Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

V Bruslju, 1. februarja 2011

Komisija oblikovala strokovno skupino na visoki ravni za pismenost, ki ji predseduje nizozemska princesa Laurentien

Petina evropskih petnajstletnikov, pa tudi številni odrasli, nimajo osnovnih sposobnosti branja in pisanja, zato težje najdejo službo in jim grozi družbena izključitev. Evropska komisija je za reševanje tega vprašanja oblikovala neodvisno skupino strokovnjakov, ki bo skušala najti načine za izboljšanje pismenosti. Skupina se je prvič sestala danes v Bruslju, predseduje pa ji nizozemska princesa Laurentien, ki je posebna odposlanka za pismenost za razvoj Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Ministri EU so si zadali cilj zmanjšanje deleža učencev s težavami pri branju, matematiki in naravoslovju pod 15 % do leta 2020.

Evropska komisarka Androulla Vassiliou, pristojna za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, je povedala: „Oblikovanje te skupine označuje začetek vseevropske kampanje boja proti vzrokom nizke ravni pismenosti. Vse preveč Evropejcev nima osnovnih sposobnosti branja in pisanja, zato se znajdejo izven trga dela in se težko v celoti vključijo v družbo. Če želimo doseči cilje iz strategije Evropa 2020 glede pametne in vključujoče rasti, se moramo te težave lotiti čim prej.“

Princesa Laurentien je dodala: „Z navdušenjem pozdravljam to pobudo, saj je že skrajni čas, da se Evropa sooči z neprijetno resnico, da je raven nepismenosti znotraj njenih meja visoka. Pobuda bo pomagala pri premagovanju še vedno obstoječega tabuja. Nepismenost ovira gospodarsko rast in vključenost. Z bojem proti nepismenosti prispevamo tudi k reševanju težav na drugih področjih, kot so revščina, zaposljivost in zdravo življenje. Upamo, da bomo skupaj s strokovnjaki vzpostavili jasno vizijo, kako obravnavati ta vprašanja in kako lahko v EU s pomočjo pismenosti ustvarimo močno, konkurenčno gospodarstvo in zdravo družbo.“

Zviševanje ravni pismenosti v Evropi

Najnovejši rezultati Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA), svetovne raziskave o dosežkih petnajstletnikov pri branju, matematiki in naravoslovju, so pokazali, da petina otrok slabo bere. Rezultate vsaka tri leta zbere Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), zadnji rezultati pa kažejo, da so se razmere v Evropi od leta 2000 nekoliko izboljšale. Vendar bodo potrebna večja prizadevanja, če si države EU želijo doseči, da do leta 2020 manj kot 15 % učencev dosega slabe rezultate pri branju, matematiki in naravoslovju.

Ukrepanje pa je nujno tudi pri odraslih. Skoraj 80 milijonov odraslih Evropejcev – tretjina delovne sile – ima le nizke ali osnovne sposobnosti, ocene pa kažejo, da se bo delež visokokvalificiranih služb do konca desetletja s sedanjih 29 % povečal na 35 %. Branje in pisanje sta osnovni sposobnosti, saj sta ključnega pomena za nadaljnje učenje.

Načrti EU za povečanje ravni pismenosti so povezani z vodilnima pobudama strategije Evropa 2020, „Mladi in mobilnost“ ter „Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“, katerih cilj je izboljšanje ravni znanj in spretnosti v Evropi z bolj kakovostnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Cilj skupine na visoki ravni za pismenost

Cilj skupine na visoki ravni za pismenost je povečati prepoznavnost izboljšanja pismenosti v Evropi in njen politični pomen. Skupina bo analizirala znanstvene dokaze in ocenila, katere politike so najbolj učinkovite. Skupino sestavlja enajst strokovnjakov za pismenost iz akademskih krogov, politike in gospodarstva. Več informacij: življenjepisi in komentarji članov.

Nadaljnji ukrepi

Skupina na visoki ravni se bo redno sestajala naslednjih 18 mesecev in Komisiji sredi leta 2012 predstavila predloge politik. Na podlagi priporočil skupine bo komisarka Vassiliou ministrom za šolstvo jeseni 2012 predstavila priporočila, države članice in Komisija pa bodo na tej osnovi nadaljevale znotraj strateškega okvira za sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („Izobraževanje in usposabljanje 2020“).

Dodatne informacije:

Glej Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Glej Evropska komisija: Evropa 2020

PRILOGA

1) Odstotek učencev, ki imajo težave z branjem, PISA 2000–20091

2000

2003

2006

2009

Change 2006-2009 (percentage points)

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Czech Republic

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Denmark

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 countries)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finland

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

France

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Germany

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Greece

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Hungary

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Ireland

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italy

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lithuania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxembourg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Netherlands

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Poland

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugal

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Romania

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spain

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Sweden

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

UK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: No data available

UK, LU, NL: 2000 results not comparable to later years

2) Učenci, ki imajo težave z branjem (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Vir: OECD, Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA).

3) Spremembe v bralnih dosežkih v letih 2006–2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Vir: OECD, Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA).

1 :

Učenci, ki imajo težave z branjem, zmorejo opraviti le najenostavnejše bralne naloge, kot so iskanje enega samega podatka, ugotavljanje glavne teme besedila ali vzpostavljanje enostavnih povezav s pomočjo vsakdanjega znanja. Ta opredelitev temelji na raziskavi Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) OECD, v kateri so možni rezultati od stopnje 1 do stopnje 5 (najvišja stopnja). Osebe, ki imajo težave z branjem, dosegajo rezultate pod stopnjo 2.


Side Bar