Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Brussel, 1 februari 2011

Commissie start deskundigenwerkgroep op hoog niveau voor alfabetisering die wordt voorgezeten door Prinses Laurentien der Nederlanden

Een op de vijf 15-jarigen in Europa en ook veel volwassenen hebben geen basale lees- en schrijfvaardigheden, waardoor zij moeilijker werk vinden en sociale uitsluiting riskeren. Om dit aan te pakken heeft de Europese Commissie een onafhankelijke werkgroep van deskundigen ingesteld om wegen te vinden voor het vergroten van de geletterdheid. De werkgroep, die vandaag in Brussel voor het eerst bijeenkwam, wordt voorgezeten door Prinses Laurentien der Nederlanden, die speciaal gezant voor geletterdheid voor ontwikkeling is voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO). De ministers van de EU hebben zich ten doel gesteld dat het aantal leerlingen met moeilijkheden bij lezen, wiskunde en natuurwetenschappen in 2020 minder dan 15% moet bedragen.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei: "De oprichting van deze werkgroep markeert het begin van een Europa-wijde campagne om de hoofdoorzaken van geringe lees- en schrijfvaardigheden aan te pakken. Te veel Europeanen worden uitgesloten van betaald werk en hebben moeite om ten volle aan de maatschappij bij te dragen omdat zij onvoldoende lees- en schrijfvaardigheden hebben. Willen we onze doelstellingen van Europa 2020 voor slimme en inclusieve groei bereiken, dan moeten we nu dit probleem nu aanpakken."

Prinses Laurentien voegde hier aan toe: "Ik verwelkom dit initiatief van harte, omdat het hoog tijd is dat Europa de onaangename werkelijkheid onder ogen ziet dat er binnen haar grenzen sprake is van een hoge mate van ongeletterdheid. Dit initiatief draagt er aan bij dat het taboe dat nog steeds bestaat, wordt doorbroken. Ongeletterdheid staat in de weg aan economische groei en inclusiviteit. Door ongeletterdheid aan te pakken dragen we ook bij aan oplossingen op andere gebieden, zoals armoede, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en een gezonde levenswijze. Samen met de deskundigen hopen we een duidelijke visie te geven over de problemen die moeten worden aangepakt, en hoe alfabetisering kan bijdragen aan sterke, concurrerende en gezonde samenlevingen binnen de EU."

Het verhogen van alfabetiseringsniveaus in Europa

De meest recente resultaten van het Programma voor internationale vergelijking van scholieren ("Programme for International Student Assessment (PISA)"), een wereldwijd onderzoek naar de prestaties van 15-jarigen op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen, laat zien dat een op de vijf, ofwel 20%, geringe leesvaardigheden bezit. De resultaten, die elke drie jaar worden samengevat door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), laten zien dat Europa sinds 2000 een lichte verbetering kent. Er zijn echter grotere inspanningen nodig als de EU-landen tegen 2020 hun doelstelling van minder dan 15% laagpresterenden op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen willen bereiken.

Voor volwassenen is de noodzaak om te handelen net zo urgent. Bijna 80 miljoen volwassenen in Europa – een derde van de arbeidskrachten – hebben enkel geringe of basisvaardigheden, maar uit schattingen blijkt dat de banen waarvoor hooggekwalificeerden nodig zijn, aan het eind van dit decennium in vergelijking met de huidige 29% zullen toenemen tot 35%. Lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden, niet in het minst omdat zij de sleutel tot verder leren vormen.

De plannen van de EU tot verhoging van alfabetiseringsniveaus houden verband met de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020 "Jeugd in beweging" en "Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen", die beiden als doel hebben om door beter onderwijs en betere opleidingen het niveau van vaardigheden in Europa te verhogen.

Doel van de werkgroep op hoog niveau voor geletterdheid

Doel van de werkgroep op hoog niveau voor geletterdheid is zichtbaarheid en politiek belang te geven aan verhoging van het niveau van geletterdheid in Europa. De werkgroep zal resultaten van wetenschappelijke onderzoek doornemen en evalueren welk beleid het beste werkt. De 11 leden van de werkgroep zijn deskundigen op het gebied van geletterdheid, uit de academische wereld, de politiek en het bedrijfsleven. Klik hier voor curricula vitae en reacties van de leden.

Volgende stappen

De werkgroep op hoog niveau zal de komende 18 maanden regelmatig bijeenkomen en de Commissie midden 2012 beleidsvoorstellen voorleggen. Op basis van de voorstellen van deze groep zal Commissaris Vassiliou in de herfst van 2012 aanbevelingen doen aan de ministers van onderwijs. Op deze basis zullen de lidstaten en de Commissie verder werken aan deze aangelegenheid, als onderdeel van hun strategisch kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ("Education and Training 2020").

Voor meer informatie:

Europese Commissie Education and training (Onderwijs en opleiding)

Europese Commissie Europe 2020 (Europa 2020)

BIJLAGE

1) Percentage laagpresterenden bij lezen, PISA 20090-20091

2000

2003

2006

2009

Change 2006-2009 (percentage points)

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Czech Republic

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Denmark

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 countries)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finland

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

France

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Germany

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Greece

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Hungary

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Ireland

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italy

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lithuania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxembourg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Netherlands

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Poland

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugal

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Romania

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spain

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Sweden

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

UK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: No data available

UK, LU, NL: 2000 results not comparable to later years

2) Laagpresterenden op het gebied van lezen (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

3) Veranderingen in de leesprestaties van 2006-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

1 :

Laagpresterenden op het gebied van leesvaardigheid zijn die leerlingen die alleen de eenvoudigste leesopdrachten zoals één enkel gegeven vinden, het hoofdthema van een tekst vaststellen, of een eenvoudig verband leggen met de alledaagse kennis, tot een goed einde brengen”. Dit is gebaseerd op het "Programme for International Student Assessment (PISA)" (Programma voor de internationale beoordeling van scholieren) van de OESO, waarin scores kunnen worden behaald van 1 tot 5 (hoogste niveau). Laagpresterenden op het gebied van lezen zijn degenen met een score onder de 2.


Side Bar