle. Jos hän hakee viisumia uudestaan viiden vuoden kuluessa, sormenjälkiä ei oteta uudestaan, vaan ne kopioidaan VIS-järjestelmässä olevasta aiemmasta hakemuksesta. Sormenjälkitiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua.

Kun viisuminhaltija saapuu ulkorajalle, Schengen-valtioiden rajavartijat tarkistavat hänen henkilöllisyytensä ja viisumin aitouden VIS-järjestelmästä. Tällä tavoin voidaan torjua viisumipetosten vaaraa (kuten toisen henkilön viisumin käyttöä) nopeiden ja turvallisten biometristen tarkistusten ansiosta. Samalla rehelliset matkailijat, joita valtaosa viisuminhakijoista on, saavat viisuminsa nopeammin.

VIS-järjestelmä on perustettu neuvoston päätöksellä 2004/512/EY ja asetuksella (EY) N:o 767/2008.

Lisätietoja

Ks. MEMO/11/682

Audiovisuaalista aineistoa:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Lisätietoja VIS-järjestelmästä:

http://ec.europa.eu/vis

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar