Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

2011 m. vasario 1 d., Briuselis

Komisija subūrė raštingumo didinimo aukšto lygio ekspertų grupę, kuriai pirmininkaus Nyderlandų princesė Laurentien

Vienas iš penkių Europos penkiolikmečių ir nemažai suaugusiųjų neturi pagrindinių skaitymo ir rašymo įgūdžių, todėl jiems sunkiau gauti darbą, ir kyla pavojus, kad jie bus socialiai atskirti. Siekdama padėti spęsti šią problemą, Europos Komisija subūrė nepriklausomą ekspertų grupę, kuri ieškos būdų didinti raštingumą. Šiai grupei, kuri šiandien pirmą kartą posėdžiavo Briuselyje, pirmininkauja Nyderlandų princesė Laurentien, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) specialioji pasiuntinė raštingumo klausimais. ES ministrai užsibrėžė iki 2020 m. sumažinti moksleivių, turinčių sunkumų skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų srityse, skaičių iki mažiau kaip 15 proc.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Subūrę šią grupę, visoje Europoje pradedame kampaniją, kurios tikslas – panaikinti tikrąsias žemo raštingumo lygio priežastis. Dėl elementarių skaitymo ir rašymo įgūdžių stokos labai daug europiečių išstumiami iš darbo rinkos ir negali visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Norėdami pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus pažangaus ir integracinio augimo tikslus, šią problemą turime spęsti nedelsdami.“

Princesė Laurentien pridūrė: „Labai džiaugiuosi šia iniciatyva, nes atėjo metas pripažinti nemalonią tiesą – neraštingumo lygis Europoje didelis. Ši iniciatyva padės panaikinti iki šiol egzistuojantį tabu kalbėti apie tai. Neraštingumas stabdo ekonomikos augimą ir integravimą. Be to, tikėtina, kad kovodami su neraštingumu padėsime spręsti daug kitų sričių problemų, kaip antai skurdo, įsidarbinimo galimybių ar sveikos gyvensenos. Tikimės, kad ekspertų padedami sukursime stiprią strategiją, kurioje įvardysime mūsų laukiančius uždavinius ir įrodysime, kad raštingumas gali būti labai svarbus Europos Sąjungoje kuriant stiprią, konkurencingą ekonomiką ir sveiką visuomenę.“

Europos raštingumo didinimas

Pagal Tarptautinę moksleivių vertinimo programą (PISA) atlikto naujausio viso pasaulio penkiolikmečių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų rezultatų tyrimo duomenimis, kas penkto iš jų, t. y. 20 proc., skaitymo įgūdžiai prasti. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) kas trejus metus pateikiamos išvados rodo, kad nuo 2000 m. Europos rodikliai šiek tiek pagerėjo. Tačiau reikia dar labai daug nuveikti, kad iki 2020 m. ES šalys pasiektų tikslą iki mažiau kaip 15 proc. sumažinti moksleivių, kuriems sunkiai sekasi skaityti, matematika ir gamtos mokslai, skaičių.

Nedelsiant reikia imtis ir suaugusiesiems skirtų priemonių. Beveik 80 milijonų Europos suaugusiųjų – trečdalio dirbančiųjų – įgūdžiai prasti ar tik elementarūs, o prognozuojama, kad iki dešimtmečio pabaigos darbo vietų, kurioms reikia aukštos kvalifikacijos, padaugės nuo esamų 29 proc. iki 35 proc. Skaitymas ir rašymas – būtiniausi įgūdžiai, ypač dėl to, kad atveria galimybę mokytis toliau.

ES planai didinti raštingumą siejami su pavyzdinėmis strategijos „Europa 2020“ iniciatyvomis „Judus jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ – abi jos skirtos kokybiškesniu švietimu ir mokymu gerinti europiečių įgūdžiams.

Raštingumo didinimo aukšto lygio grupės tikslas

Aukšto lygio grupės raštingumo klausimams tikslas – atkreipti visų dėmesį į tai, kad Europoje reikia kelti raštingumo lygį, ir suteikti šiam klausimui daugiau politinio svorio. Ji išnagrinės mokslinius įrodymus ir nustatys, kokios priemonės veiksmingiausios. 11 grupės narių yra raštingumo ekspertai mokslo, politikos ir verslo srityse. Čia rasite grupės narių gyvenimo aprašymus ir jų pateiktų pastabų.

Tolesni veiksmai

Aukšto lygio grupė nuo šiol reguliariai posėdžiaus 18 mėnesių ir 2012 m. viduryje pateiks Komisijai politikos priemonių pasiūlymą. Remdamasi grupės pasiūlymu, 2012 m. rudenį Komisijos narė A. Vassiliou pateiks rekomendacijų švietimo ministrams. Atsižvelgdamos į jas, valstybės narės ir Komisija toliau spręs šį klausimą vykdydamos strateginę bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programą („Švietimas ir mokymas 2020“).

Daugiau informacijos

Europos Komisija, Švietimas ir mokymas

Europos Komisija, Strategija „Europa 2020“

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. (+32 2) 295 92 58, Dina Avraam, (+32 (0)2) 295 96 67

PRIEDAS

1) Prastai skaitančių asmenų dalis procentais, 2000–2009 m. PISA duomenys1

2000 m.

2003 m.

2006 m.

2009 m.

Pokytis 2006–2009 m. (procentais)

Austrija

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgija

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgarija

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Čekija

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Danija

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estija

 :

13.6

13.3

-0.3

ES (25 šalys)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Suomija

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

Prancūzija

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Vokietija

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Graikija

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Vengrija

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Airija

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italija

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvija

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lietuva

 :

25.7

24.3

-1.4

Liuksemburgas

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Nyderlandai

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Lenkija

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugalija

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Rumunija

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakija

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovėnija

:

:

16.5

21.2

+4.7

Ispanija

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Švedija

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

JK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: Duomenų nėra

JK, Liuksemburgas, Nyderlandai: 2000 m. rezultatų neįmanoma palyginti su vėlesnių metų rezultatais

2) Prastai skaitantys asmenys (2009 m.)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Šaltinis – OECD Tarptautinio studentų vertinimo programa (PISA).

3) Skaitymo įgūdžių pokyčiai 2006–2009 m.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Šaltinis – OECD Tarptautinio studentų vertinimo programa (PISA).

1 :

Prastai skaitančiais laikomi moksleiviai, sugebantys atlikti tik pačias paprasčiausias skaitymo užduotis, kaip antai atpažinti informacijos vienetą, suprasti pagrindinę teksto temą ar padaryti nesudėtingą sąsają su savo kasdienėmis žiniomis. Tokie kriterijai taikomi atliekant tyrimą pagal OECD Tarptautinio moksleivių vertinimo programą (PISA), kuriame rezultatai įvertinami pagal 5 lygius – nuo 1 iki 5 (aukščiausio). Prastai skaitančiais laikomi tie moksleiviai, kurių rezultatas žemesnis nei 2 lygio.


Side Bar