Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Et mere effektivt og sikkert visumsystem er klart til brug

Bruxelles, den 11. oktober 2011 – Kl. 8.00 CET i dag tages visuminformationssystemet (VIS) i brug. Visumansøgninger vil nu blive behandlet meget hurtigere takket være anvendelsen af biometri (fingeraftryk og ansigtsbillede), der vil lette identifikationen af indehavere af visa og bidrage til at forhindre identitetstyveri. Med det nye system bliver det muligt at udveksle oplysninger om visa til kortvarige ophold i Schengen-landene hurtigt og effektivt. VIS vil også styrke systemets integritet og øge medlemsstaternes tillid til det. De første af Schengen-landenes konsulater, der bliver tilknyttet systemet, er konsulaterne i Nordafrika (Algeriet, Egypten, Libyen, Mauretanien, Marokko og Tunesien).

Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender, udtalte: "Fra nu af vil udlændinge, der ønsker at besøge EU, få gavn af visumansøgningsregler, der er klarere, mere præcise, gennemsigtige og retfærdige. Med det nye system kan visa også udstedes og blive kontrolleret mere effektivt og sikkert. Det er en stor forbedring af den fælles EU-politik vedrørende visa."

Baggrund

Et nyt teknologisk avanceret system

I dag udsteder de 25 lande i Schengen-området omkring 13 mio. Schengenvisa årligt, og antallet forventes at stige i fremtiden. Det nuværende system til udstedelse og kontrol af visa kan dårligt behandle så mange visa. Det er ikke altid let at forebygge snyd og misbrug, og ansøgningsproceduren kan være besværlig for dem, der lovligt søger visa til kortvarige ophold og rejser i EU.

Det nye teknologisk avancerede visuminformationssystem (VIS) kan løse disse problemer, idet det indfører digitale ansigtsbilleder og fingeraftryk. VIS vil ikke kun gøre behandlingen af visumansøgninger hurtigere, men vil også gøre kontrollen ved de ydre grænser mere effektiv og styrke den overordnede sikkerhed ved grænserne.

Takket være det nye system tager det kun et par klik at kontrollere den sande identitet af en indehaver af et visum, og derved forebygges og bekæmpes snyd. Samtidig vil visumansøgere opleve, at behandlingen af deres sag går meget hurtigere.

Visummyndighederne i alle Schengen-staterne kan vælge at se oplysningerne i VIS, fx når en tidligere ansøger indgiver en ny visumansøgning. VIS kommer til at indeholde alle visumansøgninger og alle efterfølgende afgørelser, som visummyndighederne har truffet. Dette gør det hurtigere og lettere for en visumansøger at opnå et nyt visum, da myndighederne vil være i stand til at kontrollere ansøgerens tidligere ansøgninger og pålidelighed.

Visuminformationssystemet vil ikke blive taget i brug i alle Schengen-landenes konsulater i hele verden på samme tid. Det vil snarere blive indført i en region efter den anden. Efter Nordafrika vil systemet blive indført i Mellemøsten (Israel, Jordan, Libanon og Syrien) og i områderne omkring Den Arabiske Golf (Afghanistan, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emiratet og Yemen). Alle Schengenstaternes konsulater i hele verden skal tilknyttes det nye system inden for to år.

En hurtig, retfærdig og sikker ansøgningsprocedure

Proceduren for at tage fingeraftryk er enkel, hurtig og diskret. Ansøgeren skal blot putte fingeren på en digital scanner. Hvis ansøgeren inden for fem år herefter ansøger om et nyt visum, vil vedkommendes fingeraftryk ikke blive taget igen, men de vil blive kopieret fra den tidligere ansøgning, der ligger i VIS. Fingeraftryk vil blive slettet efter fem år.

Når indehaveren af et visum ankommer til den ydre grænse, vil Schengenstaternes grænsevagter kontrollere hans/hendes identitet og kontrollere visummets autenticitet i VIS. Dette vil hjælpe til at forhindre risikoen for snyd (som forsøg på at bruge en anden persons visum), da det vil blive muligt at foretage en hurtig, effektiv og sikker biometrisk kontrol. Samtidig vil procedurerne blive hurtigere for visumansøgere, der er i god tro, hvilket er tilfældet for et overvældende flertal af rejsende.

Visuminformationssystemet (VIS) blev oprettet ved Rådets beslutning 2004/512/EF og forordning (EF) nr. 767/2008.

Yderligere oplysninger findes på:

MEMO/11/682

Audiovisuelt materiale:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Flere oplysninger om visuminformationssystemet:

http://ec.europa.eu/vis

Webstedet for EU-kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar