Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Τίθεται σε λειτουργία ένα πιο αποτελεσματικό και ασφαλές σύστημα θεωρήσεων

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 – Από σήμερα στις 8:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), άρχισε να λειτουργεί το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Οι αιτήσεις για την έκδοση θεωρήσεων θα διεκπεραιώνονται τώρα πολύ πιο γρήγορα χάρη στη χρήση βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικών αποτυπωμάτων και ψηφιακής απεικόνισης του προσώπου) που θα διευκολύνουν την ταυτοποίηση των κατόχων θεωρήσεων και θα αποτρέπουν την υποκλοπή ταυτότητας. Αυτό το νέο σύστημα θα επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή στοιχείων για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας μεταξύ των χωρών του Σένγκεν. Το VIS θα ενισχύσει επίσης την ακεραιότητα του συστήματος, καθώς και την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών του. Οι πρώτες προξενικές αρχές που θα συνδεθούν με το σύστημα βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική (Αλγερία, Αίγυπτο, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία).

Η Επίτροπος Cecilia Malmström, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, δήλωσε: «Από τώρα και στο εξής, οι αλλοδαποί που επιθυμούν να επισκεφθούν την ΕΕ, θα ωφελούνται από σαφέστερους, ακριβέστερους, διαφανείς και πιο δίκαιους κανόνες για τις αιτήσεις έκδοσης θεωρήσεων. Το νέο σύστημα θα επιτρέψει επίσης να εκδίδονται θεωρήσεις και να επαληθεύονται με πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Πρόκειται για μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ.»

Ιστορικό

Ένα νέο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα

Σήμερα, εκδίδονται περίπου 13 εκατομμύρια θεωρήσεις Σένγκεν κάθε χρόνο από τις 25 χώρες του χώρου Σένγκεν, και αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί στο μέλλον. Αυτός ο μεγάλος αριθμός επιβαρύνει σημαντικά το σημερινό σύστημα έκδοσης, παρακολούθησης και επαλήθευσης των θεωρήσεων. Δεν είναι πάντα εύκολο να αποτρέπονται οι απάτες και οι καταχρήσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να καταστεί δυσχερής για εκείνους οι οποίοι νομίμως ζητούν θεώρηση μικρής διάρκειας για να ταξιδέψουν στο εσωτερικό της ΕΕ.

Το νέο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την καθιέρωση της ψηφιακής απεικόνισης του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το VIS δεν θα επιταχύνει μόνο τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεωρήσεων, αλλά και θα καταστήσει αποτελεσματικότερους τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και θα ενισχύσει γενικά την ασφάλεια των συνόρων.

Χάρη στο νέο σύστημα, η πραγματική ταυτότητα κατόχου θεώρησης θα επαληθεύεται απλώς με λίγα κλικ, και επομένως θα αποτρέπεται και θα καταπολεμάται η δόλια χρήση θεωρήσεων. Παράλληλα, οι αιτούντες θεώρηση θα ωφεληθούν από την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους.

Οι αρχές έκδοσης θεωρήσεων σε όλα τα κράτη του Σένγκεν θα είναι σε θέση να συμβουλεύονται τα στοιχεία του VIS, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας πρώην αιτών υποβάλλει αίτηση για νέα θεώρηση. Το VIS θα περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις θεώρησης του Σένγκεν και όλες τις επακόλουθες αποφάσεις που έλαβαν οι αρχές έκδοσης θεωρήσεων. Τούτο θα επιτρέψει στους αιτούντες να λαμβάνουν νέες θεωρήσεις γρηγορότερα και ευκολότερα, δεδομένου ότι οι αρχές θα μπορούν να επαληθεύουν το καλό ιστορικό και την αξιοπιστία του αιτούντος.

Το VIS δεν θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως σε όλα τα προξενεία των χωρών του Σένγκεν παγκοσμίως. Αντίθετα, θα αναπτυχθεί προοδευτικά περιοχή προς περιοχή. Την περιοχή της Βόρειας Αφρικής θα ακολουθήσουν η Εγγύς Ανατολή (Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος και Συρία) και οι περιοχές του Κόλπου (Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Υεμένη). Όλες οι προξενικές αρχές των κρατών του Σένγκεν παγκοσμίως πρέπει να συνδεθούν με το VIS εντός δύο ετών.

Ταχεία, δίκαιη και ασφαλής διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι απλή, ταχεία και διακριτική. Ο/η αιτών/ούσα οφείλει μόνο να τοποθετήσει τα δάκτυλά του/της στην επιφάνεια ψηφιακού σαρωτή. Εάν υποβάλει άλλες αιτήσεις εντός πέντε ετών, τα δακτυλικά του αποτυπώματα δεν θα λαμβάνονται εκ νέου, αλλά θα αντιγράφονται από την προηγούμενη αίτηση στο VIS. Τα δεδομένα των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα διαγράφονται μετά από 5 έτη.

Όταν ο κάτοχος θεώρησης φθάσει στα εξωτερικά σύνορα, οι συνοριοφύλακες των κρατών Σένγκεν θα επαληθεύουν την ταυτότητά του και θα ελέγχουν το γνήσιο της θεώρησης στο VIS. Τούτο θα αποτρέπει τον κίνδυνο απάτης (όπως χρήσης θεώρησης που έχει εκδοθεί για άλλο άτομο), επειδή θα επιτρέπει ταχείς και ασφαλείς βιομετρικούς ελέγχους. Παράλληλα, η διαδικασία θα είναι ταχύτερη για τους «καλή τη πίστει» αιτούντες οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτών.

Το VIS θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/512/EK του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) 767/2008.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βλ. MEMO/11/682

Οπτικοακουστικό υλικό:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VIS:

http://ec.europa.eu/vis

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar