Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos: Tietoisuus ilmastotoimien taloushyödyistä lisääntyy

Bryssel, 7. lokakuuta 2011 – Yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista pitää ilmastonmuutosta hyvin vakavana ongelmana ja lähes 80 prosenttia katsoo, että torjuntatoimien toteuttaminen voi piristää taloutta ja luoda työpaikkoja. Nämä tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta erityiseurobarometrista.

Kesäkuussa 2011 toteutetussa mielipidetiedustelussa1 kävi ilmi, että eurooppalaiset ovat huolestuneempia ilmastonmuutoksesta nyt kuin vuonna 2009 ja että ilmastonmuutos aiheuttaa edelleen enemmän huolta kuin taloudellinen tilanne.

Tutkimus osoittaa myös, että EU:n 27 jäsenvaltiossa odotetaan laajalti, että Euroopan unionista tulee ilmastoystävällinen ja vähähiilinen yhteiskunta tämän vuosisadan puoliväliin mennessä.

Uutiset ovat rohkaisevia!”, ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard sanoi. ”Tutkimus osoittaa, että EU:n kansalaisten mielestä taloudelliset haasteet eivät ole ainoita haasteitamme. Selkeä enemmistö eurooppalaisista odottaa, että poliitikot ja yritysjohtajat ottavat vakavat ilmasto-ongelmat käsittelyyn nyt. On erityisen merkittävää, että yleisö on ilmastonmuutoksesta huolestuneempi tällä hetkellä kuin ennen Kööpenhaminan ilmastokonferenssia. Se, että kolme neljäsosaa eurooppalaisista pitää energiatehokkuuden parantamista keinona luoda työpaikkoja, on vahva viesti Euroopan päättäjille. Mielestäni tämä mielipidetiedustelu rohkaisee meitä komissiossa jatkamaan taistelua kunnianhimoisten ja konkreettisten ilmastotoimien puolesta Euroopassa”, Hedegaard totesi.

Mielipidetutkimuksen keskeiset tulokset ovat seuraavat:

  • 68 prosenttia mielipidetiedusteluun vastanneista pitää ilmastonmuutosta hyvin vakavana ongelmana (vuonna 2009 näin vastasi 64%). Jopa 89 prosenttia vastanneista piti sitä vakavana ongelmana (joko hyvin vakavana tai varsin vakavana). Asteikolla 1–10 tarkasteltuna ilmastonmuutoksen vakavuus oli kasvanut ja oli nyt 7,4 (vuonna 2009 vastaava luku oli 7,1).

  • Ilmastonmuutosta pidettiin maailman toiseksi vakavimpana ongelmana köyhyyden, nälänhädän ja juomaveden puutteen jälkeen (näitä kolmea tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena.) Joka viides mielipidetiedusteluun vastanneista piti ilmastonmuutosta vakavimpana ongelmana. Vastanneista 51 prosenttia (nousua vuoden 2009 47 prosentista) sanoi, että ilmastonmuutos on joko vakavin tai yksi vakavimmista ongelmista. Taloudellisen tilanteen osalta näin vastasi 45 prosenttia.

  • 78 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja energiatehokkuuden parantaminen voivat edistää EU:n taloutta ja työpaikkojen syntymistä. Vuonna 2009 näin ajatteli 63 prosenttia vastanneista. Kussakin jäsenvaltiossa vähintään kaksi kolmasosaa haastatelluista oli tätä mieltä.

  • 68 prosenttia vastanneista kannattaa verotuksen suuntaamista aikaisempaa voimakkaammin energian käyttöön. Tätä muutosta kannattaa enemmistö vastanneista kaikissa jäsenvaltioissa.

  • Yleisö odottaa, että Euroopasta tulee ilmastoystävällinen yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. Komissio esitteli tätä koskevan vision aikaisemmin tänä vuonna asiakirjassaan Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20502. Lähes yhdeksän haastateltua kymmenestä (88 prosenttia) odottaa, että vuonna 2050 Euroopassa käytetään aikaisempaa enemmän uusiutuvaa energiaa ja 87 prosenttia haastatelluista odottaa energiatehokkuuden paranevan. 73 prosenttia haastatelluista puolestaan odottaa, että vuonna 2050 autot käyttävät energiatehokkaampia polttoaineita kuin tällä hetkellä.

  • Ilmastonmuutoksen torjunnan katsotaan olevan pääasiassa kansallisten hallitusten, EU:n ja yritysten vastuulla. Ainoastaan 21 prosenttia haastatelluista katsoi olevansa henkilökohtaisesti vastuussa ilmastonmuutoksesta, mutta 23 prosenttia puolestaan ehdotti oma-aloitteisesti, että kaikki toimijat, myös he itse, jakavat tämän vastuun.

  • Hieman yli puolet haastatelluista (53 %) sanoi, että he ovat toteuttaneet jonkinlaisia toimia viimeisen kuuden kuukauden aikana ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Luku oli kuitenkin suurempi, kun tiedusteltiin, ovatko vastaajat toteuttaneet joitakin tiettyjä toimia. Vastaajista 66 prosenttia ilmoitti vähentäneensä kotitalousjätteen määrää ja kierrättäneensä sitä (tämä oli yleisin yksittäisten kansalaisten teko).

Eurobarometri-mielipidetiedustelu on kokonaisuudessaan internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Yhteyshenkilö :

Isaac Valero Ladron (+32 2) 296 49 71

1 :

Erityiseurobarometri nro 372: Ilmastonmuutos.

2 :

Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 KOM(2011) 112.


Side Bar