Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

2011-es NYÍLT NAPOK: régiók és városok európai hete (október 10-13.): Vita az uniós kohéziós politika jövőjéről

Brüsszel, 2011. október 7. – A régiók és városok európai hete kilencedik alkalommal kerül megrendezésre. A 2011-es NYÍLT NAPOK elnevezésű rendezvénysorozat október 10-én kezdődik Brüsszelben. A megnyitón jelen lesz José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke, és Johannes Hahn, regionális politikáért felelős biztos is. Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága által közösen szervezett programon több mint 6000 regionális és helyi partner vesz részt. A résztvevők több mint 200 uniós régióból és nyolc uniós tagsággal nem rendelkező országból érkeznek. Az esemény során először nyílik alkalom az uniós kohéziós politikára alkalmazandó új megközelítésről szóló bizottsági javaslat megvitatására (IP/11/1159).

Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A 2011-es NYÍLT NAPOK rendezvény kiváló lehetőséget biztosít regionális partnereinknek, hogy hozzászólhassanak a kohéziós politika jövőjéről szóló pezsgő vitához. A Bizottság előterjesztette a kohéziós politika nagy mértékű átalakításáról szóló javaslatát, és lefektette a nagyobb hatékonyságú uniós beruházások alapjait. Számítunk a régiók és városok aktív segítségére, hogy hogyan lehetne konkrétan átültetni a növekedésre és a munkahelyteremtésre vonatkozó uniós célokat intelligens beruházásokba és projektekbe.”

Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke a következőket mondta: „Az idei NYÍLT NAPOK rendezvény nem is lehetne aktuálisabb, különösen minthogy biztosítja az első alkalmat a regionális politika jövőjének megvitatására. A jelenlegi válság idején gondoskodnunk kell arról, hogy minden egyes uniós szinten elköltött euró hatékonyan kerüljön felhasználásra és erősítse a polgárokban a szolidaritás érzését. E tekintetben alapos elemzésnek vetjük alá a Bizottság javaslatait, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne őket az európai régiók és városok érdekében még hatékonyabbá tenni.”

Előzmények

„Befektetés Európa jövőjébe: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést megvalósító régiók és városok” főcímmel több mint 100 szemináriumot rendeznek a következő három témakörben:

  • Európa 2020 stratégia: A szemináriumokon bemutatják és megvitatják, hogy hogyan járulhat hozzá a kohéziós politika, valamint a régiók és a városok az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez.

  • Hatékonyabb megvalósítás: A viták fókuszában a kohéziós politika hatékonyabb megvalósítása áll majd, pl. a 2014–2020 időszak területi hatású uniós alapokra vonatkozó közös stratégiai kerete által.

  • Földrajzi szempontok: A vita középpontjában a régiókra, városokra, több tagállam részeit magában foglaló és makroregionális területekre vonatkozó integrált területi stratégiák állnak. Ezenfelül európai város- és regionális fejlesztési területen elismert tudósok csoportja tart majd 10 alkalommal közös előadást és szemináriumot a NYÍLT NAPOK "egyetemén". Számos szemináriumot szerveznek a keleti partnerség országainak, valamint Kína, Latin-Amerika, Ukrajna és Ausztrália részvételével, amely elősegíti a regionális politikával kapcsolatos globális tapasztalatcserét.

Találkozóhely

A köz- és magánszféra közötti partnerség lesz idén a „Találkozóhely” fő témája, amelynek a Régiók Bizottsága ad otthont. 19 ország különböző szektoraiból (információtechnológia, szállítás, energia, városfejlesztés, távközlés, stb.) 65 köz-magán társulás (PPP) esettanulmányát mutatják be szemináriumok, valamint regionális és helyi hatóságok, pénzintézetek és magánvállalkozások szakértőit felvonultató hálózatépítő találkozók keretében.

„Európa a régiómban”

A brüsszeli szemináriumok mellett, 2011 szeptembere és novembere között „Európa a régiómban” címszóval 253 helyi eseményre is sor kerül a 27 európai uniós tagállamban, valamint Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Izlandon, Montenegróban, Norvégiában, Szerbiában, Svájcban és Törökországban.

További információk:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Kísérje figyelemmel a NYÍLT NAPOK eseményeit az @EU_Regional on Twitter-en, és tweeteljen az #euopendays-en vagy csatlakozzon a többi NYÍLT NAPOK résztvevőhöz a RegioNetwork 2020-on.

A rendezvénysorozaton készült fotók elérhetők lesznek a Flickr-ön.

Egyéb fő események:

Médiaprogram

Résztvevő régiók térképe

MELLÉKLET

A NYÍLT NAPOK hét fő eseményei:

  • Nyitó rendezvény, 2011. október 10, 15:00-18:00, EP Hemicycle: Kb. 1100 regionális és helyi képviselőt várnak a rendezvényre. Danuta Hübner, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke, Johannes Hahn és Mercedes Bresso köszöntőbeszédei után Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Elżbieta Bieńkowska, lengyel regionális fejlesztési miniszter tartanak vitaindító beszédeket. A rendezvény második részének megnyitásaként Johannes Hahn bemutatja a 2014–2020-as uniós kohéziós politikára vonatkozó rendeletjavaslatokat, amelyet a NYÍLT NAPOK három fő témakörében, a hallgatóság bevonásával tartott vita követ.

  • A Regionális Fejlesztési Bizottság és a „Területi kohéziós politika” szakbizottság ülése, 2011. október 11., 9:00-10:45, Régiók Bizottsága A Parlament és a Régiók Bizottságának kohéziós politikával foglalkozó bizottságainak nyilvános ülésén megvitatják a jogalkotási javaslatokat, az ülésen a 2013 utáni kohéziós politika területi dimenziójára összpontosítanak.

  • Rendkívüli plenáris ülés, 2011. október 13., 9:30-11:15, Charlemagne épület: Az ülés fő témája az új közös stratégiai kerethez tartozó alapok szerepe lesz, hogy hogyan tudják összekapcsolni a kohéziós, vidékfejlesztési és halászati politikai beruházásokat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel. Az ülésen részt vesznek Johannes Hahn, Andor László és Maria Damaki biztosok is.

Kapcsolattartók:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar