Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

2011. gada Atvērto durvju dienas. Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa (10.–13. oktobris) — apspriežam ES kohēzijas politikas nākotni

Brisele, 2011. gada 7. oktobris. 10. oktobrī Briselē, piedaloties Eiropas Komisijas priekšsēdētājam Hosē Manuelam Barrozu, Reģionu komitejas priekšsēdētājai Mersedesai Breso un par reģionu politiku atbildīgajam Komisijas loceklim Johannesam Hānam, sāksies 9. Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa. Šis Komisijas un Reģionu komitejas kopīgi rīkotais pasākums pulcē vairāk nekā 6000 reģionālās un vietējās sadarbības partneru no vairāk nekā 200 ES reģioniem un astoņām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pasākumus ir pirmā iespēja apspriest Komisijas priekšlikumus par jaunu pieeju ES kohēzijas politikai (IP/11/1159).

Par reģionu politiku atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns saka: "2011. gada atvērto durvju dienas ir brīnišķīga iespēja mūsu reģionālās sadarbības partneriem iesaistīties pašlaik pilnā sparā notiekošajā diskusijā par kohēzijas politikas nākotni. Komisija nupat ir iepazīstinājusi ar pilnīgi pārstrādātu politiku un ielikusi pamatus efektīvākai ES ieguldījumu iedarbībai. Tagad mēs gribētu rēķināties ar aktīvu reģionu un pilsētu atbalstu, tām pārvēršot ES izaugsmes un nodarbinātības mērķus gudros ieguldījumos un projektos."

Reģionu komitejas priekšsēdētāja Mersedesa Breso piemetina: "Šāgada Atvērto durvju dienas notiek pašā īstākajā brīdī — šī ir pirmā iespēja apspriest tiesību aktu paketi, kas attiecas uz reģionu politikas nākotni. Šajos krīzes laikos mums ir jāgādā, lai ikkatram ES līmenī iztērētajam eiro būtu reāla iedarbība īstajā vietā un lai tas stiprinātu mūsu pilsoņu solidaritātes jūtas. Mēs rūpīgi analizēsim Komisijas priekšlikumus šajā aspektā un domāsim, kā tos vēl vairāk uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu interesēs."

Pamatinformācija

Vairāk nekā 100 semināros ar devīzi "Ieguldījumi Eiropas nākotnē. Reģioni un pilsētas īsteno gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi" vērība tiks veltīta šādiem trim tematiem:

  • Stratēģija “Eiropa 2020”. Semināros tiks demonstrēts un apspriests, kā kohēzijas politika un reģioni un pilsētas veicina gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

  • Labāka īstenošana. Diskusijas koncentrēsies uz to, kā uzlabot kohēzijas politiku, izmantojot, piemēram, kopīgo stratēģisko satvaru, kas aptver visus ES finansiālos līdzekļus ar teritoriālo iedarbību laikā no 2014. līdz 2020. gadam.

  • Ģeogrāfiskie jautājumi. Galvenokārt tiks apspriesta integrēta teritoriālā stratēģija attiecībā uz reģioniem, pilsētām un pārrobežu reģioniem un makroreģioniem. Turklāt t. s. Atvērto durvju dienu universitātē 10 kopīgas lekcijas un seminārus noturēs īpaši izraudzīti slaveni dažādu Eiropas valstu mācībspēki, kas specializējas pilsētu un reģionu studijās. Vairāki semināri kopā ar Austrumu partnerības valstīm, Ķīnu, Latīņameriku, Ukrainu un Austrāliju veicinās pasaules mēroga apmaiņas reģionu politikas jautājumos.

Tikšanās vieta

Reģionu komitejas telpās ierīkotajā "Tikšanās vietā" uzmanības centrā šogad būs publiskā un privātā sektora partnerības. Semināros un kontaktu veidošanas sanāksmēs, kur piedalīsies eksperti no reģionu un vietējām iestādēm, finanšu iestādēm un privātiem uzņēmumiem, notiks iepazīstināšana ar 65 publisko un privāto partnerību piemēriem no 19 valstīm un atšķirīgām nozarēm (informācijas tehnoloģija, transports, enerģētika, pilsētattīstība, telesakari utt.).

Eiropa jūsu reģionā/pilsētā

Līdztekus semināriem Briselē septembrī un novembrī tiek plānoti 253 vietēji pasākumi ar zīmolu "Eiropa manā reģionā/pilsētā", kas notiks visās 27 ES dalībvalstīs, kā arī Bosnijā un Hercegovinā, Horvātijā, Islandē, Melnkalnē, Norvēģijā, Serbijā, Šveicē un Turcijā.

Sīkāka informācija

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Sekojiet Atvērto durvju dienām arī adresē @EU_Regional on Twitter un tvītojiet ar atslēgvārdu #euopendays vai piebiedrojieties Atvērto durvju dienu dalībniekiem adresē RegioNetwork 2020.

Visi pasākuma fotoattēli būs pieejami Flickr.

Citi programmas atspoguļojumi

Mediju programma

Dalībreģionu karte

PIELIKUMS

Atvērto durvju dienu nedēļas svarīgākie pasākumi:

  • Atklāšana 10. oktobrī 15.00–18.00 EP Hemicycle ēkā. Paredzams, ka atklāšanā piedalīsies līdz 1100 reģionu un pilsētu pārstāvju. Apsveikuma vārdus teiks EP komitejas REGI priekšsēde Danuta Hībnere, Johanness Hāns un Mersedesa Breso, un galvenie runātāji būs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Ježi Buzeks, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Hosē Manuels Barrozu un Polijas reģionu attīstības ministre Elžbeta Beņkovska. Otrās daļas sākumā Johanness Hāns iepazīstinās ar ierosinātajiem ES kohēzijas politikas noteikumiem 2014.–2020. gadam, un tam sekos diskusija, kurā būs iespējams izteikties par trim galvenajiem Atvērto durvju dienu tematiem.

  • Komisiju REGI un COTER sanāksme 11. oktobrī 9.00–10.45 Reģionu komitejas ēkā. Divu par ES kohēzijas politiku atbildīgo EP un Reģionu komitejas komisiju atklāta sanāksme, kurā tiks apspriesti tiesību aktu projekti un galvenā uzmanība tiks pievērsta kohēzijas politikas teritoriālajam aspektam pēc 2013. gada.

  • Īpašā kopsapulce 13. oktobrī 9.30–11.15 Charlemagne ēkā. Sapulces centrā būs finansiālo līdzekļu nozīme jaunajā kopīgajā stratēģiskajā satvarā, sasaistot kohēzijas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības politikas ieguldījumus ar stratēģiju "Eiropa 2020". Tajā piedalīsies Komisijas locekļi Johanness Hāns, Lāslo Andors un Marija Damanaki.

Kontaktpersonas:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar