Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

OPEN DAYS 2011 – Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων (10-13 Oκτωβρίου): Συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή

Bρυξέλλες,, 7 Oκτωβρίου 2011 – Στις 10 Οκτωβρίου ξεκινά, στις Βρυξέλλες, η ένατη ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων OPEN DAYS 2011, παρουσία του Jose Manuel Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Mercedes Bresso, Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών και του Johannes Hahn, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για την περιφερειακή πολιτική. Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συγκεντρώνει πάνω από 6 000 περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους από περισσότερες από 200 περιφέρειες της ΕΕ και από οκτώ τρίτες χώρες. Η εκδήλωση αποτελεί μια πρώτη ευκαιρία για συζήτηση επί των προτάσεων της Επιτροπής για μια νέα προσέγγιση στην πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή (IP/11/1159).

Ο Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής Johannes Hahn δήλωσε: «"Η εκδήλωση OPEN DAYS 2011 προσφέρει στους περιφερειακούς μας εταίρους μια χρυσή ευκαιρία συμμετοχής στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής μας για τη συνοχή, που βρίσκεται, επί του παρόντος, σε πλήρη εξέλιξη. Η Επιτροπή έχει μόλις παρουσιάσει μια μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση της πολιτικής και έχει θέσει τα θεμέλια για τη βελτίωση του αντικτύπου των επενδύσεων της ΕΕ. Στο εξής αναμένουμε τη δραστήρια στήριξη των περιφερειών και των πόλεων μέσω συγκεκριμένης μετουσίωσης των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε έξυπνες επενδύσεις και προγράμματα».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Mercedes Bresso πρόσθεσε: «Φέτος, οι OPEN DAYS είναι εξαιρετικά επίκαιρες, καθώς αποτελούν την πρώτη ευκαιρία συζήτησης της νομοθετικής δέσμης για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική. Σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανάται σε επίπεδο ΕΕ έχει πραγματικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει το αίσθημα αλληλεγγύης των πολιτών. Θα αναλύσουμε προσεκτικά τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσής τους με γνώμονα το συμφέρον των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης».

Ιστορικό

Με τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον της Ευρώπης: Περιφέρειες και πόλεις που παράγουν έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», θα διεξαχθούν περισσότερα από 100 σεμινάρια που θα επικεντρώνονται σε τρεις θεματικές πτυχές:

  • Ευρώπη 2020: Τα σεμινάρια θα αναδείξουν και θα συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής καθώς και οι περιφέρειες και οι πόλεις συμβάλλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

  • Βελτίωση των αποτελεσμάτων: Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στους τρόπους βελτίωσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τη συνοχή μέσω, π.χ., του «κοινού στρατηγικού πλαισίου» που καλύπτει όλα τα ταμεία της ΕΕ με εδαφικό αντίκτυπο μεταξύ του 2014 και του 2020.

  • Γεωγραφικά ζητήματα: Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές για τις περιφέρειες, τις πόλεις, τις διασυνοριακές και τις μακροπεριφερειακές περιοχές. Επιπροσθέτως, επιλεγμένοι έγκριτοι πανεπιστημιακοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης, με ειδίκευση στην πολεοδομία και τη χωροταξία, θα δώσουν 10 κοινές διαλέξεις και σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο OPEN DAYS. Μια σειρά σεμιναρίων με χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και την Κίνα, τη Λατινική Αμερική, την Ουκρανία και την Αυστραλία θα διευκολύνουν τις παγκόσμιες ανταλλαγές σε θέματα περιφερειακής πολιτικής.

Ο τόπος συνάντησης

Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα βρίσκονται στο επίκεντρο του φετεινού «τόπου συνάντησης», που φιλοξενείται στο κτίριο της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα παρουσιαστούν 65 περιπτωσιολογικές μελέτες συμπράξεων ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΙΔΤ) από 19 χώρες και διαφορετικούς τομείς (τεχνολογία των πληροφοριών, μεταφορές, ενέργεια, αστική ανάπτυξη, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) στο πλαίσιο σεμιναρίων και συναντήσεων δικτύωσης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από περιφερειακές και τοπικές αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες.

Η Ευρώπη στην περιφέρειά σας/στην πόλη σας

Παράλληλα με τα σεμινάρια στις Βρυξέλλες, προγραμματίζονται 253 τοπικές εκδηλώσεις με θέμα «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου/στην πόλη μου», που θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο στα 27 κράτη μέλη και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην Κροατία, στην Ισλανδία, στο Μαυροβούνιο, στη Νορβηγία, στη Σερβία, στην Ελβετία και στην Τουρκία.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Ακόμη, μπορείτε να ακολουθήσετε το OPEN DAYS @EU_Regional on Twitter  και να κάνετε tweet χρησιμοποιώντας την ετικέτα για συζήτηση (hash tag) #euopendays ή να συνδεθείτε με άλλους συμμετέχοντες στο OPEN DAYS στο RegioNetwork 2020

Όλες οι φωτογραφίες της εκδήλωσης θα αναρτηθούν στο Flickr

Άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του προγράμματος

Πρόγραμμα Media

Χάρτης των περιφερειών που συμμετέχουν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στις κυριότερες εκδηλώσεις της εβδομάδας OPEN DAYS περιλαμβάνονται:

  • Η εναρκτήρια συνεδρίαση, στις 10 Oκτωβρίου, 15:00-18:00, κτίριο Hemicycle του ΕΚ: Στη συνεδρίαση αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν έως 1 100 περιφερειακοί και τοπικοί αντιπρόσωποι. Μετά το χαιρετισμό που θα απευθύνουν η Danuta Hübner, Πρόεδρος της επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Johannes Hahn και η Mercedes Bresso, θα μιλήσουν ο Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Elżbieta Bieńkowska, Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας. Το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των προτεινόμενων κανονισμών για την πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020 από τον Johannes Hahn, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό για τα τρία κεντρικά θέματα των OPEN DAYS.

  • Συνεδρίαση των επιτροπών REGI και COTER, 11 Oκτωβρίου, 9:00-10:45, Επιτροπή των Περιφερειών: Σε μια δημόσια συνεδρίαση των δύο επιτροπών του ΕΚ και της ΕτΠ που ασχολούνται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ θα συζητηθούν οι νομοθετικές προτάσεις με επίκεντρο την εδαφική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2013.

  • Ειδική σύνοδος της ολομέλειας, στις 13 Oκτωβρίου, 9:30-11:15, κτίριο Charlemagne: Η σύνοδος θα επικεντρωθεί στο ρόλο των ταμείων σύμφωνα με το νέο «κοινό στρατηγικό πλαίσιο» με στόχο να συνδεθούν οι επενδύσεις βάσει της πολιτικής συνοχής, της αγροτικής ανάπτυξης και της πολιτικής αλιείας με την Ευρώπη 2020. Στη συνεδρίαση αυτή θα συμμετάσχουν τα μέλη της Επιτροπής Johannes Hahn, László Andor και Μαρία Δαμανάκη.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar