Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2011 – Európsky týždeň regiónov a miest (10. – 13. októbra): Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti EÚ

Brusel 7. októbra 2011 – Dňa 10. októbra sa v Bruseli za účasti predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa, predsedníčky Výboru regiónov Mercedes Bressovej a európskeho komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna začne deviaty ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2011. Na podujatí, ktoré spoločne organizujú Európska komisia a Výbor regiónov, sa zúčastní viac ako 6 000 miestnych a regionálnych partnerov z viac ako 200 regiónov EÚ a ôsmich krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Toto podujatie je prvou príležitosťou na diskusiu o návrhoch, ktoré Komisia predložila v súvislosti s novým prístupom k politike súdržnosti EÚ (IP/11/1159).

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol: „DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2011 ponúkajú našim regionálnym partnerom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti, ktorá je v súčasnosti v plnom prúde. Komisia práve predstavila zásadne prepracovanú politiku a položila základy pre zlepšenie vplyvu investícií EÚ. Teraz sa spoliehame na aktívnu podporu regiónov a miest, ktoré by mali predložiť konkrétne návrhy, ako preniesť ciele EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti do podoby inteligentných investícií a projektov.

Predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bressová doplnila: „Tohtoročné DNI OTVORENÝCH DVERÍ by nemohli byť lepšie načasované. Sú prvou príležitosťou na diskusiu o legislatívnom balíku týkajúcom sa budúcej regionálnej politiky. V dnešných časoch krízy musíme zabezpečiť, aby každé euro, ktoré sa vynaloží na úrovni EÚ, prinieslo skutočný efekt a posilnilo pocit solidarity medzi občanmi. Návrhy Komisie preto z tohto hľadiska podrobne zanalyzujeme a preskúmame, ako by ich bolo možné ďalej zlepšiť v záujme európskych regiónov a miest.“

Kontext

Pod hlavičkou „Investície do budúcnosti Európy: regióny a mestá zabezpečujú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“ sa uskutoční viac ako 100 seminárov venovaných trom témam:

  • Európa 2020: na seminároch sa ukáže a bude sa diskutovať o tom, ako môžu politika súdržnosti a regióny a mestá prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

  • Lepšie uskutočňovanie: diskusia sa bude zameriavať na možnosti zlepšenia uskutočňovania politiky súdržnosti, napríklad prostredníctvom „spoločného strategického rámca“, ktorý sa vzťahuje na všetky fondy EÚ s územným dosahom a platí v období rokov 2014 až 2020.

  • Geografické aspekty: diskusie sa budú zameriavať na integrované územné stratégie pre regióny, mestá, cezhraničné a makroregionálne oblasti. Okrem toho sa v rámci Univerzity DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ uskutoční 10 spoločných prednášok a seminárov, ktoré budú viesť vybraní renomovaní akademickí pracovníci z rôznych európskych krajín zaoberajúci sa mestskými a regionálnymi štúdiami. Celý rad seminárov s krajinami Východného partnerstva, Čínou, Latinskou Amerikou, Ukrajinou a Austráliou umožní celosvetovú výmenu názorov na regionálnu politiku.

Miesto stretnutia

V centre pozornosti tohtoročného „miesta stretnutia“ v priestoroch Výboru regiónov budú partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom. Na seminároch a stretnutiach určených na nadväzovanie kontaktov bude predstavených 65 prípadových štúdií týkajúcich sa partnerstiev verejného a súkromného sektora z 19 krajín a rôznych odvetví (informačné technológie, doprava, energetika, rozvoj miest, telekomunikácie atď.). Zúčastnia sa ich odborníci z regionálnych a miestnych orgánov, finančných inštitúcií a súkromných spoločností.

Európa vo vašom regióne/meste

Okrem bruselských seminárov by sa v období od septembra do novembra malo uskutočniť 253 miestnych podujatí pod názvom „Európa v mojom regióne/meste“. Tieto podujatia sa budú konať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ako aj v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, na Islande, v Čiernej Hore, Nórsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Turecku.

Ďalšie informácie:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

DNI OTVORENÝCH DVERÍ môžete sledovať aj na Twitteri cez @EU_Regional (#euopendays) alebo sa môžete pripojiť k ostatným účastníkom DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ prostredníctvom RegioNetwork 2020

Všetky fotografie z podujatia budú k dispozícii cez Flickr

Ďalšie zaujímavé body programu

Program pre zástupcov médií

Mapa zúčastnených regiónov

PRÍLOHA

Zaujímavé akcie v rámci DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ:

  • Otvorenie, 10. októbra, 15.00 – 18.00 hod., zasadacia sála Európskeho parlamentu: očakáva sa, že na otvorení sa zúčastní až 1 100 zástupcov regiónov a miest. Po úvodných príhovoroch Danuty Hübnerovej, predsedníčky výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, Johannesa Hahna a Mercedes Bressovej budú nasledovať hlavné prejavy Jerzyho Buzeka, predsedu Európskeho parlamentu, Josého Manuela Barrosa, predsedu Európskej komisie, a Elżbiety Bieńkowskej, poľskej ministerky pre regionálny rozvoj. Druhá časť začne prezentáciou Johannesa Hahna o navrhovaných nariadeniach týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ na roky 2014 – 2020, po ktorej bude nasledovať diskusia s obecenstvom o troch hlavných témach DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ.

  • Zasadnutie výboru pre regionálny rozvoj a komisie pre politiku územnej súdržnosti, 11. októbra, 9.00 – 10.45 hod., Výbor regiónov: na verejnom zasadnutí výboru Európskeho parlamentu a komisie Výboru regiónov, ktoré sa zaoberajú politikou súdržnosti, sa bude diskutovať o legislatívnych návrhoch so zameraním na územný rozmer politiky súdržnosti po roku 2013.

  • Mimoriadne plenárne zasadnutie, 13. októbra, 9.30 – 11.15 hod., budova Charlemagne: toto zasadnutie sa bude zameriavať na úlohu fondov v rámci nového „spoločného strategického rámca“ s cieľom previazať investície v rámci politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a politiky rybolovu so stratégiou Európa 2020. Na tomto zasadnutí sa zúčastnia komisári Johannes Hahn, László Andor a Maria Damanakiová.

Kontaktné osoby:

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)


Side Bar