Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Éghajlatváltozás: Egyre többen aggódnak, egyre többen ismerik fel a fellépés gazdasági előnyeit – állítja egy felmérés

Brüsszel, 2011. október 7. – Az európaiak több mint kétharmada rendkívül súlyos problémának tartja az éghajlatváltozást, és csaknem 80%-uk gondolja úgy, hogy az ellene való fellépés segítheti a gazdaság fellendülését és a munkahelyteremtést – tudjuk meg az Eurobarométer ma közzétett felméréséből.

A 2011 júniusában végrehajtott közvélemény-kutatás1 megállapította, hogy az európai lakosság ma jobban aggódik az éghajlatváltozás miatt, mint 2009-ben, és jobban, mint a gazdasági helyzet miatt.

A felmérés egy másik megállapítása szerint a huszonhét tagállamban sokan számítanak arra, hogy az Európai Unió az évszázad közepére „éghajlatbarát”, kevés szén-dioxidot kibocsátó társadalommá válik.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa ezt mondta: Ez reményteli hír! Ez a felmérés azt mutatja, hogy Európa polgárai látják: a gazdaság problémái mellett másfajta kihívásokkal is meg kell küzdenünk. És az európaiak többsége elvárja a politikusoktól és az üzleti élet vezetőitől, hogy az éghajlatváltozás kérdésével már ma foglalkozzanak. Figyelemre méltó, hogy a közvélemény ma jobban aggódik az éghajlatváltozás miatt, mint akkor, amikor folyamatban voltak a koppenhágai éghajlat-változási konferencia előkészületei. Különösen a felmérés azon megállapítása érdemel figyelmet, hogy az európaiak több mint háromnegyede szerint az energiahatékonyság javítása új munkahelyeket teremthet: ez bizony erőteljes jelzés az európai döntéshozók számára. Véleményem szerint ennek a felmérésnek minket, a Bizottság munkatársait is bátorítania kell arra, hogy tovább küzdjünk az ambiciózusabb és konkrétabb európai fellépés érdekében.

A felmérés legfontosabb megállapításai a következők:

  • A megkérdezettek 68%-a rendkívül súlyos problémának véli az éghajlatváltozást (2009-ben ez a szám 64% volt). A felmérésben részt vevők összesen 89%-a látja ezt a kérdéskört súlyos („rendkívül súlyos” vagy „meglehetősen súlyos”) problémának. Amikor a felmérés készítői arra kérték a válaszadókat, hogy osztályozzák egy 1-től 10-ig terjedő skálán az éghajlatváltozás mint probléma súlyosságát úgy, hogy a nagyobb pontszám súlyosabb problémát jelent, akkor az átlagos pontszám 7,4-re adódott; ugyanez az érték 2009-ben 7,1 volt.

  • A megkérdezettek szerint az éghajlatváltozás a második legsúlyosabb probléma, amellyel a világnak ma szembe kell néznie – ennél előbbre csak a szegénységet, az éhínségeket és az ivóvízhiányt sorolták (ez a három kérdés a felmérésben egyetlen kérdéskörként szerepelt). Minden ötödik válaszadó véli úgy, hogy a legsúlyosabb probléma az éghajlatváltozás. A felmérésben részt vevők 51%-a szerint az éghajlatváltozás vagy a legsúlyosabb, vagy az egyik legsúlyosabb kérdés (2009-ben ugyanez a szám 47% volt), miközben a gazdasági helyzetről ugyanezt csak 45%-uk gondolja.

  • A válaszadók 78%-a egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energiahatékonyság javítása fellendítheti az EU gazdaságát és a foglalkoztatást – ugyanezen a véleményen 2009-ben az akkor megkérdezetteknek csak 63%-a volt. Az állítást helyeslők aránya egyetlen tagállamban sem volt kisebb kétharmadnál.

  • A megkérdezettek 68%-a támogatja azt az ötletet, hogy az adók jobban függjenek az energiafelhasználástól. Egy ilyen irányú változtatás minden tagállamban élvezte a válaszadók többségének támogatását.

  • A közvélemény várakozásai szerint Európa 2050-re „éghajlatbarát” társadalommá növi ki magát – ez megegyezik azzal a jövőképpel, amelyet a Bizottság ez év tavaszán az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és versenyképes gazdaság megvalósítása érdekében összeállított stratégiai dokumentumában felvázolt. 2 Tíz válaszadóból csaknem kilenc (88%) várja azt, hogy 2050-ben Európa több olyan energiát fog felhasználni, amelyet megújuló energiaforrásból állítottak elő, 87% azt, hogy javul Európa energiafelhasználási hatékonysága, és 73% azt, hogy a gépkocsik meghajtása hatékonyabb lesz a mainál.

  • A megkérdezettek úgy látják, hogy az éghajlatváltozással elsősorban a tagállami kormányoknak, az EU-nak és az üzleti élet szereplőinek kell foglalkozniuk. Csak 21%-uk látja úgy, hogy saját magán is van felelősség, miközben további 23% úgy véli, hogy valamennyi szereplőnek, köztük saját magának is, együttesen kell viselnie a felelősséget.

  • Csak a megkérdezettek alig több mint fele (53%) számolt be arról, hogy az elmúlt hat hónap során maga is tett valamit az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében; amikor azonban a kérdőív arra kérdezett rá, hogy milyen konkrét lépéseket tettek, kiderült, hogy ez az arány magasabb: a válaszadók 66%-a tartozott például azok közé, akik csökkentették és újrahasznosították a háztartási hulladékukat – ez volt a leggyakoribb ilyen irányú tett.

Az Eurobarométer teljes jelentése a következő internetcímen olvasható:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kapcsolattartó:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Eurobarométer tematikus felmérés, 372. sz.: Éghajlatváltozás.

2 :

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve, COM(2011) 112.


Side Bar