Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Energiapiacok: A Bizottság örömmel fogadja a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmére vonatkozó új szabályok elfogadását

Brüsszel, 2011. október 10. – Az EU a mai napon a villamos energia nagykereskedelméről szóló új, szigorú szabályokat fogadott el. A szabályok elsődleges célja megelőzni a bennfentes információk és a piaci visszaélés egyéb olyan, a nagykereskedelmi energiaárakat torzító lehetőségeinek kihasználását, amelyek miatt a vállalatoknak és a fogyasztóknak a szükségesnél többet kell fizetniük a villamos energiáért. Az új jogszabály ez év vége előtt hatályba lép. Most kerül sor első alkalommal arra, hogy a visszaélések feltárása érdekében uniós szinten vizsgáljuk meg a villamosenergia-kereskedelmet. A tagállamok nemzeti hatóságai a piaci manipuláció megszüntetése és megelőzése érdekében büntetőjogi szankciókat is érvénybe léptetnek.

Günther Oettinger energiaügyi biztos a következőket mondta: „A mai nap a belső piac fejlődésének fontos mérföldköve. Az új kereskedelmi szabályok hozzájárulnak majd a méltányos energiaárakhoz. Ezenfelül a piaci átláthatóság és integritás javítása révén megerősítjük valamennyi piaci szereplőnek a belső piac megfelelő működésébe vetett bizalmát. Ez fokozni fogja a versenyt és biztosítja, hogy a fogyasztókhoz mindig eljusson a legjobb ajánlat.”

Előzmények

Európában több száz vállalat érintett a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmében, ezek naponta mintegy 10 000 ügyletet bonyolítanak le.

Az ipari ágazatok közül leginkább az energiaszektorra jellemző a piaci árak és a termelési-szállítási kapacitások szoros összefüggése. Ennek oka, hogy a villamos energia nem tárolható ipari mennyiségben. Emiatt az árak könnyen befolyásolhatók a kapacitások rendelkezésre állásáról kialakított valótlan kép vagy a tényleges termelés csökkentése révén. Európa nagykereskedelmi energiapiacai egyre inkább túlmutatnak az országhatárokon. Az árképzés alapja a nemzeti határokon átnyúló kínálat és kereslet kölcsönhatása. Emellett az ügyletekre jellemző, hogy gyakran nem abban az országban jön létre a szerződés, amelyhez az ügylet tárgya kapcsolódik. Mindez a piaci visszaélés különböző, nemzeti határokon túlmutató módjait eredményezi. Mivel a tagállamok energiaszabályozóinak mindeddig nem volt hozzáférésük a határokon átnyúló ügyletek valamennyi adatához, nehéz volt megérteni a piaci fejleményeket és hatékonyan feltárni a visszaélés eseteit.

A mai napon elfogadott rendelet célja, hogy véget vessen ennek a helyzetnek. A rendelet kiterjed valamennyi villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelemre, beleértve ezen áruknak a fogyasztók részére történő szállítására kötött szerződéseket is. A rendelet a piaci visszaélések feltárására irányuló rendszert határoz meg, és szankciókat irányoz elő a szabályok be nem tartásának esetére.

A rendelet többek között:

  • megtiltja a bennfentes információk használatát a nagykereskedelmi energiapiacokon történő értékesítéskor és vásárláskor. A kizárólagos és árérzékeny információkat a kereskedelmi ügylet lebonyolítása előtt nyilvánosságra kell hozni.

  • tiltja a manipulatív ügyleteket, valamint azoknak a téves információknak a terjesztését, amelyek helytelen vagy félrevezető képet adnak a kínálatról, a keresletről vagy az árakról.

  • előírja az energiatermékek piacán működő kereskedők számára, hogy vagy közvetlenül, vagy egy harmadik fél bevonásával (pl. bróker vagy a vételek és eladások bejelentésére szolgáló rendszer útján) tegyenek jelentést ügyleteikről az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER). Ezen adatok tartalmazzák az árat, a mennyiségeket, az ügylet időpontját és időtartamát, valamint az értékesítő, a vásárló és a kedvezményezett nevét. E konkrét kötelezettség egy, a következő hónapokban kidolgozásra kerülő végrehajtási rendelettel válik alkalmazandóvá, amely a továbbítandó adatok pontos részleteit fogja tisztázni.

  • az ACER-t teszi felelőssé a valamennyi kereskedés független monitoringjáért és a szabályok betartásának ellenőrzéséért. A szerzett adatok alapján az ACER saját elemzést is végre tud hajtani. Amennyiben első értékelése megerősíti a piaci visszaélés esetét, az ACER felkéri a nemzeti szabályozókat, hogy haladéktalanul végezzenek nyomozást az ügyben. A határokon átnyúló manipulációs esetekben a nyomozást is koordinálni fogja. Ha az energiaszabályozók szabálysértést állapítanak meg, akkor a megfelelő – a fogyasztóknak okozott károkat tükröző – szankciókat fogják alkalmazni.

Mindezek az intézkedések már szerepeltek a Bizottság javaslatában, kivéve az átláthatóság növelését célzó, a piacon aktív szerepet betöltő piaci szereplők uniós nyilvántartását és azt a szempontot, hogy a szankcióknak tükrözniük kell a fogyasztóknak okozott károkat. Mindkét lépés elősegíti majd rendeletünk célkitűzésének megvalósítását.

A Bizottság 2010. december 8-án az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendeletre tett javaslatot. A szöveget az Európai Parlament a 2011. szeptember 14-i első olvasatban elfogadta. A mai napon a Tanács is elfogadta a rendeletet, így hamarosan sor kerül a Hivatalos Lapban való közzétételére.

További információk

Az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet itt található.

A Bizottság honlapja e témában az alábbi:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

A témában a MEMO/10/655 további információkkal szolgál.

Kapcsolattartók:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar