Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU se zavezuje, da bo dosegla splošno odpravo smrtne kazni

Bruselj, 10. oktobra 2011 – 10. oktober je svetovni in evropski dan boja proti smrtni kazni. Odprava smrtne kazni po vsem svetu je eden glavnih ciljev evropske politike človekovih pravic. EU meni, da je smrtna kazen nečloveška in krši človeško dostojanstvo. Poleg tega ne odvrača od kaznivih dejanj. Vsaka usmrtitev na podlagi sodne zmote, ki je mogoča v vsakem pravnem sistemu, pomeni nepopravljivo izgubo človeškega življenja.

„Danes je svetovni in evropski dan boja proti smrtni kazni. Osebno in v imenu Evropske unije se zavezujem k nenehnim prizadevanjem za odpravo smrtne kazni, ki nima kaj iskati v sodobnem svetu,“ je povedala visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Catherine Ashton.

EU ima vodilno vlogo v boju za odpravo smrtne kazni in je največja donatorica sredstev organizacijam civilne družbe po vsem svetu za njihova prizadevanja na tem področju. Pri prizadevanjih za odpravo smrtne kazni uporablja vsa razpoložljiva diplomatska sredstva in pomoč v obliki sodelovanja. Države, v katerih se smrtna kazen še vedno izvaja, poziva, naj postopoma omejijo njeno uporabo, in vztraja, da se jo izvaja v skladu z mednarodno dogovorjenimi minimalnimi standardi.

EU spodbuja javno razpravo, krepitev nasprotovanja javnosti in izvajanje pritiska na države, ki smrtne kazni nočejo opustiti ali vsaj narediti prvega koraka in uvesti moratorija. EU se za odpravo smrtne kazni zavzema tudi na večstranskih forumih, kot so na primer Združeni narodi. Največji dosežek teh prizadevanj je bila vrsta resolucij o moratoriju za uporabo smrtne kazni, ki jih je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov.

Julija 2011 je minilo dvajset let, odkar je začel veljati drugi izbirni protokol k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, ki je najpomembnejši svetovni pravni instrument za odpravo smrtne kazni. EU vse države poziva, da ta protokol ratificirajo ali k njemu pristopijo.

EU je tudi prvi regionalni organ, ki je sprejel predpise o prepovedi trgovine s proizvodi, ki se uporabljajo za izvajanje smrtne kazni (ter mučenje in trpinčenje), ter o prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči za te proizvode. EU je svojo politično zavezanost podprla z znatnimi finančnimi sredstvi za konkretne projekte.

Za dodatne informacije glej MEMO/11/669

Skupna izjava:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Več informacij:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontakti:

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)


Side Bar