Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

DNEVI ODPRTIH VRAT 2011 (od 10. do 13. oktobra) – Evropski teden regij in mest: razprava o prihodnosti kohezijske politike EU

V Bruslju, 7. oktobra 2011 – V Bruslju se bodo 10. oktobra začeli DNEVI ODPRTIH VRAT 2011 devetega Evropskega tedna regij in mest. Otvoritvenega zasedanja se bodo udeležili predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, predsednica Odbora regij Mercedes Bresso in evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn. Dogodek, na katerem sodeluje več kot 6 000 regionalnih in lokalnih partnerjev iz več kot 200 regij EU in osmih držav nečlanic EU, organizirata Evropska komisija in Odbor regij. Udeleženci bodo imeli prvo priložnost za razpravo o predlogih Komisije za nov pristop h kohezijski politiki EU (IP/11/1159).

Komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je izjavil: „DNEVI ODPRTIH VRAT 2011 pomenijo enkratno priložnost, da se naši regionalni partnerji vključijo v razpravo o prihodnosti kohezijske politike, ki je zdaj v polnem razmahu. Komisija je nedavno predstavila obsežne reforme na področju kohezijske politike in postavila temelje za boljši učinek naložb EU. Zdaj računamo na aktivno podporo regij in mest, da v praksi udejanjijo cilje EU za rast in delovna mesta s pametnimi naložbami in projekti.“

Predsednica Odbora regij Mercedes Bresso je dodala: „Za letošnje DNEVE ODPRTIH VRAT ne bi mogli izbrati ugodnejšega trenutka, saj pomenijo prvo priložnost za razpravo o zakonodajnem paketu o bodoči regionalni politiki. V času krize moramo zagotoviti, da vsak evro, vložen na ravni EU, prinese dejanski učinek na lokalni ravni in med prebivalstvom okrepi občutek solidarnosti. S tega vidika bomo skrbno preučili predloge Komisije in razmislili, kako jih je mogoče še izboljšati v korist evropskih regij in mest.“

Ozadje

V okviru dogodka, ki letos nosi naslov „Vlaganje v prihodnost Evrope: regije in mesta zagotavljajo pametno, trajnostno in vključujočo rast“, bo organiziranih več kot 100 seminarjev, na katerih bo poudarek na treh tematskih področjih:

  • Evropa 2020: na seminarjih bodo prikazani in obravnavani načini, kako lahko kohezijska politika ter regije in mesta prispevajo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

  • boljše uresničevanje: na razpravah bo poudarek na načinih, kako izboljšati uresničevanje kohezijske politike, na primer s „skupnim strateškim okvirom“, ki zajema vse sklade EU s teritorialnim učinkom v obdobju 20142020;

  • geografski pomen: razprave bodo usmerjene v celovite teritorialne strategije za regije, mesta ter čezmejna in makroregionalna območja. Poleg tega bo v okviru univerze DNI ODPRTIH VRAT organiziranih 10 skupnih predavanj in seminarjev izbranih priznanih akademikov iz različnih evropskih držav, ki so strokovnjaki na področju urbanističnih in regionalnih študij. Številni seminarji z državami vzhodnega partnerstva ter Kitajsko, Latinsko Ameriko, Ukrajino in Avstralijo bodo spodbudili izmenjavo mnenj in izkušenj o regionalni politiki na svetovni ravni.

Kraj srečanja

Na letošnjem „Kraju srečanja“, ki ga bodo gostili v prostorih Odbora regij, bodo v središču pozornosti javno-zasebna partnerstva. Na seminarjih in prireditvah, ki spodbujajo mreženje, na katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz regionalnih in lokalnih organov, finančnih institucij ter zasebnih podjetij, bo predstavljenih 65 študij primerov javno-zasebnega partnerstva iz 19 držav in različnih sektorjev (informacijske tehnologije, prometa, energije, razvoja mest, telekomunikacij itd.).

Evropa v vaši regiji/mestu

Od septembra do novembra je poleg seminarjev v Bruslju v vseh 27 državah članicah EU ter Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Islandiji, v Črni gori, na Norveškem, v Srbiji, Švici in Turčiji načrtovanih 253 lokalnih dogodkov z naslovom „Evropa v moji regiji/mestu“.

Več informacij:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

DNI ODPRTIH VRAT lahko spremljate tudi prek socialnega omrežja Twitter @EU_Regional (#euopendays) ali pa se pridružite ostalim udeležencem DNI ODPRTIH VRAT na RegioNetwork 2020.

Vse fotografije dogodka bodo na voljo na spletni strani Flickr.

Drugi vrhunci programa

Program za medije

Zemljevid sodelujočih regij

PRILOGA

Vrhunci DNI ODPRTIH VRAT vključujejo:

  • otvoritveno zasedanje, 10. oktobra, 15:00–18:00, polkrožna dvorana EP: tega zasedanja se bo predvidoma udeležilo do 1 100 regionalnih in lokalnih predstavnikov. Po uvodnih govorih Danute Hübner, predsednice odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI), Johannesa Hahna in Mercedes Bresso bodo besedo prevzeli glavni govorci Jerzy Buzek, predsednik Evropskega parlamenta, José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije in Elżbieta Bieńkowska, poljska ministrica za regionalni razvoj. Na drugem delu zasedanja bo Johannes Hahn najprej predstavil predloge uredb za kohezijsko politiko EU za obdobje 20142020, čemur bo sledila splošna razprava o treh ključnih temah DNI ODPRTIH VRAT;

  • srečanje komisij REGI in COTER, 11. oktobra, 9:00–10:45, Odbor regij: javno srečanje komisij Evropskega parlamenta in Odbora regij na temo kohezijske politike EU, na katerem bodo udeleženci razpravljali o zakonodajnih predlogih in se osredotočili na teritorialno razsežnost kohezijske politike po letu 2013;

  • posebno plenarno zasedanje, 13. oktobra, 9:30–11:15, stavba Charlemagne: osrednja tema tega zasedanja bo, kako se lahko s skladi novega „skupnega strateškega okvira“ naložbe na področju kohezijske politike, razvoja podeželja in ribiške politike povežejo s strategijo Evropa 2020. Na zasedanju bodo sodelovali komisarji Johannes Hahn, László Andor in Maria Damanaki.

Kontakta:

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)


Side Bar