Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

EU zet zich in voor wereldwijde afschaffing van de doodstraf

Brussel, 10 oktober 2011 — 10 oktober is de Werelddag en de Europese dag tegen de doodstraf. Afschaffing van de doodstraf overal ter wereld is een van de voornaamste doelen van het mensenrechtenbeleid van de EU. De EU is van mening dat de doodstraf onmenselijk is, en een schending van de menselijke waardigheid. De doodstraf heeft ook geen ontmoedigend effect op gewelddadige criminaliteit. Als de doodstraf wordt voltrokken na een gerechtelijke dwaling – waarvoor geen enkel rechtsstelsel immuun is – gaat een mensenleven onherstelbaar verloren.

“Vandaag is het de Werelddag en de Europese dag tegen de doodstraf. Ik beloof dat ik mij persoonlijk, net als de Europese Unie, zal blijven inzetten voor de afschaffing van de doodstraf, die in de moderne wereld niet langer zou mogen bestaan”, aldus Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De EU speelt een leidende rol en is de grootste donor bij de inspanningen van maatschappelijke organisaties overal ter wereld voor afschaffing van de doodstraf. De EU zet alle beschikbare instrumenten op het vlak van diplomatie en samenwerkingsbijstand in om te ijveren voor afschaffing van de doodstraf. De EU roept landen waar de doodstraf nog bestaat op om de toepassing ervan geleidelijk te verminderen en dringt erop aan dat deze wordt uitgevoerd volgens internationaal erkende minimumnormen.

De EU moedigt het publieke debat aan. Zij wil het verzet van het publiek tegen de doodstraf versterken en druk uitoefenen op landen die de doodstraf handhaven, om deze af te schaffen of in ieder geval als eerste stap een moratorium in te stellen. De EU treedt ook op tegen de doodstraf binnen multilaterale fora zoals de Verenigde Naties, wat onder andere heeft geleid tot een reeks resoluties van de Algemene Vergadering van de verenigde Naties over een moratorium op de toepassing van de doodstraf.

Het was in juli twintig jaar geleden dat het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten in werking trad, het belangrijkste internationale rechtsinstrument voor de afschaffing van de doodstraf. De EU dringt er bij alle staten op aan om dit protocol te ratificeren of ertoe toe te treden.

De EU is ook de eerste regionale overheid die een verbod heeft ingesteld op de handel in goederen die voor de doodstraf (en voor marteling en mishandeling) worden gebruikt en op technische bijstand met betrekking tot zulke goederen. De politieke verbintenis van de EU wordt ondersteund met aanzienlijke financiële bijstand aan concrete projecten.

Voor meer informatie zie MEMO/11/669

Gezamenlijke verklaring:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Nadere informatie:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Contact:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar