Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за медиите

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2011 г. — Европейска седмица на регионите и градовете (10—13 октомври): Обсъждане за бъдещето на политиката на сближаване на ЕС

Брюксел, 7 октомври 2011 г. — Европейската седмица на регионите и градовете „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2011 г.“ ще се проведе за девети пореден път и ще бъде открита на 10 октомври в Брюксел с участието на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Мануел Барозу, председателката на Комитета на регионите г-жа Мерчедес Бресо и европейския комисар по регионалната политика г-н Йоханес Хаан. Инициативата се организира съвместно от Комисията и Комитета на регионите и обединява над 6000 регионални и местни партньори от повече от 200 региона на ЕС, както и от осем държави, които не са членки на Съюза. Събитието предоставя възможност и за пръв път да бъдат обсъдени предложенията на Комисията за нов подход към политиката на сближаване на ЕС (IP/11/1159).

Комисарят по регионалната политика г-н Йоханес Хаан заяви: „Предстоящите „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2011 г.“ са идеална възможност за нашите регионални партньори да се включат в дебата за бъдещето на политиката на сближаване, който в момента е в разгара си. Комисията току-що представи предложения за мащабна реформа на политиката, с която се полагат основите за по-голямо въздействие на влаганите от ЕС средства. Сега разчитаме на активната подкрепа на регионите и градовете, за да може целите на ЕС за растеж и работни места да прераснат в конкретни разумни инвестиции и проекти“.

Председателката на Комитета на регионите г-жа Мерчедес Бресо заяви: „Тази година „ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ се провеждат в изключително удобен момент: те предоставят първата възможност за обсъждане на пакета от законодателни предложения за бъдещата регионална политика. При сегашната криза сме длъжни да гарантираме, че всяко евро, което се изразходва на равнището на ЕС, има реално въздействие в живота на хората и засилва чувството за солидарност на гражданите. Внимателно ще анализираме предложенията на Комисията в това отношение и ще обмислим как могат да бъдат усъвършенствани още повече в полза на европейските региони и градове“.

Контекст

Под надслов „Инвестиции в бъдещето на Европа: регионите и градовете — създатели на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ в рамките на повече от 100 семинара ще бъдат разгледани следните три теми:

  • Европа 2020: с помощта на конкретни примери на семинарите ще се обсъжда как политиката на сближаване и регионите и градовете допринасят за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  • По-добро изпълнение: по време на дебатите ще се наблегне на въпроса по какъв начин да се подобри изпълнението на политиката на сближаване — например чрез „общата стратегическа рамка“, която обхваща всички фондове на ЕС с териториално въздействие за периода 2014—2020 г.

  • Географията е важна: акцент в обсъжданията ще бъдат интегрираните териториални стратегии за регионите, градовете, трансграничните и макрорегионалните области. Освен това група известни университетски преподаватели от различни европейски държави — специалисти по градско и регионално развитие, ще изнесат 10 съвместни лекции и семинари в рамките на „Университет на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“. Поредица от семинари с участието на държави от програма „Източно партньорство“, Китай, Латинска Америка, Украйна и Австралия ще съдействат за обмен на виждания в областта на регионалната политика в международен план.

Място на събитието

Тази година основна тема на „Място на събитието“, чийто домакин е Комитетът на регионите, ще бъдат публично-частните партньорства. На семинари и партньорски срещи с участието на експерти от регионалната и местната администрация, финансови институции и частни фирми ще бъдат представени 65 публично-частни партньорства (ПЧП) от 19 държави и различни отрасли (информационни технологии, транспорт, енергетика, градоустройство, телекомуникации и др.).

Европа в моя регион/град

Паралелно със семинарите в Брюксел от септември до ноември на местно равнище ще се проведат 253 мероприятия под надслов „Европа в моя регион/град“; те се организират в 27-те държави-членки на ЕС, както и в Босна и Херцеговина, Хърватия, Исландия, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция.

За повече информация:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Можете да следите новините за инициативата в Twitter (OPEN DAYS @EU_Regional) и да изпращате съобщения с хаштаг #euopendays или да се присъедините към останалите участници в „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ чрез RegioNetwork 2020.

Всички снимки от събитието ще могат да бъдат разгледани във Flickr.

Други акценти в програмата

Media programme (Програма за медиите)

Map of participating regions (Карта на участващите региони)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Важни моменти през седмицата „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“:

  • Откриване, 10 октомври, 15:00-18:00 ч., пленарна зала на ЕП: На откриването се очаква да присъстват близо 1000 регионални и местни представители. След поздравителни обръщения от г-жа Данута Хюбнер, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, г-н Йоханес Хаан и г-жа Мерчедес Бресо официални изказвания ще произнесат председателят на Европейския парламент г-н Йежи Бузек, председателят на Европейската Комисия г-н Жозе Мануел Барозу и министърът на регионалното развитие на Полша г-жа Елжбиета Биенковска. Втората част на срещата ще започне с представяне на предложените регламенти в областта на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014—2020 г. от г-н Йоханес Хаан, след което присъстващите ще имат възможност да обсъдят трите основни теми на „ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“.

  • Заседание на Комисията по регионално развитие и Комисията по политика на териториално сближаване, 11 октомври, 9:00-10:45 ч., Комитет на регионите: На заседание при отворени врати двете комисии на ЕП и на Комитета на регионите, които се занимават с въпросите на политиката на сближаване, ще обсъдят законодателните предложения с акцент върху териториалното измерение на политиката на сближаване на ЕС след 2013 г.

  • Специално пленарно заседание, 13 октомври, 9:30-11:15 ч., сграда „Charlemagne“: На заседанието ще бъде разгледана ролята на фондовете в новата „обща стратегическа рамка“ за обвързване на инвестициите, предназначени за политиката на сближаване, развитие на селските райони и политиката в областта на рибарството, със стратегия „Европа 2020“. В заседанието ще участват комисарите Йоханес Хаан, Ласло Андор и Мария Даманаки.

За контакти:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar