Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionens pressemeddelelse

EU arbejder på at afskaffe dødsstraf på verdensplan

Bruxelles, den 10. oktober 2011 – Den 10. oktober er verdensdag og europæisk dag mod dødsstraf. Afskaffelsen af dødsstraf på verdensplan er et af hovedmålene i EU's politik om menneskerettigheder. EU er af den holdning, at dødsstraf er umenneskelig og krænker den menneskelige værdighed. Den forhindrer heller ikke voldsforbrydelser. Enhver dødsstraf, der skyldes justitsmord, hvilket er noget intet retssystem kan garantere sig fuldstændigt imod, betyder, at et menneskeliv går umisteligt tabt.

"I dag er det verdensdag og europæisk dag mod dødsstraf. Jeg vil personligt og på vegne af Den Europæiske Union tage kampen op for at afskaffe dødsstraffen, der ikke hører et moderne samfund til", sagde Catherine Ashton, der er EU's Høje Repræsentant for Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik og næstformand i Europa-Kommissionen.

EU spiller en førende rolle og er den største bidragyder til organisationer i civilsamfundet, der arbejder for afskaffelsen af dødsstraf. EU anvender alle til rådighed stående midler inden for diplomati og udviklingsbistand til at arbejde for afskaffelse af dødsstraffen. I de lande, hvor dødsstraffen stadig eksisterer, opfordrer EU til, at den gradvist begrænses, og betoner, at den bør ske i henhold til internationalt aftale minimumsnormer.

EU ønsker at fremme en offentlig debat om dødsstraf, der styrker den offentlige modstand mod dødsstraf, og som lægger pres på lande, der fortsat har dødsstraf, for at de i det mindste indfører et moratorium. EU kæmper også mod dødsstraffen i multilaterale fora som FN. Et højdepunkt for disse anstrengelser har været en række resolutioner om moratorium på dødsstraf, som er blevet vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling.

I juli 2011 var det 20 år siden, at den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder trådte i kraft. Protokollen er det vigtigste instrument på verdensplan til afskaffelse af dødsstraf. EU opfordrer alle stater til at ratificere eller tiltræde denne protokol.

EU er også den første regionale organisation, der har vedtaget regler, der forbyder handel med varer, der anvendes til henrettelse (og tortur eller nedværdigende behandling), og teknisk bistand i forbindelse med sådanne varer. EU's politiske arbejde er blevet ledsaget af en betydelig finansiel støtte til konkrete projekter.

For flere oplysninger henvises til MEMO/11/669

Fælles erklæring:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Yderligere oplysninger:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontaktpersoner:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar