Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kasutusele võetakse tõhusam ja turvalisem viisasüsteem

Brüssel, 11. oktoober 2011 – Täna kell 8.00 Kesk-Euroopa aja järgi võeti kasutusele viisainfosüsteem. Viisataotluste läbivaatamine edeneb nüüd kiiremini tänu biomeetriliste andmete (sõrmejäljed ja digitaalne näokujutis) kasutamisele, mis lihtsustab viisaomaniku isiku kindlakstegemist ja aitab ära hoida identiteedivargust. Uus süsteem võimaldab Schengeni riikidel kiiresti ja tõhusalt vahetada andmeid lühiajaliste viisade kohta. Viisainfosüsteem parandab ka süsteemi terviklikkust ja suurendab selle liikmesriikide vahelist usaldust. Esimestena ühendatakse süsteemiga konsulaaresindused Põhja-Aafrikas (Alžeerias, Egiptuses, Liibüas, Mauritaanias, Marokos ja Tuneesias).

Siseasjade volinik Cecilia Malmström sõnas: „Alates tänasest muutuvad viisa taotlemise eeskirjad ELi külastada soovivate välismaalaste jaoks lihtsamaks, täpsemaks, läbipaistvamaks ja õiglasemaks. Uus süsteem võimaldab väljastada ja kontrollida viisasid tõhusamalt ja turvalisemalt. See on suur samm ELi ühise viisapoliitika parandamise suunas.”

Taust

Uus tehnoloogiliselt täiustatud süsteem

Schengeni ala 25 riiki väljastavad igal aastal umbes 13 miljonit Schengeni viisat. See arv suureneb tulevikus tõenäoliselt veelgi. Praegune viisade väljastamise, järelevalve ja kontrollimise süsteem tuleb nii suure töökoormusega vaevalt toime. Alati ei ole lihtne ära hoida pettust ja kuritarvitusi ning viisa taotlemise protsess võib osutuda vaevaliseks nende jaoks, kes tahavad seaduslikult saada ELis reisimiseks lühiajalist viisat.

Uus tehnoloogiliselt täiustatud viisainfosüsteem aitab neid probleeme lahendada, sest kasutusele võetakse digitaalne näokujutis ja sõrmejäljed. Viisainfosüsteem mitte ainult ei kiirenda taotluste läbivaatamist, vaid muudab ka kontrollid välispiiril tõhusamaks ja parandab üldist julgeolekut piiridel.

Tänu uuele süsteemile saab kõigest mõne hiireklõpsuga kindlaks teha viisaomaniku isiku ning sel moel ära hoida viisade kasutamist pettuse eesmärgil ja selle vastu võidelda. Samal ajal toimub ka viisataotluste menetlemine märksa kiiremini.

Viisasid väljastavad asutused kõikides Schengeni riikides saavad tutvuda viisainfosüsteemi andmetega, näiteks juhul, kui taotletakse uut viisat. Viisainfosüsteem sisaldab kõiki Schengeni viisa taotlusi ja viisasid väljastavate asutuste tehtud kõiki asjaomaseid otsuseid. Nii saab viisataotleja uue viisa kiiremini ja lihtsamalt, sest ametiasutustel on võimalik tema tausta ja usaldusväärsust kontrollida.

Viisainfosüsteemi ei rakendata tööle korraga kõikide Schengeni riikide konsulaatides kogu maailmas. Seda tehakse piirkondade kaupa. Põhja-Aafrika piirkonnale järgnevad Lähis-Ida (Iisrael, Jordaania, Liibanon ja Süüria) ja Pärsia lahe piirkond (Afganistan, Bahrein, Iraan, Iraak, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi-Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Jeemen). Kõik Schengeni riikide konsulaaresindused kogu maailmas peaksid olema viisainfosüsteemiga ühendatud kahe aasta pärast.

Kiire, õiglane ja turvaline viisa taotlemise kord

Sõrmejälgede kogumise protseduur on lihtne, kiire ja diskreetne: viisataotleja peab lihtsalt asetama oma sõrmed skannerile. Kui viie aasta jooksul esitatakse uus viisataotlus, ei võeta enam sõrmejälgi, vaid need kopeeritakse viisainfosüsteemis olevalt varasemalt taotluselt. Sõrmejälgede andmed kustutatakse viie aasta pärast.

Kui viisaomanik saabub Schengeni ala välispiirile, teevad vastava Schengeni riigi piirivalvurid kindlaks tema isiku ja kontrollivad viisa autentsust viisainfosüsteemis. See aitab ära hoida viisadega seotud pettusi (näiteks kellegi teise viisa kasutamist), võimaldades isikuid kiiresti, kindlalt ja turvaliselt biomeetriliste andmete põhjal kontrollida. Uus kord muudab viisa saamise kiiremaks heausksete viisataotlejate jaoks, kes moodustavad reisijatest valdava enamuse.

Viisainfosüsteem loodi nõukogu otsusega 2004/512/EÜ ning määrusega (EÜ) nr 767/2008.

Lisateave

Vt MEMO/11/682

Audiovisuaalsed materjalid:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Lisateave viisainfosüsteemi kohta:

http://ec.europa.eu/vis

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar