Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Brüsszel, 2011. február 1.

A Bizottság Laurentien holland hercegnő elnökletével szakértői csoportot hoz létre az olvasás- és íráskészség problémájának kezelésére

Európában a 15 éves fiatalok egyötöde, de számos felnőtt sem sajátította el az alapvető olvasás- és íráskészségeket. Ennek következtében nehezebben találnak munkát, és a társadalmi kirekesztődés veszélye is inkább fenyegeti őket. A helyzet orvoslására az Európai Bizottság független szakértői csoportot hozott létre, melynek feladata, hogy megtalálja az olvasás- és íráskészség javításának lehetséges módjait. A csoport, mely ma tartotta első ülését Brüsszelben, Laurentien holland hercegnő elnökletével dolgozik. A hercegnő az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) alfabetizációs különmegbízottja. Az uniós tagállamok miniszterei célul tűzték ki, hogy 2020-ra 15% alá szorítsák az olvasás, a matematika és a természettudományok terén gyengén teljesítő tanulók arányát.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos elmondta: „A csoport létrehozásával kampányt indítottunk Európa-szerte, hogy a gyenge olvasás- és íráskészség problémáját a gyökereinél ragadjuk meg. Túl nagy azoknak az európaiaknak a száma, akik az alapvető olvasás- és íráskészségek hiánya miatt kiszorulnak a munkaerőpiacról és csak nagy nehézségek árán tudnak a társadalom teljes értékű tagjai lenni. Csak akkor tudjuk elérni az Európa 2020 célkitűzését, az intelligens és befogadó növekedést, ha most határozottan fellépünk.”

Laurentien hercegnő hozzátette: „Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hiszen éppen ideje, hogy Európa szembenézzen azzal a kényelmetlen ténnyel, hogy területén nagyszámú írástudatlan ember él. A kezdeményezés segít abban, hogy foglalkozzunk ezzel a még ma is meglévő tabuval. Az írástudatlanság gátját állja a gazdasági növekedésnek és a befogadásnak. Ha az írástudatlanság problémáját megoldjuk, azzal hozzájárulunk számos más terület, így a szegénység, a foglalkoztathatóság és az egészséges életmód problémáinak enyhítéséhez is. A szakértőkkel együtt azt reméljük, hogy utat tudunk mutatni a probléma megoldása felé, valamint abban a kérdésben, hogy hogyan tudunk az írni-olvasni tudás javítása révén erős, versenyképes gazdaságokat és egészséges társadalmakat létrehozni az Unióban.”

Az olvasási készség javítása Európában

A 15 éves fiatalok olvasási, matematikai és természettudományos teljesítményét világszerte vizsgáló Nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés) legfrissebb adatai azt mutatják, hogy a tanulók egyötöde, vagyis 20%-a teljesít gyengén az olvasás terén. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által háromévente összeállított számok 2000 óta némi javulást mutatnak Európa teljesítményében. Nagyobb erőfeszítésekre van azonban szükség ahhoz, hogy az uniós országok 2020-ra elérjék azt a célkitűzésüket, hogy az olvasás, a matematika és a természettudományok terén a gyengén teljesítők arányát 15% alá szorítsák.

A felnőttek esetében szintén sürgős fellépésre van szükség. Mintegy 80 millió felnőtt – a munkaerő egyharmada – rendelkezik Európában csak alacsony vagy alapkészségekkel, miközben az előrejelzések azt mutatják, hogy az évtized végére a magas fokú képesítéseket igénylő munkahelyek aránya a mai 29%-ról 35%-ra fog növekedni. Az olvasás- és íráskészség elengedhetetlenül fontos, különösen mivel a további tanulás kulcsát jelenti.

A lakosság olvasás- és íráskészségének javítását célzó uniós tervek az Európa 2020 stratégia két kiemelt kezdeményezéséhez, a „Mozgásban az ifjúsághoz” és az „Új készségek és munkahelyek menetrendjéhez” kapcsolódnak. Mindkét kezdeményezés az európai polgárok készségeinek javítására törekszik, mégpedig az oktatás és a képzés színvonalának emelése révén.

Az olvasás- és íráskészséggel foglalkozó magas szintű csoport célja

Az olvasás- és íráskészséggel foglalkozó magas szintű csoport célja az, hogy felhívja a figyelmet az olvasás- és íráskészség javításának szükségességére Európában, valamint hogy politikai jelentőséget vívjon ki a probléma számára. Ehhez elemezni fogja a tudományos adatokat, valamint megkeresi a legeredményesebb szakpolitikai intézkedéseket. A csoport 11 tagja az olvasás- és íráskészség szakértője a felsőoktatás, a szakpolitika és az üzleti élet területén. A tagok önéletrajza és észrevételei itt érhetők el.

A következő lépések

A magas szintű csoport a következő 18 hónapban rendszeresen ülésezik, majd 2012 közepén szakpolitikai intézkedésjavaslatokat nyújt be a Bizottságnak. A csoport javaslatai alapján Vasziliu biztos 2012 őszén ajánlásokat tesz a tagállamok oktatási minisztereinek. Ennek alapján a tagállamok és a Bizottság az oktatás és a képzés területén folytatott stratégiai együttműködés (Oktatás és képzés 2020) keretén belül tovább folytatja ez irányú munkáját.

További információk:

Európai Bizottság: Oktatás és képzés

Európai Bizottság: Európa 2020

MELLÉKLET

1) Az olvasás terén gyengén teljesítők aránya, PISA 2000–20091

2000

2003

2006

2009

Változás 2006–2009 (százalékpont)

Ausztria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgária

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Cseh Köztársaság

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Dánia

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Észtország

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 ország)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finnország

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

Franciaország

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Németország

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Görögország

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Magyarország

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Írország

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Olaszország

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Lettország

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Litvánia

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxemburg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Hollandia

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Lengyelország

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugália

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Románia

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Szlovákia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Szlovénia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spanyolország

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Svédország

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

Egyesült Királyság

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: Nincs adat

Egyesült Királyság, Luxemburg, Hollandia: a 2000-es adatok nem hasonlíthatók össze a későbbi évek adataival

2) Az olvasás terén gyengén teljesítők (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Forrás: OECD, Nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés)

3) Az olvasási teljesítmény alakulása 2006–2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Forrás: OECD, Nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés)

1 :

Az olvasás terén azok a tanulók számítanak gyengén teljesítőnek, akik kizárólag a legegyszerűbb olvasási feladatok megoldására képesek. Ilyen egyszerű feladat például egyetlen információ megtalálása, egy szöveg fő témájának megállapítása, vagy a köznapi tudással való egyszerű kapcsolat megteremtése. Alapul az OECD Nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA-felmérés) szolgál, melyben 1–5 szintet lehet elérni (az 5-ös a legmagasabb szint). Az olvasás terén gyengén teljesítők azok a tanulók, akik a 2-es szint alatt teljesítenek.


Side Bar