Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – komunikat prasowy

DNI OTWARTE 2011 – Europejski Tydzień Regionów i Miast (10-13 października): Dyskusja nad przyszłością polityki spójności UE

Bruksela, dnia 7 października 2011 r. - W dniu 10 października w Brukseli rozpocznie się dziewiąta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, DNI OTWARTE 2011. W uroczystości otwarcia udział wezmą przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przewodnicząca Komitetu Regionów, Mercedes Bresso, oraz komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn. W wydarzeniu tym, współorganizowanym przez Komisję i Komitet Regionów, bierze udział ponad 6 000 partnerów regionalnych i lokalnych z ponad 200 regionów UE oraz ośmiu państw spoza UE. Jest to pierwsza okazja, aby omówić propozycje Komisji dotyczące nowego podejścia do polityki spójności UE (IP/11/1159).

Komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, powiedział: „DNI OTWARTE 2011 stanowią niepowtarzalną szansę dla naszych partnerów regionalnych do udziału w debacie na temat przyszłości polityki spójności, która jest obecnie w szczytowej fazie. Komisja przedstawiła gruntowny przegląd tej polityki oraz stworzyła podstawy dla poprawy oddziaływania inwestycji współfinansowanych przez UE. Teraz liczymy na aktywne wsparcie regionów i miast w przełożeniu celów UE w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na inteligentne inwestycje i projekty.”

Przewodnicząca Komitetu Regionów, Mercedes Bresso, dodała: „Tegoroczne DNI OTWARTE nie mogłyby odbywać się w bardziej właściwym czasie. Jest to pierwsza okazja do dyskusji na temat pakietu legislacyjnego w sprawie przyszłej polityki regionalnej. W czasach kryzysu musimy dopilnować, aby każde euro wydane na poziomie UE przynosiło realne i odczuwalne skutki oraz wzmacniało poczucie solidarności obywateli. Dokonamy dokładnej analizy propozycji Komisji w tym względzie i zobaczymy, gdzie można je jeszcze ulepszyć w interesie regionów i miast Europy.

Kontekst

Pod hasłem „Inwestowanie w przyszłość Europy – regiony i miasta zapewniające inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” odbędzie się ponad 100 seminariów, które skoncentrują się na trzech tematach:

  • Strategia „Europa 2020”: seminaria będą okazją do zaprezentowania i omówienia sposobu, w jaki polityka spójności oraz regiony i miasta przyczyniają się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

  • Lepsza realizacja: debaty skupią się na lepszej realizacji polityki spójności, na przykład poprzez wspólne ramy strategiczne, obejmujące wszystkie fundusze UE o oddziaływaniu terytorialnym w okresie od 2014 do 2020 r.

  • Znaczenie aspektu geograficznego: dyskusje będą poświęcone zintegrowanym strategiom terytorialnym na rzecz regionów, miast, obszarów transgranicznych i makroregionów. Ponadto w ramach Uniwersytetu DNI OTWARTYCH wybrani znani naukowcy z różnych państw europejskich, specjalizujący się w badaniach obszarów miejskich i regionów, zaprezentują 10 wspólnych wykładów i seminariów. Szereg seminariów prowadzonych z państwami uczestniczącymi w inicjatywie Partnerstwo Wschodnie, Chinami, Ameryką Łacińską, Ukrainą i Australią umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie polityki regionalnej na poziomie światowym.

„Punkt spotkań”

W centrum uwagi tegorocznego „Punktu spotkań”, mieszczącego się w siedzibie Komitetu Regionów, będą partnerstwa publiczno-prywatne. W trakcie seminariów i sesji z udziałem ekspertów z władz regionalnych i lokalnych, instytucji finansowych i prywatnych przedsiębiorstw zaprezentowanych zostanie 65 studiów przypadków dotyczących partnerstw publiczno-prywatnych z 19 państw i z różnych sektorów, takich jak technologia informacyjna, transport, energetyka, rozwój obszarów miejskich, telekomunikacja itp.

Europa w Twoim regionie/mieście

Oprócz seminariów odbywających się w Brukseli, w okresie od września do listopada, pod hasłem „Europa w moim regionie/mieście” zaplanowano 253 wydarzenia lokalne odbywające się we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Islandii, Czarnogórze, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Dodatkowe informacje:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

DNI OTWARTE można również śledzić w serwisie Twitter @EU_Regional (hasło: #euopendays) lub można dołączyć do innych uczestników DNI OTWARTYCH pod adresem RegioNetwork 2020.

Wszystkie zdjęcia z wydarzenia będą dostępne w serwisie Flickr.

Inne najważniejsze kwestie związane z programem:

Program dla mediów

Mapa uczestniczących regionów

ZAŁĄCZNIK

Najważniejsze punkty DNI OTWARTYCH to:

  • Sesja inauguracyjna, dnia 10 października, 15:00-18:00, sala posiedzeń plenarnych PE: W sesji uczestniczyć ma do 1 100 przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego. Po przemówieniach powitalnych Danuty Hübner, przewodniczącej komisji REGI Parlamentu Europejskiego, Johannesa Hahna i Mercedes Bresso, główne przemówienia wygłoszą Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, oraz Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego w Polsce. Druga część rozpocznie się od prezentacji Johannesa Hahna na temat proponowanych rozporządzeń dotyczących polityki spójności UE na lata 2014-2020, a następnie odbędzie się debata wokół trzech kluczowych tematów DNI OTWARTYCH.

  • Posiedzenie komisji REGI i COTER, dnia 11 października, 9: 00-10: 45, Komitet Regionów: Publiczne posiedzenie komisji parlamentarnej i komisji Komitetu Regionów dotyczące polityki spójności UE będzie okazją do omówienia wniosków legislacyjnych i skoncentruje się na terytorialnym wymiarze polityki spójności po 2013 r.

  • Specjalna sesja plenarna, dnia 13 października, 9: 30-11: 15, budynek Charlemagne: Sesja ta zostanie poświęcona roli funduszy w ramach nowych wspólnych ram strategicznych oraz kwestii powiązania inwestycji w ramach polityki spójności, polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki rybołówstwa ze strategią „Europa 2020”. Podczas sesji spotkają się komisarze Johannes Hahn, László Andor i Maria Damanaki.

Kontakt :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar