Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES apņēmusies panākt nāvessoda vispārēju atcelšanu

Brisele, 2011. gada 10. oktobris. 10. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules un Eiropas diena pret nāvessodu. Nāvessoda atcelšana visā pasaulē ir viens no galvenajiem ES politikas mērķiem cilvēktiesību jomā. ES uzskata, ka nāvessods ir nehumāns un tas ir pārkāpums pret cilvēka cieņu. Tas arī neattur no vardarbīgiem noziegumiem. Piemērojot nāvessodu gadījumos, kad tiesa ir pieļāvusi kļūdu – no kā nav pasargāta neviena tieslietu sistēma –, tiek neatgriezeniski izdzēsta cilvēka dzīvība.

„Šodien mēs atzīmējam Pasaules un Eiropas dienu pret nāvessodu. Es apliecinu gan savu personīgo, gan Eiropas Savienības nemainīgo apņemšanos panākt nāvessoda atcelšanu, jo tam nav vietas mūsdienu pasaulē,” sacīja ES Augstā Pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone.

ES ir vadošā loma centienos panākt nāvessoda atcelšanu, un tā ir lielākā līdzekļu devēja pilsoniskās sabiedrības organizāciju kampaņām par nāvessoda atcelšanu visā pasaulē. ES izmanto visus tai pieejamos diplomātijas un sadarbības atbalsta instrumentus, lai panāktu nāvessoda atcelšanu. ES aicina valstis, kurās nāvessods joprojām pastāv, pakāpeniski ierobežot tā piemērošanu, un uzstāj, ka nāvessoda izpildē jāievēro starptautiski pieņemtie minimuma standarti.

ES rosina rīkot sabiedrības debates, stiprināt sabiedrības pretestību un izdarīt spiedienu uz valstīm, kurās nāvessods joprojām pastāv, lai tās to atceltu vai vismaz spertu pirmo soli, ieviešot moratoriju. ES pret nāvessodu iestājas arī daudzpusējos forumos, piemēram ANO – šie centieni ir vainagojušies ar vairākām ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūcijām, kurās tiek noteikts moratorijs nāvessoda piemērošanai.

2011. gada jūlijā apritēja 20 gadu, kopš stājies spēkā Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskām tiesībām Otrais fakultatīvais protokols – galvenais vispasaules tiesību instruments nāvessoda atcelšanai. ES rosina visas valstis ratificēt šo protokolu vai tam pievienoties.

ES ir arī pirmā reģionālā struktūra, kas ir pieņēmusi noteikumus, ar kuriem aizliedz tirgot preces, ko izmanto nāvessoda izpildē (kā arī spīdzināšanā un nežēlīgā attieksmē), kā arī sniegt tehnisko palīdzību saistībā ar šādām precēm. ES politisko apņemšanos papildina būtisks finansiālais atbalsts konkrētiem projektiem.

Sīkākai informācijai skatīt MEMO/11/669.

Kopīgais paziņojums:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Plašāka informācija pieejama:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontaktpersonas :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar