Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Energetski trgi: Komisija pozdravlja sprejetje novih pravil glede grosističnega trgovanja z električno energijo in plinom

Bruselj, 10. oktobra 2011 – EU je danes sprejela nova, strožja pravila glede grosističnega trgovanja z energijo. Glavni cilj je preprečitev uporabe notranjih informacij in drugih oblik tržnih zlorab, ki izkrivljajo veleprodajne cene energije in ponavadi pomenijo, da podjetja in potrošniki plačujejo za svojo energijo več, kot bi jim bilo treba. Novi zakon bo začel veljati do konca tega leta. Trgovanje z energijo bo prvič nadzorovano na ravni EU, s čimer se bodo odkrivale zlorabe. Nacionalni organi v državah članicah bodo uvedli kazni, ki bodo pomagale odpravljati in preprečevati tržne manipulacije.

Komisar EU za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Ta dan je pomemben mejnik v razvoju notranjega trga. Nova pravila trgovanja bodo prispevala k poštenim cenam energije. Poleg tega bomo z izboljšanjem preglednosti in integritete trga med vsemi udeleženci na trgu vzpostavili zaupanje v dobro delovanje notranjega trga. To bo okrepilo konkurenco in zagotovilo, da bodo potrošniki vedno dobili najboljšo ponudbo.“

Ozadje

V grosističnem trgovanju z električno energijo in plinom sodeluje v Evropi več sto podjetij in vsak dan se opravi do 10 000 transakcij.

V energetskem sektorju so bolj kot v drugih sektorjih tržne cene zelo odvisne od razpoložljivosti proizvodnje in prenosnih zmogljivosti. To je zato, ker se električne energije ne da shranjevati v industrijskem obsegu. Na cene se da zato zlahka vplivati z ustvarjanjem lažnega vtisa glede razpoložljivosti zmogljivosti ali z zmanjševanjem dejanske proizvodnje. Evropski grosistični energetski trgi imajo tudi vse bolj čezmejni značaj. Cene se določajo glede na odnos med ponudbo in povpraševanjem prek nacionalnih meja. Poleg tega se transakcije pogosto sklenejo zunaj države, na katero se posli nanašajo. Vse to omogoča tržne zlorabe, ki presegajo nacionalne meje. Ker do zdaj energetski regulatorji v državah članicah niso imeli dostopa do vseh podatkov o čezmejnih transakcijah, je bilo težko vedeti, kaj se na teh trgih dogaja, in učinkovito odkrivati zlorabe.

Namen uredbe, ki je bila danes sprejeta, je ureditev teh razmer. Uporabljala se bo za vse grosistične posle v zvezi z električno energijo in plinom v EU, vključno s pogodbami za dovajanje teh dobrin do potrošnikov. Uredba določa tudi sistem odkrivanja tržnih zlorab in predvideva kazni, če se pravila ne spoštujejo.

Uredba zlasti:

  • prepoveduje uporabo notranjih informacij pri prodaji ali nakupu na grosističnih energetskih trgih. Rezervirane informacije in informacije, ki vplivajo na ceno, je treba razkriti, preden se posel lahko začne,

  • prepoveduje manipulativne transakcije ali širjenje nepravilnih informacij, ki dajejo napačne ali zavajajoče signale glede ponudbe, povpraševanja ali cen,

  • obvezuje trgovce z energijo, da o svojih transakcijah obvestijo Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev bodisi neposredno ali prek tretje strani (na primer posrednika ali sistema poročanja o trgovanju). Ti podatki zajemajo ceno, količino, datum in čas transakcije, ime prodajalca ter kupca in upravičenca. Ta posebna obveznost se bo lahko začela uporabljati z izvedbeno uredbo, ki bo pripravljena v prihodnjih mesecih in bo pojasnila natančne podrobnosti podatkov, ki jih bo treba posredovati,

  • Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev podeljuje pristojnost neodvisnega nadziranja vseh poslov ter preverjanja, ali se pravila spoštujejo. Na podlagi prejetih podatkov bo Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev lahko opravila svojo lastno analizo. Ko bo njena začetna presoja potrdila sum tržne zlorabe, bo prosila nacionalne regulatorje, naj preiščejo zadevo na kraju samem. V primeru čezmejnih manipulacij bo tudi usklajevala preiskave. Ko bodo regulatorji ugotovili kršenje pravil, bodo uporabili ustrezne kazni, ki morajo odražati škodo, povzročeno potrošnikom.

Vsi ti ukrepi so že bili del predloga Komisije, razen registra EU, s katerim se želi povečati preglednost z določanjem akterjev, ki so dejavni na trgu, ter navedbe, da morajo kazni odražati škodo, povzročeno potrošnikom. Oba bosta okrepila cilj naše uredbe.

Komisija je Uredbo o celovitosti in preglednosti energetskega trga predlagala 8. decembra 2010. Evropski parlament je sprejel besedilo v prvi obravnavi 14. septembra 2011. Danes je uredbo sprejel Svet in bo kmalu objavljena v Uradnem listu.

Dodatne informacije

Uredba o celovitosti in preglednosti energetskega trga je na voljo tukaj.

Spletna stran Komisije:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Za več informacij glej tudi MEMO/10/655.

Kontakti:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar