Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ sa zaviazala dosiahnuť všeobecné zrušenie trestu smrti

Brusel 10. októbra 2011 – Desiaty október je svetovým a európskym Dňom proti trestu smrti. Zrušenie trestu smrti na celom svete je jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv. EÚ považuje trest smrti za neľudský a porušujúci ľudskú dôstojnosť. Trest smrti takisto nemá odrádzajúci účinok na páchanie násilných trestných činov. Akýkoľvek trest smrti ako výsledok prípadného justičného omylu, ktorému sa nedá zabrániť v žiadnom právnom systéme, predstavuje nenávratnú stratu ľudského života.

Dnes si pripomíname svetový a európsky Deň proti trestu smrti. Sľubujem pokračovať v mojom neustálom odhodlaní, ako aj v plnení záväzku Európskej únie týkajúcom sa zrušenia trestu smrti, ktorý nemá miesto v dnešnom modernom svete,“ povedala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Catherine Ashtonová.

EÚ zohráva vedúcu úlohu a je najväčším darcom vo vzťahu voči organizáciám občianskej spoločnosti na celom svete v boji za zrušenie trestu smrti. EÚ využíva všetky dostupné nástroje diplomacie, pomoci a spolupráce pri vynakladaní úsilia o zrušenie trestu smrti. EÚ vyzýva krajiny, v ktorých tento trest ešte stále existuje, k postupnému obmedzovaniu jeho uplatňovania a trvá na tom, aby sa vykonával v súlade s minimálnymi medzinárodnými normami.

EÚ podporuje verejnú diskusiu, posilňovanie verejnej mienky proti trestu smrti a vyvíjanie nátlaku na krajiny, ktoré trest smrti stále uplatňujú, aby ho zrušili alebo aspoň zaviedli moratórium ako prvý krok k jeho zrušeniu. EÚ vystupuje proti trestu smrti aj na multilaterálnych fórach ako napr. OSN; vrcholom tohto úsilia je rad rezolúcií Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na uplatňovanie trestu smrti.

V júli 2011 sme si pripomenuli 20. výročie nadobudnutia platnosti druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorý je hlavným celosvetovým právnym nástrojom na zrušenie trestu smrti. EÚ vyzýva všetky krajiny, aby tento protokol ratifikovali alebo k nemu pristúpili.

EÚ ako prvé nadnárodné spoločenstvo prijalo pravidlá zakazujúce obchod s produktmi, ktoré sa používajú v prípade trestu smrti (ako aj mučenia a zlého zaobchádzania), a poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s takýmito produktmi. Politický záväzok EÚ ide ruka v ruke so značnou finančnou podporou na konkrétne projekty.

Ďalšie informácie nájdete v MEMO/11/669

Spoločné vyhlásenie z:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Ďalšie informácie:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontaktné osoby:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar