Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Piețele energiei: Comisia salută adoptarea noilor norme privind tranzacționarea angro a energiei electrice și a gazelor

Bruxelles, 10 octombrie 2011 – UE a adoptat astăzi norme noi și stricte privind tranzacționarea angro a energiei. Principalul obiectiv este împiedicarea utilizării informațiilor privilegiate și a altor forme de abuz de piață, care denaturează prețurile de tranzacționare angro a energiei și se traduc în mod normal prin faptul că întreprinderile și consumatorii plătesc mai mult decât ar trebui pentru energia consumată. Noua legislație va intra în vigoare până la sfârșitul acestui an. Pentru prima oară, tranzacționarea energiei va fi monitorizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile. Autoritățile naționale din statele membre vor institui sancțiuni pentru a contribui la stoparea și prevenirea manipulării pieței.

Comisarul UE pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: Ziua de astăzi marchează o etapă importantă în dezvoltarea pieței interne. Noile norme privind tranzacționarea vor contribui la prețuri echitabile ale energiei. Mai mult, prin îmbunătățirea transparenței și a integrității pieței, întărim și încrederea pe care o au toți participanții la piață în buna funcționare a pieței interne. Acest lucru va promova concurența și va garanta, pentru consumatori, obținerea întotdeauna a celei mai bune oferte.

Context

În tranzacționarea angro a energiei electrice și a gazelor sunt implicate câteva sute de societăți și în fiecare zi au loc peste 10 000 de tranzacții.

În sectorul energiei prețurile sunt influențate, mai mult decât în alte sectoare, de disponibilitatea capacităților de producție și de transport. Acest lucru se datorește faptului că electricitatea nu poate fi stocată la scară industrială. Din acest motiv, prețurile pot fi influențate cu ușurință prin crearea unei false impresii în legătură cu disponibilitatea capacităților sau chiar prin reducerea producției. Piețele angro ale energiei din Europa au, din ce în ce mai mult, o natură transfrontalieră. Stabilirea prețurilor are loc prin interacțiunea dintre ofertă și cerere, traversând frontierele naționale. Mai mult, tranzacțiile se încheie frecvent în afara granițelor țării la care se raportează. Astfel se creează condiții pentru abuzuri de piață care depășesc frontierele naționale. Deoarece până acum autoritățile de reglementare din statele membre nu au avut acces la toate datele privind tranzacțiile transfrontaliere, a fost greu să înțeleagă ceea ce se întâmpla pe aceste piețe și să descopere efectiv abuzurile.

Regulamentul adoptat astăzi urmărește să pună capăt acestei situații. Regulamentul se va aplica tuturor tranzacțiilor angro cu energie electrică și gaze din UE, inclusiv contractelor de transport al acestor produse până la clienți. De asemenea, regulamentul introduce un sistem de descoperire a abuzurilor de piață și prevede sancțiuni în cazul în care normele nu sunt respectate.

Astfel, regulamentul:

  • interzice utilizarea informațiilor privilegiate la vânzarea sau cumpărarea pe piețele angro de energie. Informațiile exclusive sau informațiile care influențează prețurile trebuie divulgate înainte ca tranzacțiile să poată avea loc;

  • interzice tranzacțiile manipulatoare sau difuzarea de informații incorecte, care oferă indicații false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețurile;

  • îi obligă pe traderii de energie să raporteze tranzacțiile pe care le efectuează la Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), fie direct, fie prin intermediul unei terțe părți (de exemplu un broker sau un sistem de raportare a tranzacțiilor). Aceste informații cuprind prețul, volumele, data și momentul efectuării tranzacției, numele vânzătorului, al cumpărătorului și al beneficiarului. Această obligație specifică va deveni aplicabilă printr-un regulament de punere în aplicare, care urmează să fie elaborat în lunile următoare și care va clarifica detaliile exacte referitoare la informațiile care trebuie comunicate;

  • acordă ACER responsabilitatea de a monitoriza în mod independent toate tranzacțiile și de a verifica respectarea normelor. Pe baza informațiilor primite, ACER va putea realiza propria sa analiză. Odată ce o suspiciune de abuz de piață a fost confirmată de evaluarea sa inițială, ACER va solicita autorităților naționale de reglementare să ancheteze imediat cazul. În cazurile de manipulare transfrontalieră va asigura, de asemenea, coordonarea anchetelor. Odată ce autoritățile de reglementare au constatat încălcarea regulilor, acestea vor aplica sancțiuni adecvate care trebuie să reflecte daunele cauzate consumatorilor.

Toate aceste măsuri făceau deja parte din propunerea Comisiei, cu excepția celor care se referă la registrul UE, care vizează creșterea transparenței prin identificarea operatorilor prezenți pe piață, și la faptul că sancțiunile trebuie să reflecte daunele cauzate consumatorilor. Ambele vor contribui la îndeplinirea obiectivului regulamentului nostru.

La 8 decembrie 2010, Comisia a propus un regulament privind integritatea și transparența pieței energiei. Textul a fost adoptat în primă lectură de către Parlamentul European la 14 septembrie 2011. Astăzi, regulamentul a fost adoptat de Consiliu și va fi publicat în curând în Jurnalul Oficial.

Informații suplimentare

Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei poate fi consultat aici.

Pagina Comisiei pe această temă:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Pentru informații suplimentare, a se vedea de asemenea MEMO/10/655.

Contact:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar