Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

OPEN DAGEN 2011 - Europese Week van regio’s en steden (10-13 oktober): discussie over de toekomst van het cohesiebeleid van de EU

Brussel, 7 oktober 2011 – De negende editie van de Europese Week van regio's en steden, OPEN DAGEN 2011, zal op 10 oktober in Brussel beginnen in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso, de voorzitster van het Comité van de Regio's Mercedes Bresso en de Europese commissaris voor Regionaal beleid Johannes Hahn. Het tezamen door de Commissie en het Comité van de Regio's georganiseerde evenement zal meer dan 6 000 regionale en lokale partners uit meer dan 200 EU-regio's en uit acht niet-EU-landen samenbrengen. Het evenement vormt de eerste gelegenheid om de voorstellen van de Commissie voor een nieuwe aanpak van het cohesiebeleid van de EU te bespreken (IP/11/1159).

Commissaris voor Regionaal beleid Johannes Hahn zei in dit verband: "OPEN DAGEN 2011 biedt onze regionale partners een uitzonderlijke gelegenheid om deel te nemen aan het debat over de toekomst van het cohesiebeleid, dat nu op volle toeren draait. De Commissie heeft onlangs een belangrijke herziening van het beleid gepresenteerd en de grondslagen gelegd voor een beter effect van de EU-investeringen. Wij rekenen nu op de actieve ondersteuning van de regio's en steden om de EU-doelstellingen voor groei en banen in slimme investeringen en projecten om te zetten."

Voorzitster van het Comité van de Regio's Mercedes Bresso voegde eraan toe: "De OPEN DAGEN konden dit jaar niet op een beter tijdstip vallen, aangezien zij de eerste gelegenheid vormen om het wetgevingspakket over het toekomstige regionale beleid te bespreken. In deze tijden van crisis moeten wij ervoor zorgen dat elke op EU-niveau uitgegeven euro daadwerkelijk effect in het veld sorteert en het solidariteitsgevoel van de burgers versterkt. Wij zullen de voorstellen van de Commissie in dit verband zorgvuldig bestuderen en bekijken waar zij in het belang van de regio's en steden van Europa kunnen worden verbeterd".

Achtergrond

Onder het motto "Investeren in de toekomst van Europa: regio's en steden die zorgen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei" zullen meer dan 100 seminars aandacht besteden aan drie thematische onderdelen:

  • Europa 2020: tijdens de seminars zullen voorbeelden worden gegeven van en discussies worden gevoerd over de wijze waarop het cohesiebeleid en de regio's en steden kunnen bijdragen aan een slimme, duurzame en inclusieve groei.

  • Betere resultaten: de debatten zullen worden gericht op de vraag hoe de resultaten van het cohesiebeleid kunnen worden verbeterd via bijvoorbeeld het "gemeenschappelijk strategisch kader" dat alle EU-fondsen met een territoriaal effect tussen 2014 en 2020 bestrijkt.

  • Geografische aangelegenheden: de discussies zullen worden gericht op geïntegreerde territoriale strategieën voor regio's, steden, grensoverschrijdende en macroregionale gebieden. Bovendien zal een aantal bekende academici uit verschillende Europese landen, die zijn gespecialiseerd op het gebied van stedelijke en regionale studies, in de OPEN DAGEN-universiteit 10 gezamenlijke lezingen en seminars houden. Een aantal seminars met landen van het Oostelijke partnerschap en China, Latijns Amerika, Oekraïne en Australië zal wereldwijde uitwisselingen over het regionale beleid vergemakkelijken.

Het trefpunt

Publiek-private partnerschappen zullen dit jaar centraal staan tijdens het "trefpunt" dat in de gebouwen van het Comité van de Regio's zal worden georganiseerd. 65 casestudies betreffende publiek-private partnerschappen uit 19 landen en verschillende sectoren (informatietechnologie, transport, stadsontwikkeling, telecommunicaties enz.) zullen worden gepresenteerd tijdens seminars en netwerkingsessies waaraan deskundigen van regionale en lokale autoriteiten, financiële instellingen en particuliere ondernemingen zullen deelnemen.

Europa in uw regio/stad

Naast de seminars in Brussel zijn tussen september en november in alle 27 lidstaten van de EU en in Bosnië‑Herzegovina, Kroatië, IJsland, Montenegro, Noorwegen, Servië, Zwitserland en Turkije 253 lokale evenementen onder het motto "Europa in mijn regio/stad" gepland.

Nadere informatie:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Volg ook OPEN DAYS @EU_Regional on Twitter  en tweet onder gebruikmaking van de hash tag #euopendays of neem contact op met andere deelnemers aan de OPEN DAGEN op RegioNetwork 2020

Alle foto's van het evenement zullen op Flickr worden geplaatst.

Andere programmapunten

Media programme

Map of participating regions

BIJLAGE

Hoogtepunten van de OPEN DAGEN-week:

  • Openingsvergadering, 10 oktober, 15:00-18:00, grote vergaderzaal EP: er wordt verwacht dat 1 100 regionale en lokale vertegenwoordigers deze vergadering zullen bijwonen. Na een welkomstwoord door Danuta Hübner, voorzitster van de REGI-commissie van het Europees Parlement, Johannes Hahn en Mercedes Bresso zullen thematoespraken worden gehouden door Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement, José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, en Elżbieta Bieńkowska, minister van Regionale ontwikkeling, Polen. Het tweede deel zal beginnen met een presentatie van de voorgestelde verordeningen voor het EU-cohesiebeleid 2014-2020 door Johannes Hahn, gevolgd door een debat met de deelnemers over de drie sleutelthema's van de OPEN DAGEN.

  • Vergadering van de REGI- en COTER-commissies, 11 oktober, 9:00-10:45, Comité van de Regio's: tijdens een openbare vergadering van de twee commissies van het EP en het CvdR over het cohesiebeleid van de EU zullen de wetgevingsvoorstellen worden besproken en zal aandacht worden besteed aan de territoriale dimensie van het cohesiebeleid na 2013.

  • Speciale plenaire vergadering, 13 oktober, 9:30-11:15, Charlemagne-gebouw: deze vergadering zal gewijd zijn aan de rol van de fondsen in het kader van het nieuwe "gemeenschappelijk strategisch kader" om de investeringen in het kader van het cohesiebeleid, de plattelandsontwikkeling en het visserijbeleid te koppelen aan Europa 2020. De commissarissen Johannes Hahn, László Andor en Maria Damanaki zullen aan deze vergadering deelnemen.

Contact :

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)


Side Bar