Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

EL seisab veendunult surmanuhtluse täieliku kaotamise eest

Brüssel, 10. oktoober 2011 – 10. oktoobril tähistatakse maailma ja Euroopa surmanuhtlusevastast päeva. Surmanuhtluse kaotamine kogu maailmas on üks ELi inimõigustepoliitika peamise eesmärke. EL peab surmanuhtlust ebainimlikuks ja inimväärikust rikkuvaks ega leia, et see aitaks ära hoida vägivaldseid kuritegusid. Ükski kohtusüsteem ei ole kaitstud ekslike kohtuotsuste eest ja kui selle tulemusena viiakse täide surmanuhtlus, on tegemist inimelu heastamatu kaotusega.

„Täna tähistame maailma ja Euroopa surmanuhtlusevastast päeva. Ma kinnitan enda ja Euroopa Liidu jätkuvat otsustavust tegutseda surmanuhtluse kaotamise nimel, kuna tänapäeva maailmas ei ole sellele enam kohta,“ ütles ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton.

EL mängib surmanuhtlusevastases võitluses juhtrolli ning on suurim kodanikuorganisatsioonide algatuste toetaja maailmas. EL kasutab kõiki võimalikke diplomaatilisi ja koostööabi vahendeid, et saavutada surmanuhtluse täielikku kaotamist. Riikides, kus surmanuhtlust endiselt kasutatakse, kutsub EL üles selle kohaldamist piirama ning nõuab, et surmanuhtlus viidaks täide rahvusvaheliselt kokku lepitud miinimumnõuete kohaselt.

EL korraldab ja soodustab avalikku arutelu, mis tugevdaks vastasseisu surmanuhtlusele ning sunniks seda karistusliiki ikka veel kasutavaid riike sellest loobuma või esialgu vähemalt ajutiselt peatama. EL tegutseb surmanuhtluse kaotamise eest ka sellistel mitmepoolsetel foorumitel nagu ÜRO. Selle olulisimaks väljundiks on olnud ÜRO peaassamblee arvukad resolutsioonid surmanuhtluse kohaldamise ajutise peatamise kohta.

2011. aasta juulis möödus 20 aastat kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivprotokolli jõustumisest. See on põhiline ülemaailmne õigusakt surmanuhtluse kaotamiseks ning EL julgustab kõiki riikde seda ratifitseerima või sellega ühinema.

EL on ka esimene piirkondlik organisatsioon, kes on vastu võtnud eeskirjad, mis keelustavad surmanuhtluse täideviimiseks (samuti piinamiseks või väärkohtlemiseks) kasutatavate vahenditega kauplemise ning nendega seotud tehnilise abi pakkumise. Lisaks poliitilisele otsustavusele on EL alati üles näidanud tugevat finantstoetust konkreetsetele projektidele.

Täpsem info: MEMO/11/669

Ühisavaldus:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Lisateave:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontaktisikud:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar