Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az EU elkötelezett a halálbüntetés egyetemes eltörlése mellett

Brüsszel, 2011. október 10. – Október 10. a halálbüntetés elleni küzdelem európai és világnapja. Az EU emberi jogi politikájának egyik fő célkitűzése, hogy a világ minden pontján szűnjön meg a halálbüntetés, amely az EU véleménye szerint embertelen büntetési nem, és sérti az emberi méltóságot. Ugyanakkor nem rettenti el a bűnözőket az erőszakos bűncselekmények elkövetésétől. Ha viszont valamelyik halálos ítélet bírói tévedésből születik – ami bármely jogrendszerben előfordulhat –, a következményei visszafordíthatatlanok, hiszen a kivégzett személyt többé már nem lehet feltámasztani.

„Ma van a halálbüntetés elleni küzdelem európai és világnapja. Az Európai Unió – csakúgy mint jómagam is – szilárdan elkötelezett a halálbüntetés felszámolása mellett, amelynek nincs helye a modern világban” – nyilatkozta Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke.

Az EU vezető szerepet játszik a halálbüntetés eltörlése iránti kampányban, és a világon a legtöbb támogatást biztosítja a halálbüntetés ellen küzdő civil társadalmi szervezetek erőfeszítéseihez. Az EU a diplomácia és az együttműködési támogatás terén rendelkezésére álló valamennyi eszközzel munkálkodik a halálbüntetés megszüntetésén. Ahol még létezik a halálbüntetés, ott az EU sürgeti annak fokozatos visszaszorítását, vagy legalább a nemzetközileg elfogadott minimális normák szerinti végrehajtását.

Az EU szorgalmazza a nyilvános vitát, törekszik a közvélemény körében a halálbüntetést ellenző nézetek megerősítésére, és nyomást gyakorol a még halálbüntetést alkalmazó országokra a halálbüntetés eltörlése, vagy első lépésben legalábbis moratórium hirdetése érdekében. Az EU emellett az ENSZ-nél és más többoldalú fórumokon is fellép a halálbüntetéssel szemben; erőfeszítéseinek egyik legnagyobb eredménye, hogy az ENSZ Közgyűlése határozatokat hozott a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumról.

2011 júliusában ünnepeltük a halálbüntetés eltörléséről szóló, világszinten legfontosabb jogi aktus, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához fűzött második fakultatív jegyzőkönyv hatálybalépésének huszadik évfordulóját. Az EU minden államot ösztönöz a jegyzőkönyv megerősítésére vagy az ahhoz való csatlakozásra.

Az EU emellett az első regionális szerv, amely tilalmat fogadott el a halálbüntetéshez (valamint a kínzáshoz és a bántalmazáshoz) használt áruk kereskedelmére, illetve az ilyen árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozóan. Politikai elkötelezettsége mellett az EU a konkrét projektekhez is jelentős pénzügyi támogatást nyújt.

További információk: MEMO/11/669

Közös nyilatkozat:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

További információk:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Contacts :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar