Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

OPEN DAYS 2011 – Alueiden ja kuntien teemaviikolla (10.–13. lokakuuta) keskustellaan EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

Bryssel 7. lokakuuta 2011 – Yhdeksäs alueiden ja kuntien teemaviikko OPEN DAYS 2011 pyörähtää käyntiin Brysselissä 10. lokakuuta. Paikalla ovat Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso ja aluepolitiikasta vastaava EU-komissaari Johannes Hahn. Tämä komission ja alueiden komitean yhdessä järjestämä tapahtuma kokoaa yhteen yli 6 000 alueellista ja paikallista kumppania yli 200 alueelta ja kahdeksasta EU-maasta. Tapahtumassa on tilaisuus keskustella ensimmäisen kerran komission ehdotuksista, jotka koskevat EU:n koheesiopolitiikkaan sovellettavaa uutta lähestymistapaa (IP/11/1159).

Aluepolitiikasta vastaavan komissaarin Johannes Hahnin mukaan OPEN DAYS 2011 tarjoaa alueellisille kumppaneille loistavan tilaisuuden liittyä käynnissä olevaan keskusteluun koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. ”Komissio on juuri esitellyt ehdotuksensa, jotka koskevat politiikan perinpohjaista uudistamista, ja luonut näin perustan EU:n investointien vaikutusten lisäämiselle. Komissio luottaa alueiden ja kaupunkien aktiiviseen tukeen ja siihen, että nämä tekevät konkreettisia ehdotuksia siitä, miten kasvua ja työllisyyttä koskevat EU:n tavoitteet voidaan muuttaa älykkäiksi investoinneiksi ja hankkeiksi.”

Alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso lisäsi, että teemaviikko osuu tänä vuonna juuri sopivaan ajankohtaan, kun tarjoutuu mahdollisuus keskustella tulevaa aluepolitiikkaa koskevasta lainsäädäntöpaketista ensimmäistä kertaa. ”Näinä kriisiaikoina on varmistettava, että jokainen EU:n tasolla kulutettu euro saa aikaan todellisia vaikutuksia kentällä ja lisää kansalaisten tunnetta solidaarisuudesta. Alueiden komitea tarkastelee komission ehdotuksia erityisesti tältä osin ja pohtii, miten niitä voitaisiin vielä parantaa Euroopan alueiden ja kaupunkien hyväksi."

Tausta

Teemaviikon aiheena on ”Euroopan tulevaisuuteen sijoittaminen: alueet ja kunnat älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tuottajina”. Viikon aikana järjestetään yli 100 seminaaria teemaviikon kolmen pääteeman tiimoilta:

  • Eurooppa 2020: Seminaareissa annetaan esimerkkejä ja keskustellaan siitä, miten koheesiopolitiikka, alueet ja kaupungit voivat vaikuttaa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen.

  • Tulosten parantaminen: Keskusteluissa pohditaan, miten koheesiopolitiikan tuloksellisuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi kaikki alueisiin vaikuttavat EU-rahastot kattavan yhteisen strategiakehyksen avulla vuosina 2014–2020.

  • Sijainti ratkaisee: Keskusteluissa tarkastellaan alueiden, kaupunkien, rajat ylittävien alueiden ja makroalueiden yhdennettyjä aluestrategioita. Lisäksi kaupunki- ja aluetutkimukseen erikoistuneet tieteelliset asiantuntijat eri puolilta Eurooppaa pitävät kymmenen luentoa ja seminaaria OPEN DAYS –yliopistossa. Itäisen kumppanuuden maiden sekä Kiinan, latinalaisen Amerikan, Ukrainan ja Australian kanssa järjestettävissä seminaareissa voidaan vaihtaa näkemyksiä aluepolitiikasta maailmanlaajuisesti.

Kohtauspaikka

Alueiden komitean tiloissa sijaitsevalla kohtauspaikalla ovat tänä vuonna valokeilassa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet. Seminaareissa ja verkostointitapahtumissa esitellään 65 tapaustutkimusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista 19 maasta ja usealta eri sektorilta (tietotekniikka, liikenne, energia, kaupunkien kehitys, televiestintä jne.). Mukana on asiantuntijoita alue- ja paikallisviranomaisista, rahoituslaitoksista ja yksityisistä yrityksistä.

Miten Eurooppa näkyy omalla kotiseudulla

Brysselin seminaarien rinnalla järjestetään syys–marraskuussa 253 paikallistapahtumaa otsikolla ”Miten EU näkyy kotiseudullasi”. Tapahtumia järjestetään 27 EU-maan lisäksi Bosnia‑Hertsegovinassa, Islannissa, Kroatiassa, Montenegrossa, Norjassa, Serbiassa, Sveitsissä ja Turkissa.

Lisätietoja:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Seuraa OPEN DAYS -tapahtumaa myös Twitterissä @EU_Regional on Twitter. Tviittaa käyttäen hashtagia #euopendays tai liity muiden OPEN DAYS -osallistujien joukkoon täällä: RegioNetwork 2020.

Kaikki kuvat tapahtumasta: Flickr

Muita ohjelman kohokohtia

Tiedotusvälineiden ohjelma

Osallistuvien alueiden kartta

LIITE

OPEN DAYS -viikon kohokohtia

  • Avausistunto 10. lokakuuta klo 15–18 Euroopan parlamentin Hemicycle-rakennuksessa: Istuntoon odotetaan osallistuvan jopa 1 100 alue- ja paikallisedustajaa. Euroopan parlamentin REGI-valiokunnan puheenjohtajan Danuta Hübnerin, Johannes Hahnin ja Mercedes Bresson tervetulosanojen jälkeen vuoroon tulevat pääpuhujat Jerzy Buzek, Euroopan parlamentin puhemies, José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja ja Elżbieta Bieńkowska, Puolan aluekehitysministeri. Istunnon jälkimmäisessä osassa Johannes Hahn esittelee EU:n koheesiopolitiikka vuosina 2014–2020 koskevat asetusehdotukset, minkä jälkeen käydään yleiskeskustelua teemaviikon kolmesta pääteemasta.

  • Tapaaminen REGI- ja COTER-valiokuntien kanssa 11. lokakuuta klo 9–10.45 alueiden komiteassa: Euroopan parlamentin ja alueiden komitean koheesiopolitiikkavaliokuntien julkisessa kokouksessa käsitellään lainsäädäntöehdotuksia ja etenkin koheesiopolitiikan alueellista ulottuvuutta vuoden 2013 jälkeen.

  • Erityistäysistunto 13. lokakuuta klo 9.30–11.15 Charlemagne-rakennuksessa: Istunnossa keskitytään tarkastelemaan uuden yhteisen strategiakehyksen mukaista rahastojen uutta roolia ja tiivistetään yhteyksiä koheesiopolitiikan, maaseudun kehittämisen ja kalastuspolitiikan aloilla tehtävien investointien ja Eurooppa 2020 -strategian välillä. Istuntoon osallistuvat myös komissaarit Johannes Hahn, László Andor ja Maria Damanaki.

Yhteyshenkilöt :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar