Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

OPEN DAYS 2011 – Den Europæiske Uge for Regioner og Byer (10.-13. oktober): Debat om EU's fremtidige samhørighedspolitik

Bruxelles, den 7. oktober 2011 – Den Europæiske Uge for Regioner og Byer – OPEN DAYS 2011 – afholdes i år for niende gang og åbnes i Bruxelles den 10. oktober i overværelse af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, Regionsudvalgets formand, Mercedes Bresso, og EU-kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn. Arrangementet er tilrettelagt i fællesskab mellem Kommissionen og Regionsudvalget. Over 6 000 regionale og lokale partnere fra over 200 regioner i EU og 8 regioner uden for EU mødes her og får en første mulighed for at drøfte Kommissionens forslag til en ny tilgang til EU's samhørighedspolitik (IP/11/1159).

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, udtaler: "OPEN DAYS 2011 giver vore regionale partnere en fantastisk mulighed for at deltage i den debat om EU's fremtidige samhørighedspolitik, som nu er i fuld gang. Kommissionen har lige forelagt en gennemgribende ændring af denne politik og lagt grundstenen til, at EU-investeringerne får større gennemslagskraft. Vi stoler nu på, at regionerne og byerne bakker aktivt op om os og helt konkret omsætter EU-målene for vækst og beskæftigelse til kloge investeringer og fornuftige projekter."

Mercedes Bresso, Regionsudvalgets formand, tilføjer: "OPEN DAYS 2011 kunne ikke falde på et gunstigere tidspunkt. Det er første mulighed for at drøfte lovgivningspakken om den fremtidige regionalpolitik. I disse krisetider er vi nødt til at sørge for, at hver en euro, der bruges af EU, får en mærkbar virkning og styrker borgernes solidaritetsfølelse. Vi vil omhyggeligt analysere Kommissionens forslag og se, om de kan forbedres til fordel for Europas regioner og byer."

Baggrund

Arrangementet har fået titlen "Investering i EU's fremtid: Regioner og byer skaber intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst". Det er opdelt i tre undertemaer; som skal drøftes på over 100 seminarer:

  • Europa 2020: Det demonstreres og drøftes, hvordan samhørighedspolitikken og regionerne og byerne kan bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

  • Bedre gennemførelse: Det drøftes, hvordan samhørighedspolitikken kan gennemføres på en bedre måde, f.eks. ved hjælp af den "fælles strategiske ramme" for perioden 2014‑2020, der dækker alle EU-fondene med territorialt sigte.

  • Geografiske forhold: Drøftelsen koncentreres om integrerede territoriale strategier for regioner, byer, tværnationale og makroregionale områder. Derudover holder en række velrenommerede forskere fra forskellige EU-lande, der specielt har udført i forskning vedrørende byer og regioner, 10 fælles foredrag og seminarer på OPEN DAYS-universitetet. Globale udvekslinger af synspunkter om regionalpolitik finder sted på en række seminarer med lande fra det østlige partnerskab, Kina, Latinamerika, Ukraine og Australien.

Mødestedet

Offentlig-private partnerskaber kommer i fokus på dette års mødested, der lægges i Regionsudvalgets lokaler. 65 casestudier om offentlig-private partnerskaber i 19 lande og forskellige sektorer (informationsteknologi, transport, energi, byudvikling, telekommunikation m.fl.) forelægges på seminarer og netværksmøder med eksperter fra regionale og lokale myndigheder, finansielle institutioner og private virksomheder.

Europa i din region/by

Sideløbende med seminarerne i Bruxelles planlægges der afholdt 253 lokale arrangementer under titlen "Europa i min region/by" fra september til november i alle 27 EU-lande samt Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Island, Montenegro, Norge, Serbien, Schweiz og Tyrkiet.

Yderligere oplysninger:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Følg også OPEN DAYS på Twitter @EU_Regional on Twitter  og benyt denne hashtag #euopendays, eller deltag sammen med andre i OPEN DAYS på RegioNetwork 2020

Alle fotos fra arrangementet lægges ud på Flickr

Anden dokumentation

Media-programmet

Kort over deltagende regioner

BILAG

Der er bl.a. følgende højdepunkter i OPEN DAYS-ugen:

  • Åbningen, den 10. oktober, kl. 15.00-18.00, Europa-Parlamentets plenarsal: Her forventes op mod 1 100 repræsentanter fra regionale og lokale myndigheder at deltage. Danuta Hübner, formand for Europa-Parlamentets udvalg om regionalpolitik, Johannes Hahn og Mercedes Bresso holder velkomsttalerne, og derefter holdes der taler af Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet, José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, og Elżbieta Bieńkowska, den polske minister for regionaludvikling. I anden del af dette møde forelægger Johannes Hahn forslagene til forordninger vedrørende EU's samhørighedspolitik 2014-2020, og dette efterfølges af en debat med publikum om de tre hovedtemaer for OPEN DAYS.

  • Møde mellem udvalget om regionalpolitik (REGI) og underudvalget om territorial samhørighed (COTER), 11. oktober, kl. 9.00-10.45, Regionsudvalget: Et offentligt møde mellem de to udvalg fra henholdsvis Europa-Parlamentet og Regionsudvalget, der beskæftiger sig med EU's samhørighedspolitik. Her drøftes lovgivningsforslagene, og der sættes fokus på samhørighedspolitikkens territoriale dimension efter 2013.

  • Særligt plenarmøde, den 13. oktober, kl. 9:30-11:15, Charlemagne-bygningen: På dette møde lægges der under debatten især vægt på fondenes rolle i den nye "fælles strategiske ramme", hvor investeringer i forbindelse med samhørighedspolitikken, politikken for udvikling af landdistrikterne og fiskeripolitikken knyttes sammen. Dette møde ledes af EU-kommissærerne Johannes Hahn, László Andor og Maria Damanaki.

Kontaktpersoner:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar