Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2011 – Evropský týden regionů a měst (10.–13. října): Diskuse o budoucnosti evropské politiky soudržnosti

V Bruselu dne 7. října 2011: Dne 10. října bude v Bruselu za přítomnosti předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa, předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso a evropského komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna zahájen devátý ročník evropského týdne regionů a měst, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2011. Této události, na jejíž organizaci se podílí Evropská komise a Výbor regionů, se zúčastní více než 6 000 místních a regionálních partnerů z 200 regionů EU a z osmi zemí, které nejsou členy EU. Při této příležitosti budou moci účastníci poprvé prodiskutovat návrh Komise na nový přístup k evropské politice soudržnosti (IP/11/1159).

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn k akci uvedl: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2011 představují vynikající příležitost, aby se naši partneři z regionů mohli zapojit do diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti, která nyní intenzivně probíhá. Komise právě představila od základu přepracovaný návrh této politiky a položila základy pro to, aby se zlepšil dopad investic EU. Nyní počítáme s aktivní podporou regionů a měst, aby převedly cíle EU týkající se růstu a vytváření pracovních míst do konkrétních návrhů na inteligentní investice a projekty.“

Předsedkyně Výboru regionů, Mercedes Bresso, k tomu dodala: Letošní DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ani nemohly být lépe načasovány. Představují první příležitost prodiskutovat legislativní balíček týkající se budoucí regionální politiky. Nyní, v dobách krize, musíme zajistit, aby každé euro, které na úrovni EU utratíme, přineslo opravdový efekt a posílilo pocit solidarity mezi občany. Návrhy Komise proto podrobíme v tomto ohledu pečlivé analýze a uvidíme, zda je možné je v zájmu evropských regionů a měst ještě dále vylepšit.“

Souvislosti

V rámci tématu „Investice do budoucnosti Evropy: regiony a města přicházejí s návrhy na inteligentní a udržitelný růst, ze kterého není nikdo vyloučen“ proběhne více než 100 seminářů, které se zaměří na tři tématické okruhy:

  • Evropa 2020: na seminářích se bude diskutovat o tom, jak politika soudržnosti, regiony a města přispívají k inteligentnímu a udržitelnému růstu, ze kterého není nikdo vyloučen a budou uvedeny konkrétní příklady.

  • Vylepšené uplatňování: diskuse se zaměří na to, jak zlepšit uplatňování politiky soudržnosti například prostřednictvím „společného strategického rámce“ zahrnujícího veškeré fondy EU s teritoriálním dopadem mezi roky 2014 a 2020.

  • Zeměpisné hledisko je důležité: diskuse se zaměří na integrované územní strategie pro regiony, města, přeshraniční oblasti a makroregiony. Vybraní uznávaní akademici z různých evropských zemí, kteří se specializují na městské a regionální studie přednesou v rámci univerzity OTEVŘENÝCH DVEŘÍ deset společných přednášek a seminářů. Celá řada seminářů, jichž se zúčastní země, které jsou součástí Východního partnerství, Čína, země Latinské Ameriky, Ukrajina a Austrálie podpoří celosvětovou výměnu v oblasti regionální politiky.

Místo setkání

Partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou bude v centru pozornosti během letošního „místa pro setkání“, které se uskuteční v prostorách Výboru regionů. Na seminářích a setkáních určených k navazování kontaktů bude představeno 65 případových studií týkajících se partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou z 19 zemí a z různých odvětví (informační technologie, doprava, energie, rozvoj měst, telekomunikace atd.). Těchto seminářů a setkání se zúčastní odborníci z regionálních a místních úřadů, finančních institucí a soukromých společností.

Evropa ve vašem regionu/městě

Kromě seminářů v Bruselu proběhne v období září – listopad ve všech 27 členských státech EU, v Bosně a Hercegovině, v Chorvatsku, na Islandu, v Černé Hoře, Norsku, Srbsku, Švýcarsku a Turecku 253 místních akcí pod názvem „Evropa v mém regionu/městě“.

Více informací:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ můžete také sledovat na @EU_Regional on Twitter  na Twitteru prostřednictvím tagu #euopendays nebo se spojit s dalšími účastníky DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prostřednictvím této internetové adresy: RegioNetwork 2020

Veškeré fotografie z této akce budou k dispozici zde: Flickr

Další zvláště zajímavé body programu

Program pro média

Mapa zúčastněných regionů

PŘÍLOHA

Zvláště zajímavé akce DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

  • Zahájení – 10. října od 15 do 18 hodin, zasedací sál Evropského parlamentu: na zahájení se očekává účast až 1 100 zástupců regionů a měst. Po zahájení bude následovat uvítací projev, který přednesou: Danuta Hübner, předsedkyně Výboru REGI Evropského parlamentu, Johannes Hahn a Mercedes Bresso, hlavní řeč pronesou Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu, José Manuel Barroso, předseda Evropské komise a Elżbieta Bieńkowska, polská ministryně pro regionální rozvoj. Druhou část programu zahájí prezentace návrhů nařízení pro oblast politiky soudržnosti EU pro období 2014 – 2020, kterou přednese Johannes Hahn, po níž bude následovat diskuse s obecenstvem týkající se tří klíčových témat DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • Schůze komisí REGI a COTER – 11. října od 9 do 10:45 hodin, Výbor regionů: Veřejná schůze dvou výborů Evropského Parlamentu a Výboru regionů, které se zabývají politikou soudržnosti. Na této schůzi se budou probírat legislativní návrhy se zaměřením na územní hledisko politiky soudržnosti po roce 2013.

  • Zvláštní plenární zasedání – 13. října od 9:30 do 11:15 hodin, budova Charlemagne: Toto zasedání se zaměří na úlohu fondů v rámci nového „společného strategického rámce“, s cílem propojit investice v rámci politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a politiky rybolovu se strategií Evropa 2020. Tohoto zasedání se společně zúčastní komisaři Johannes Hahn, László Andor a komisařka Maria Damanaki.

Kontaktní osoby:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar