Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Schimbările climatice: un sondaj arată că publicul este mai preocupat de acest subiect decât în trecut, iar gradul de conștientizare a beneficiilor economice ale acțiunii a crescut

Bruxelles, 7 octombrie 2011 – Conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, mai mult de doi europeni din trei percep schimbările climatice ca fiind o problemă foarte gravă și aproape 80 % consideră că acțiunea în direcția combaterii acestora poate impulsiona economia și crearea de locuri de muncă.

Sondajul1, realizat în iunie 2011, a relevat că publicul european este mai preocupat de schimbările climatice decât era în 2009 și că schimbările climatice rămân un motiv de îngrijorare mai serios decât situația economică.

Sondajul arată, de asemenea, că în cele 27 de state membre există o așteptare larg răspândită că Uniunea Europeană va deveni până la mijlocul acestui secol o societate care respectă mediul și are emisii reduse de carbon.

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Aceste vești sunt încurajatoare! Sondajul arată că cetățenii Europei își dau seama că provocările de ordin economic nu sunt singurele provocări cu care ne confruntăm. De asemenea, arată că marea majoritate a europenilor se așteaptă ca liderii economici și politicienii lor să abordeze acum problema serioasă reprezentată de schimbările climatice. Este extraordinar faptul că publicul este chiar mai preocupat de schimbările climatice decât era în perioada premergătoare Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice. În special, faptul că mai mult de trei europeni din patru consideră că ameliorarea eficienței energetice constituie o modalitate de creare de noi locuri de muncă reprezintă un semnal puternic pentru factorii de decizie ai Europei. Consider că acest sondaj este o încurajare și pentru noi, cei din cadrul Comisiei, de a continua să luptăm pentru acțiuni concrete și ambițioase împotriva schimbărilor climatice în Europa.

Principalele rezultate ale sondajului sunt următoarele:

  • dintre persoanele care au participat la sondaj, 68 % consideră schimbările climatice o problemă foarte gravă (creștere de la 64 % în 2009). În total, 89 % percep schimbările climatice ca o problemă gravă (fie „foarte gravă”, fie „destul de gravă”). Pe o scară de la 1 (cea mai mică) la 10 (cea mai mare), gravitatea schimbărilor climatice a fost plasată la 7,4, față de 7,1 în 2009;

  • în ansamblu, schimbările climatice sunt percepute ca fiind pe locul doi în topul celor mai grave probleme cu care se confruntă lumea, după sărăcie, foamete și lipsa apei potabile (luate împreună ca o singura problemă). O persoană din cinci intervievate consideră schimbările climatice ca fiind problema cea mai gravă - iar 51 % (creștere de la 47 % în 2009) au spus că este problema cea mai gravă sau una dintre cele mai grave probleme, în timp ce 45 % au spus acest lucru despre situația economică;

  • dintre respondenți, 78 % au fost de acord că lupta împotriva schimbărilor climatice și ameliorarea eficienței energetice pot impulsiona economia și crearea de locuri de muncă în UE – o creștere față de 2009, când 63 % au fost de acord cu faptul că acțiunile în domeniul schimbărilor climatice ar putea impulsiona economia și locurile de muncă. Această opinie nu a înregistrat în niciun stat membru o susținere mai mică de două persoane din trei;

  • o proporție de 68 % sprijină propunerea ca impozitarea să fie bazată în mai mare măsură pe consumul energetic, în fiecare stat membru înregistrându-se o majoritate în favoarea acestei schimbări;

  • publicul se așteaptă ca Europa să devină până în 2050 o societate care respectă mediul, viziune pe care Comisia a prezentat-o la începutul acestui an în Foaia sa de parcurs către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon2. Aproape nouă din zece persoane (88 %) se așteaptă ca în 2050 Europa să folosească mai multă energie din surse regenerabile, 87 % se așteaptă ca Europa să utilizeze cu mai multă eficiență energia, iar 73 % ca automobilele să aibă sisteme de propulsie mai eficiente decât în prezent;

  • soluționarea problemei schimbărilor climatice est văzută ca fiind în principal responsabilitatea guvernelor naționale, a UE și a mediului de afaceri. Doar 21 % consideră că au o responsabilitate personală în acest sens, dar 23 % au sugerat spontan ca toți actorii, inclusiv ei înșiși, să aibă o responsabilitate colectivă comună;

  • puțin mai mult de jumătate din cei intervievați (53 %) au declarat că au luat o măsură de combatere a schimbărilor climatice în ultimele șase luni, dar proporția s-a dovedit a fi mai mare atunci când au fost întrebați ce măsuri specifice au luat: 66 % din respondenți au declarat că au redus și reciclat deșeurile menajere, cea mai comună măsură luată.

Raportul complet privind sondajul Eurobarometru este disponibil la

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Sondajul special Eurobarometru 372: Schimbările climatice.

2 :

Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. COM(2011) 112.


Side Bar