Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU haluaa poistaa kuolemanrangaistuksen maailmasta

Bryssel 10. lokakuuta 2011 – Lokakuun 10. päivänä vietetään kansainvälistä ja eurooppalaista kuolemanrangaistuksen vastaista päivää. Kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmasta on yksi EU:n ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteista. EU:n mukaan kuolemanrangaistus on epäinhimillinen ja loukkaa ihmisarvoa. Sillä ei ole väkivaltarikoksia ehkäisevää vaikutusta. Virheellisestä tuomiosta johtuva kuolemanrangaistus merkitsee peruuttamatonta ihmiselämän menetystä eikä yksikään oikeusjärjestelmä ole turvassa virheellisiltä tuomioilta.

Kansainvälisen ja eurooppalaisen kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton lupaa sitoutua henkilökohtaisesti kuolemanrangaistuksen poistamiseen. Myös Euroopan unioni on sitoutunut tähän tavoitteeseen. “Kuolemanrangaistuksella ei ole sijaa nykymaailmassa”, Ashton toteaa.

EU:n johtoasema kuolemanrangaistuksen poistamisessa näkyy myös siinä, että se antaa eniten tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille kaikkialla maailmassa niiden kampanjoihin kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. EU hyödyntää kaikkia käytettävissään olevia diplomaattisia välineitä ja yhteistyökeinoja pyrkiessään kuolemanrangaistuksen poistamiseen. EU vaatii kuolemanrangaistuksen käytön asteittaista vähentämistä maissa, joissa se on yhä käytössä, ja sitä, että sen täytäntöönpano tapahtuu kansainvälisesti sovittuja vähimmäisvaatimuksia noudattaen.

EU rohkaisee julkista keskustelua voimistamalla kuolemanrangaistuksen yleistä vastustusta ja painostamalla kuolemanrangaistusta yhä käyttäviä maita poistamaan kuolemanrangaistukset tai ainakin lykkäämään niitä ensiaskeleena kohti poistamista. EU vastustaa kuolemanrangaistusta myös kansainvälisillä foorumeilla, kuten Yhdistyneissä Kansakunnissa. Esimerkkinä tästä ovat muun muassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymät lukuisat päätöslauselmat kuolemanrangaistuksen käyttämiseen sovellettavasta moratoriosta.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan voimaantulosta tuli heinäkuussa 2011 kuluneeksi 20 vuotta. Se on tärkein maailmanlaajuinen kuolemanrangaistuksen poistamista koskeva oikeudellinen väline. EU kannustaa kaikkia valtioita ratifioimaan pöytäkirjan tai liittymään siihen. 

EU on myös ensimmäisenä alueellisena elimenä antanut säännöt, joissa kielletään kuolemanrangaistuksessa (samoin kuin kidutuksessa ja pahoinpitelyssä) käytettävien tavaroiden kauppa sekä tällaisiin tavaroihin liittyvä tekninen apu. EU:n huomattava rahallinen tuki konkreettisiin hankkeisiin vastaa sen poliittista sitoutumista.

Lisätietoja: MEMO/11/669

Yhteinen lausuma:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Lisätietoja:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Yhteyshenkilöt:

Maja Kocijancic +32-2 298 65 70

Michael Mann +32-2 299 97 80


Side Bar