Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Klimaændringer: Undersøgelse viser øget bekymring i befolkningen, som er bevidst om de økonomiske fordele ved handling

Bruxelles, den 7. oktober 2011 – Mere end to ud af tre europæiske borgere ser klimaændringerne som et meget alvorligt problem, og næsten 80 % mener, at indsatsen for at bekæmpe dette problem kan stimulere økonomien og jobskabelsen, viser en særlig Eurobarometer-undersøgelse, der er offentliggjort i dag.

Opinionsundersøgelsen1, som blev gennemført i juni 2011, viser, at den europæiske befolkning nu er mere bekymret over klimaændringerne, end den var det i 2009 - og at klimaændringerne giver anledning til større bekymring end den økonomiske situation.

Undersøgelsen viser også, at der i de 27 medlemsstater er udbredt forventning om, at Den Europæiske Union vil blive et klimavenligt lavemissionssamfund midt i dette århundrede.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, udtalte i den forbindelse: "Det er gode nyheder! Undersøgelsen viser, at de europæiske borgere kan se, at de økonomiske udfordringer ikke er de eneste udfordringer, vi står over for. Den viser, at langt de fleste europæere forventer, at deres politikere og erhvervsledere tager fat om det alvorlige problem med klimaændringer nu. Det er slående, at befolkningen er endnu mere bekymret over klimaændringer nu, end den var det op til klimakonferencen i København. Og navnlig er det faktum, at 3 ud af 4 europæere ser indsatsen for at forbedre energieffektiviteten som et middel til at skabe nye arbejdspladser, et stærkt signal til de europæiske beslutningstagere. Jeg finder denne opinionsundersøgelse meget opmuntrende, også for os i Kommissionen, for at kæmpe videre for at gennemføre ambitiøse og konkrete klimatiltag i Europa."

De vigtigste resultater af undersøgelsen er følgende:

  • 68 % af de adspurgte mente, at klimaændringer er et meget alvorligt problem (en stigning fra 64 % i 2009). I alt 89 % betragtede det som et alvorligt problem (enten "meget alvorligt" eller "forholdsvis alvorligt"). På en skala fra 1 (mindst) til 10 (mest) rangerede klimaproblematikkens alvor på 7,4, mod 7,1 i 2009.

  • Generelt blev klimaændringerne opfattet som det alvorligste problem, verden er konfronteret med, næst efter fattigdom, sult og mangel på drikkevand (betragtet som ét samlet problem). Hver femte person, som deltog i undersøgelsen, fandt, at klimaændringer er det alvorligste problem. 51 % (en stigning fra 47 % i 2009) sagde, at det var det alvorligste eller et af de alvorligste problemer, mens 45 % mente dette om den økonomiske situation.

  • 78 % var enige i, at tiltagene for at bekæmpe klimaændringerne og forbedre energieffektiviteten kan stimulere økonomien og jobskabelsen i EU – hvilket er en stigning i forhold til 2009, hvor 63 % var enige i, at klimatiltag kunne stimulere økonomien og jobskabelsen. Der var ikke i nogen medlemsstat færre end to ud af tre, som støttede dette synspunkt.

  • 68 % støtter tiltag, hvor beskatning i højere omfang baseres på energiforbrug, og i alle medlemsstater gik flertallet ind for en sådan ændring.

  • Befolkningen forventer, at Europa bliver et klimavenligt samfund i 2050 - en vision, som Kommissionen skitserede tidligere på året i sin køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi2. Næsten ni ud af ti (88 %) forventer, at Europa i 2050 vil bruge mere vedvarende energi; 87 % forventer, at Europa bliver mere energieffektivt, og 73 %, at biler vil køre mere energieffektivt end nu.

  • Håndteringen af klimaændringer anses for primært at være de nationale regeringers, EU's og erhvervslivets ansvar. Kun 21 % fandt, at de havde et personligt ansvar, mens yderligere 23 % spontant udtalte, at alle parter, også de selv, havde et fælles ansvar.

  • Lidt over halvdelen af de adspurgte (53 %) sagde, at de på en eller anden måde havde gjort en indsats for at bekæmpe klimaændringer i de forløbne seks måneder, men det viste sig, at tallet steg, når de blev spurgt om, hvad de konkret havde gjort: 66 % svarede, at de havde reduceret og genbrugt husholdningsaffald, hvilket var den mest almindelige indsats.

Hele rapporten fra Eurobarometer findes på

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kontaktperson:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Særnummer Eurobarometer 372: Klimaændringer.

2 :

Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050, KOM(2011) 112.


Side Bar