Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Energijos rinkos. Komisija palankiai vertina priimtas naujas didmeninės prekybos elektros energija ir dujomis taisykles

Briuselis, 2011 m. spalio 10 d. Šiandien ES priėmė naujas griežtas didmeninės prekybos energijos ištekliais taisykles. Pagrindinis šių taisyklių tikslas – užkirsti kelią naudotis viešai neatskleista informacija ir kitais piktnaudžiavimo rinka būdais, kuriais iškreipiamos didmeninės energijos išteklių kainos, todėl įmonės ir vartotojai permoka už suvartojamą energiją. Naujasis teisės aktas įsigalios iki šių metų pabaigos. Siekiant atskleisti piktnaudžiavimą, prekyba energijos ištekliais bus tikrinama ES lygmeniu. Valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos patvirtins baudas, kuriomis bus siekiama sustabdyti manipuliavimą rinka ir užkirsti tam kelią.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Šiandien pasiektas svarbus vidaus rinkos plėtros etapas. Naujomis prekybos taisyklėmis bus siekiama sąžiningų energijos išteklių kainų. Be to, gerindami rinkos skaidrumą ir vientisumą, tuo pačiu didiname visų rinkos dalyvių pasitikėjimą tinkamu vidaus rinkos veikimu. Tai paskatins konkurenciją ir visada užtikrins geriausias kainas vartotojams.“

Pagrindiniai faktai

Europoje didmenine prekyba elektros energija ir dujomis užsiima keli šimtai įmonių; kasdien įvyksta iki 10 tūkst. sandorių.

Energijos sektoriaus – kur kas labiau nei kitų sektorių – rinkos kainos labai susijusios su produkcijos pasiūla ir perdavimo pajėgumu. Taip yra dėl to, kad elektros energija negali būti kaupiama pramoniniu mastu. Todėl šias kainas galima nesunkiai paveikti, sukuriant klaidingą įspūdį apie esamą pajėgumą arba iš tiesų mažinant pačią gamybą. Europos didmeninė energijos rinka tampa vis labiau tarptautinė. Kainos nustatomos pagal pasiūlos ir paklausos santykį, nepaisant valstybių sienų. Be to, sandoriai dažnai sudaromi ne toje šalyje, kurioje vykdoma prekyba. Visa tai sukuria sąlygas tarptautinio masto piktnaudžiavimui rinka. Kadangi iki šiol valstybių narių reguliavimo institucijos neturėjo visų tarptautinių sandorių duomenų, buvo sunku suprasti, kas vyksta šiose rinkose, ir veiksmingai nustatyti piktnaudžiavimą.

Šiandien priimtu reglamentu siekiama šią situaciją pakeisti. Reglamentas bus taikomas visai didmeninei prekybai elektros energija ir dujomis Europos Sąjungoje, įskaitant sutartis dėl šių prekių perdavimo klientams. Reglamente taip pat aprašoma piktnaudžiavimo rinka nustatymo sistema ir numatomos baudos už taisyklių nesilaikymą.

Visų pirma reglamentu:

  • draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija, parduodant ar perkant didmeninėse energijos rinkose. Kainą lemianti išskirtinė informacija turi būti atskleista prieš įvykstant sandoriui;

  • draudžiami manipuliavimo sandoriai arba neteisingos informacijos skleidimas, kuriais gali būti sudaromas klaidingas įspūdis apie pasiūlą, paklausą ar kainas;

  • prekiautojai energijos ištekliais įpareigojami tiesiogiai arba per trečiąją šalį (t. y. tarpininką arba prekybos informacijos sistemą) pranešti apie savo sandorius Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER). Pranešama tokia informacija: sandorio kaina, apimtis, data ir laikas, pardavėjo, pirkėjo ir naudos gavėjo pavadinimai. Šis įpareigojimas bus pradėtas taikyti, per artimiausius mėnesius priėmus rengiamą įgyvendinimo reglamentą, kuriame bus nurodyta, kokius konkrečius duomenis reikia pateikti;

  • ACER įpareigojama vykdyti nepriklausomą visų prekybos sandorių stebėseną ir tikrinti, kaip laikomasi taisyklių. Remdamasi surinktais duomenimis, ACER galės atlikti informacijos analizę. Kai pagal pirminio vertinimo duomenis pasitvirtins įtarimai dėl piktnaudžiavimo rinka, agentūra paprašys nacionalinių reguliavimo institucijų atlikti tyrimą vietoje. ACER koordinuos veiklą, kai vyks tarptautinio manipuliavimo rinka tyrimai. Nustačiusios taisyklių pažeidimą, reguliavimo institucijos skirs atitinkamas baudas, proporcingas vartotojams padarytiems nuostoliams.

Komisijos pasiūlyme jau buvo numatytos visos šios priemonės, išskyrus ES registrą, kuriuo siekiama didinti skaidrumą, nustatant veikiančius rinkos dalyvius, ir nuorodą į baudos proporcingumą vartotojams padarytiems nuostoliams. Abi priemonės padės užtikrinti mūsų reglamento siekio įgyvendinimą.

Priimti reglamentą dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo Komisija pasiūlė 2010 m. gruodžio 8 d. Reglamento tekstas buvo patvirtintas pirmajame Europos Parlamento svarstyme 2011 m. rugsėjo 14 d. Šiandien Tarybos patvirtintas reglamentas netrukus bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje.

Kita informacija

Reglamentą dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo galima rasti čia.

Komisijos svetainė

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Daugiau informacijos rasite MEMO/10/655.

Asmenys ryšiams

Marlene Holzner, tel. +32 2 296 01 96

Nicole Bockstaller, tel. +32 2 295 25 89


Side Bar