Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Spuštěn efektivnější a bezpečnější vízový systém

Brusel 11. října 2011 – Dnes v 8 hodin SEČ byl spuštěn Vízový informační systém, který výrazně urychlí vyřizování žádostí o víza. Bude totiž pracovat s biometrickými údaji (otisky prstů a digitálním zobrazením obličeje), díky nimž bude jednodušší držitele víz identifikovat a chránit je před krádeží totožnosti. S jeho pomocí si budou moci země schengenského prostoru rychle a efektivně vyměňovat údaje o krátkodobých vízech. Nová technologie zlepší integritu systému a posílí důvěru mezi zeměmi Schengenu. Jako první budou na nový systém připojena konzulární pracoviště v severní Africe (v Alžírsku, Egyptě, Libyi, Mauritánii, Maroku a Tunisku).

Jak prohlásila komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová: „Cizinci, kteří chtějí navštívit EU, budou od nyní profitovat z jednoznačnějších, přesnějších, transparentnějších a férovějších pravidel pro udělování víz. Efektivnější a bezpečnější bude i ověřování víz. Jde o velký krok ke zlepšení společné vízové politiky EU.“

Souvislosti

Nový, technologicky vyspělejší systém

Dvacet pět zemí Schengenu každoročně vydává pro vstup na toto území zhruba 13 milionů víz a tento počet v budoucnu pravděpodobně stoupne. S tímto masivním objemem si stávající systém vydávání, monitorování a ověřování víz nedokáže vždy poradit. Nebývá ani snadné zabránit podvodům a zneužívání. Pro cizince, kteří chtějí cestovat po EU a legitimně žádají o krátkodobé vízum, může být vyřizování žádostí dost náročné.

Nový, technologicky vyspělejší Vízový informační systém (VIS) zvládá tyto problémy lépe – pracuje totiž s digitálním zobrazením obličeje a otisky prstů. Kromě rychlejšího vyřizování žádostí o víza zefektivní tento systém kontrolu na vnějších hranicích a zvýší celkovou bezpečnost na hranicích.

K ověření skutečné totožnosti držitele víza bude stačit pár kliknutí myší – zneužívání víz tak bude podstatně těžší. Sami žadatelé o víza zase pocítí přínos nového systému v podobě mnohem svižnějšího tempa vyřizování svých žádostí.

Vízové orgány zemí Schengenu budou moci údaje z VIS použít např. tehdy, zažádá-li si o nové vízum někdo, kdo již v minulosti žádost podal. V systému budou zaznamenávány jak všechny žádosti o schengenská víza, tak všechna související rozhodnutí vízových orgánů. Žadatelé budou moci získat další vízum rychleji a snáz, jelikož vízové orgány budou moci prověřit jejich věrohodnost a zjistit, zdali dříve udělená víza používali legálně.

VIS nebude na všech konzulátech zemí Schengenu po celém světě spuštěn současně, ale postupně podle regionů. Po severní Africe bude brzy následovat Blízký východ (Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýrie) a země Perského zálivu (Afghánistán, Bahrajn, Írán, Irák, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Jemen). Napojení všech konzulárních pracovišť zemí Schengenu, která ve světě působí, se plánuje do dvou let.

Rychlé, spravedlivé a bezpečné vyřizování žádostí

Snímání otisků prstů bude jednoduché, rychlé a diskrétní – žadatel bude muset pouze přiložit prsty na povrch digitálního scanneru. Bude-li do pěti let podávat další žádost, otisky prstů se mu již snímat nebudou, ale budou zkopírovány z předchozí žádosti uložené v systému VIS. Po pěti letech budou údaje s otisky prstů ze systému vymazány.

Pohraniční stráž zemí schengenského prostoru bude na vnějších hranicích ověřovat v systému VIS pravost víz a totožnost jejich držitelů. Cílem je eliminovat riziko zneužívání víz (např. případ, kdy se někdo snaží přicestovat na vízum udělené někomu jinému) pomocí rychlého a bezpečného ověřování biometrických údajů. Tento postup bude navíc rychlejší pro žadatele, kteří jednají v dobré víře a kteří tvoří naprostou většinu těch, kdo do zemí Schengenu přijíždějí.

Systém VIS byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES a nařízením ES č. 767/2008.

Další informace

Viz MEMO/11/682

Audiovizuální materiál

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

Více informací o systému VIS:

http://ec.europa.eu/vis

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar