Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ATVIRŲ DURŲ DIENOS 2011 – Europos regionų ir miestų savaitė (spalio 10–13 d.). Diskusijos apie būsimą ES sanglaudos politiką

Briuselis, 2011 m. spalio 7 d. Spalio 10 d. Briuselyje prasidės devintoji Europos regionų ir miestų savaitė ATVIRŲ DURŲ DIENOS 2011 dalyvaujant Europos Komisijos Pirmininkui José Manueliui Barrosui, Regionų komiteto pirmininkei Mercedes Bresto ir už regioninę politiką atsakingam Europos Komisijos nariui Johannesui Hahnui. Renginyje, kurį bendrai organizuoja Komisija ir Regionų komitetas, susitiks per 6 000 regionų ir vietos partnerių iš daugiau kaip 200 ES regionų ir iš aštuonių ne ES šalių. Renginys bus pirma proga aptarti Komisijos siūlomą naują ES sanglaudos politiką (IP/11/1159).

Už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas teigė: „ATVIRŲ DURŲ DIENOS 2011 – tai puiki galimybė regionų partneriams prisidėti prie įsibėgėjusios diskusijos apie būsimą sanglaudos politiką. Komisija ką tik pristatė iš esmės persvarstytą politiką ir padėjo pagrindus geresniam ES investicijų poveikiui. Dabar tikimės, kad mus aktyviai palaikys regionai ir miestai ir ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus pavers konkrečiomis pažangiosiomis investicijomis ir projektais.“

Regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresto pridūrė: „Šiais metais ATVIRŲ DURŲ DIENOS rengiamos pačiu laiku – tai bus pirmoji galimybė apsvarstyti būsimos regioninės politikos teisės aktų rinkinį. Šiais krizės laikais turime užtikrinti, kad kiekvienas ES lygmeniu išleistas euras turėtų realų poveikį vietos lygmeniu ir sustiprintų piliečių solidarumo jausmą. Atidžiai išnagrinėsime Komisijos pasiūlymą ir stengsimės jį dar labiau patobulinti Europos regionų ir miestų labui.“

Pagrindiniai faktai

Bus surengta per 100 seminarų bendra tema „Investavimas į Europos ateitį. Regionai ir miestai, skatinantys pažangų, tvarų ir integracinį augimą“, suskirstytų į tris temas:

  • „Europa 2020“. Seminaruose bus pasakojama ir aptariama, kaip sanglaudos politika ir regionai bei miestai gali prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.

  • Geresnis įgyvendinimas. Diskusijose bus nagrinėjama, kaip pagerinti sanglaudos politikos įgyvendinimą, pavyzdžiui, vykdant 2014–2020 m. bendrą strateginę programą, jungiančią visus ES fondus, turinčius teritorinį poveikį.

  • Geografinis aspektas yra svarbus. Diskusijose bus aptariamos integruotos teritorinės regionų, miestų, tarpvalstybinės ir makroregioninės strategijos. Be to, ATVIRŲ DURŲ DIENŲ universitete garsūs miestų ir regionų studijų srities mokslininkai iš įvairių Europos šalių surengs 10 bendrų paskaitų ir seminarų. Skatinant regioninės politikos mainus pasauliniu mastu, bus surengta seminarų, kuriuose dalyvaus atstovai iš Rytų partnerystės šalių, Kinijos, Lotynų Amerikos šalių, Ukrainos ir Australijos.

Susitikimų vieta

Regionų komiteto patalpose rengiamos „Susitikimų vietos“ pagrindinė tema bus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Seminaruose ir tinklų kūrimo sesijose dalyvaus regionų ir vietos valdžios institucijų, finansų institucijų ir privačių įmonių specialistai, bus pristatyti 65 viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės atvejų tyrimai iš 19 šalių ir įvairių sektorių (informacinių technologijų, transporto, energetikos, miesto plėtros, telekomunikacijų ir kt.).

Europa Jūsų regione ir mieste

Be seminarų Briuselyje, nuo rugsėjo iki lapkričio visose 27 ES valstybėse narėse, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Islandijoje, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje planuojama surengti 253 vietos renginius tema „Europa mano regione ir mieste“.

Daugiau informacijos

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Taip pat sekite ATVIRŲ DURŲ DIENŲ įvykius Twitter tinklo paskyroje @EU_Regional ir siųskite žinutes su raktiniu žodžiu „#euopendays“, arba prisijunkite prie kitų ATVIRŲ DURŲ DIENŲ dalyvių tinkle RegioNetwork 2020.

Visas renginio nuotraukas rasite portale Flickr.

Kitos svarbios programos dalys:

Programa žiniasklaidai

Dalyvaujančių regionų žemėlapis

PRIEDAS

Svarbiausi savaitės ATVIRŲ DURŲ DIENOS renginiai

  • Atidarymo sesija spalio 10 d. 15:00–18:00 val. EP didžiojoje posėdžių salėje. Šioje sesijoje turėtų dalyvauti iki 1 100 regionų ir vietos atstovų. Po Europos Parlamento Regioninės plėtros (REGI) komiteto pirmininkės Danutos Hübner, Johanneso Hahno ir Mercedes Bresso sveikinimo kalbų pagrindinius pranešimus skaitys Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas, Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Lenkijos regioninės plėtros ministrė Elżbieta Bieńkowska. Antrąją dalį pradės Johannesas Hahnas – jis pristatys siūlomus 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentus, paskui vyks diskusija su auditorija trimis pagrindinėmis ATVIRŲ DURŲ DIENŲ temomis.

  • Susitikimas su REGI ir COTER komisijomis spalio 11 d. 9:00–10:45 val. Regionų komitete. Viešame susitikime su dviem EP ir Regionų komiteto ES sanglaudos politikos komisijomis bus aptariami teisės aktų pasiūlymai, o pagrindinis dėmesys bus skiriamas teritoriniam sanglaudos politikos po 2013 m. aspektui.

  • Specialioji plenarinė sesija spalio 13 d. 9:30–11:15 val. Charlemagne pastate. Šioje sesijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas fondų vaidmeniui pagal naująją bendrą strateginę programą, siekiant sanglaudos politikos, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos investicijas susieti su strategija „Europa 2020“. Šioje sesijoje dalyvaus Komisijos nariai Johannesas Hahnas, László Andoras ir Maria Damanski.

Asmenys ryšiams:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar