Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Open Days 2011 – Europeiska veckan för regioner och städer (10-13 oktober): Formerna för EU:s sammanhållningspolitik diskuteras

Bryssel den 7 oktober 2011 – Europeiska veckan för regioner och städer (Open Days 2011) inleds i Bryssel den 10 oktober. Evenemanget anordnas i år för nionde gången och invigs av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso och EU-kommissionären Johannes Hahn som ansvarar för regionalpolitiken. Fler än 6 000 regionala och lokala aktörer från över 200 regioner i EU och åtta länder utanför EU kommer att delta i årets upplaga av Open Days. Deltagarna har under temaveckan en första chans att diskutera kommissionens färska förslag till nyinriktning av EU:s sammanhållningspolitik (IP/11/1159). Open Days arrangeras av EU-kommissionen och Regionkommittén.

– Open Days 2011 är ett gyllene tillfälle för de regionala aktörerna att göra sina röster hörda i den pågående diskussionen om hur sammanhållningspolitiken ska se ut i framtiden, kommenterar EU-kommissionär Johannes Hahn. EU-kommissionen har precis lagt fram ett förslag till radikal omläggning av politiken. Tanken är att EU-investeringarna därigenom ska få ett bättre genomslag, och kommissionen hoppas nu på att regionerna och städerna ska stödja förslaget genom smarta investeringar och projekt där EU:s mål för tillväxt och sysselsättning omsätts i praktiken, fortsätter han.

– Årets evenemang kunde inte ha kommit lägligare, säger Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Vi har nu möjlighet att inleda en diskussion om lagstiftningen om den framtida regionalpolitiken. I ekonomiskt kärva tider måste man se till att varje euro som spenderas på EU-nivå får ett konkret genomslag på gräsrotsnivå och förstärker känslan av lojalitet mellan människorna. Regionkommittén kommer att noga analysera kommissionens förslag för att se på vilka punkter de kan förbättras så att det ytterligare gynnar regionerna och städerna i Europa.

Bakgrund

Under Open Days anordnas ett hundratal seminarier. Det övergripande temat är ”Investera i Europas framtid: regioner och städer som levererar en smart och hållbar tillväxt för alla” och inom ramen för detta tema indelas seminarierna i tre kategorier:

  • Europa 2020: Diskussioner och exempel på hur sammanhållningspolitiken och regionerna och städerna bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla.

  • En slagkraftigare politik: Diskussionerna kommer att handla om hur sammanhållningspolitiken kan få större verkan, till exempel genom den gemensamma strategiska ramen som omfattar alla EU-fonder med regional räckvidd under perioden 2014–2020.

  • Geografiska frågor: Diskussioner om integrerade regionala strategier för regioner, städer, gränsområden och makroregioner. Dessutom har en grupp framstående akademiska experter på urbana och regionala studier från olika europeiska länder bjudits in för tio gemensamma föreläsningar och seminarier inom ramen för det s.k. ”Open Days-universitetet”. Deltagarna ges även möjligheter att utbyta tankar om regionalpolitiken i andra delar av världen genom en rad seminarier där länder i det östliga partnerskapet och Latinamerika samt Kina, Ukraina och Australien medverkar.

Träffpunkt för privata och offentliga aktörer

Samarbetet mellan offentliga och privata aktörer står i år i centrum vid den träffpunkt som kommer att finnas i Regionkommitténs lokaler. Experter från lokala och regionala myndigheter, finansinstitut och privatföretag ger exempel på sammanlagt 65 samarbetsprojekt mellan den offentliga och privata sektorn i 19 länder. Projekten spänner över områden som informationsteknik, transport, energi, stadsutveckling, telekommunikation m.fl.. och kommer att presenteras vid en serie seminarier och föreläsningar.

Europa i din region eller hemstad

Mellan september och november anordnas dessutom 253 lokala evenemang i samtliga 27 EU-länder och i Bosnien-Hercegovina, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet. Temat för evenemanget är ”Europa i min region – Europa i min hemstad”.

Mer information:

Europeiska veckan för regioner och städer

IP/11/1159

COR/11/45

Följ Open Days på Twitter @EU_Regional  och twittra genom att använda hashtaggen #euopendays eller kommunicera med andra Open Days-deltagare på RegioNetwork 2020.

Alla foton från evenemanget kommer att läggas ut på Flickr

Övriga programpunkter

Programmet för media

Karta över regioner som deltar

BILAGA

Viktiga programpunkter under Open Days:

  • Invigning den 10 oktober kl. 15.00–18.00 (plats: Europarlamentet, Hemicycle): Upp till 1 100 regionala och lokala aktörer väntas delta i invigningen. Inledande anföranden av Danuta Hübner, ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling, EU-kommissionär Johannes Hahn och Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso, därefter plenarföredrag av Europaparlamentets talman Jerzy Buzek, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Polens regionminister Elżbieta Bieńkowska. Andra delen av invigningsevenemanget inleds med att Johannes Hahn presenterar förslagen till förordningar om EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020. Presentationen följs av en diskussion med deltagarna om Open Days tre centrala teman.

  • Möte mellan Europaparlamentets och Regionkommittén utskott den 11 oktober kl. 9.00–10.45 (plats: Regionkommittén): Ett offentligt möte mellan Europaparlamentets utskott för regional utveckling och Regionkommitténs utskott för territoriell sammanhållningspolitik som båda sysslar med sammanhållningspolitiken i EU. Utskottsledamöterna diskuterar lagförslagen och de regionala aspekterna på sammanhållningspolitiken efter 2013.

  • Särskild plenarsession den 13 oktober kl. 9.30–11.15 (plats: Charlemagne-byggnaden): Plenarsessionen kommer att handla om fondernas roll inom den nya strategiska ramen, dvs. att knyta sammanhållningspolitiska investeringar, landsbygdsutveckling och fiskeripolitiken till Europa 2020-strategin. I plenarsessionen deltar EU-kommissionärerna Johannes Hahn, László Andor och Maria Damanaki.

Kontaktpersoner :

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)


Side Bar