Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

ЕС се ангажира да постигне всеобщо премахване на смъртното наказание

Брюксел, 10 октомври 2011 г. — На тази дата се отбелязва световният и европейски ден срещу смъртното наказание. Премахването на смъртното наказание в целия свят е една от основните цели на политиката на ЕС за правата на човека. ЕС смята смъртното наказание за нечовешко и за потъпкване на човешкото достойнство. Освен това то не води до предотвратяване на престъпленията, извършени с насилие. Всяко смъртно наказание, произтичащо от съдебна грешка, срещу която нито една съдебна система не е имунизирана, представлява невъзвратима загуба на човешки живот.

„Днес отбелязваме световният и европейски ден срещу смъртното наказание. Аз ще продължа своя личен ангажимент, както и този на Европейския съюз, за премахване на смъртното наказание, което няма място в съвременния свят,“ заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън.

ЕС играе водеща роля и е най-големият донор, подкрепящ усилията на организациите на гражданското общество по света за водене на кампания за премахване на смъртното наказание. ЕС използва всички налични инструменти на дипломацията и помощта за сътрудничество, за да работи за премахване на смъртното наказание. ЕС призовава да бъде постепенно ограничено смъртното наказание, където все още съществува, и настоява то да бъде извършвано в съответствие с международно договорени минимални стандарти.

ЕС насърчава обществените дебати, които да засилят общественото противопоставяне и натиска върху страните, запазили смъртното наказание, да го премахнат или поне да наложат мораториум като първа стъпка. ЕС работи срещу смъртното наказание и на многостранни форуми, като Обединените нации. Усилията на Съюза доведоха до приемането на редица резолюции за мораториум на използването на смъртното наказание, приети от Общото събрание на ООН.

През юли 2011 г. се навършиха 20 години от приемането на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, основния правен инструмент в световен план за премахване на смъртното наказание. ЕС насърчава всички държави да го ратифицират или да се присъединят към него.

ЕС е и първата регионална организация, която е приела правила за забрана на търговията на стоки, използвани за смъртното наказание (и за изтезаване и малтретиране), както и предоставянето на техническа помощ, свързана с тези стоки. Политическият ангажимент на ЕС е придружен от значителна финансова подкрепа за конкретни проекти.

За повече информация вж. MEMO/11/669.

Съвместно изявление:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

За повече информация:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

За контакти:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar