Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2011

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα ειδικών υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμό, με πρόεδρο την πριγκίπισσα Laurentien των Κάτω Χωρών

Ένας στους πέντε 15χρονους νέους στην Ευρώπη, όπως επίσης και πολλοί ενήλικες, δε διαθέτει τις βασικές ικανότητες ανάγνωσης και γραφής, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας και συνεπάγεται κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ανεξάρτητη ομάδα ειδικών με σκοπό να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης των επιπέδων αλφαβητισμού. Η ομάδα αυτή, που συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα στις Βρυξέλλες, έχει πρόεδρο την πριγκίπισσα Laurentien των Κάτω Χωρών, που είναι Ειδική Απεσταλμένη σε θέματα Αλφαβητισμού για την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Οι υπουργοί της ΕΕ έχουν θέσει ως στόχο τη μείωση κάτω από το 15% του ποσοστού μαθητών με δυσκολίες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες έως το 2020.

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, δήλωσε: Η συγκρότηση αυτής της ομάδας σηματοδοτεί την έναρξη μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των χαμηλών επιπέδων αλφαβητισμού. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων βρίσκονται αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να συμβάλουν πλήρως στην κοινωνία επειδή δε διαθέτουν τις βασικές ικανότητες ανάγνωσης και γραφής. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε για το 2020 για έξυπνη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να δράσουμε σήμερα για την επίλυση του προβλήματος αυτού».

Η πριγκίπισσα Laurentien πρόσθεσε τα εξής: «Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία, δεδομένου ότι ήρθε πλέον η στιγμή η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τη δυσάρεστη πραγματικότητα της ύπαρξης υψηλών επιπέδων αναλφαβητισμού στο εσωτερικό της. Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ταμπού που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα. Ο αναλφαβητισμός είναι εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό, ταυτόχρονα συνεισφέρουμε στην εξεύρεση λύσεων σε ένα φάσμα άλλων τομέων όπως η φτώχεια, η απασχολησιμότητα και η υγιείς διαβίωση. Μαζί με τους ειδικούς, ελπίζουμε να παρουσιάσουμε μια θαρραλέα πρόταση για τα θέματα που θα εξεταστούν και για τον τρόπο με τον οποίο ο αλφαβητισμός μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ισχυρές, ανταγωνιστικές οικονομίες και υγιείς κοινωνίες στο εσωτερικό της ΕΕ».

Η αύξηση των επιπέδων αλφαβητισμού στην Ευρώπη

τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA), μιας παγκόσμιας έρευνας για τις επιδόσεις των 15χρονων στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, δείχνουν ότι ένας στους πέντε μαθητές, ή το 20%, έχει χαμηλή ικανότητα ανάγνωσης. Οι διαπιστώσεις αυτές, που συγκεντρώνονται κάθε τριετία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), δείχνουν ότι η Ευρώπη παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση από το 2000 και μετά. Θα χρειαστούν όμως μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να πετύχουν το στόχο τους για μείωση κάτω του 15% του ποσοστού ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες έως το 2020.

Για τους ενήλικες, η ανάγκη δράσης είναι εξίσου επείγουσα. Σχεδόν 80 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη –το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού- διαθέτουν χαμηλές ή βασικές ικανότητες, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλής στάθμης προσόντα θα αυξηθεί σε 35% έως το τέλος της δεκαετίας, σε σύγκριση με 29% που είναι σήμερα. Η ανάγνωση και η γραφή είναι βασικές ικανότητες, δεδομένου ότι αποτελούν προϋπόθεση για περαιτέρω μάθηση.

Τα σχέδια της ΕΕ για την αύξηση των επιπέδων αλφαβητισμού συνδέονται με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης 2020 «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπέδων των δεξιοτήτων στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Ο στόχος της ομάδας ειδικών υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμό

Ο στόχος της ομάδας ειδικών υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμό είναι να δοθεί διαφάνεια και πολιτική βαρύτητα στο ζήτημα της αύξησης των επιπέδων αλφαβητισμού στην Ευρώπη. Η ομάδα θα αναλύσει επιστημονικά στοιχεία και θα αξιολογήσει τις πολιτικές που λειτουργούν καλύτερα. Τα 11 μέλη της ομάδας είναι εμπειρογνώμονες σε θέματα αλφαβητισμού από τον πανεπιστημιακό, τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Κάντε κλικ εδώ για βιογραφικά σημειώματα και σχόλια των μελών.

Τα επόμενα βήματα

Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα συνεδριάζει τακτικά τους ερχόμενους 18 μήνες και θα υποβάλει πολιτικές προτάσεις στην Επιτροπή στα μέσα του 2012. Με βάση τις προτάσεις της ομάδας, η Επίτροπος κ. Βασιλείου θα παρουσιάσει συστάσεις στους υπουργούς Παιδείας το φθινόπωρο του 2012. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα προωθήσουν περαιτέρω το ζήτημα ως τμήμα του πλαισίου της στρατηγικής συνεργασίας τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση («Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»).

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eυρώπη 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1) Ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης, PISA 2000-20091

2000

2003

2006

2009

Change 2006-2009 (percentage points)

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Czech Republic

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Denmark

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 countries)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finland

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

France

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Germany

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Greece

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Hungary

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Ireland

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italy

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lithuania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxembourg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Netherlands

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Poland

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugal

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Romania

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spain

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Sweden

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

UK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: No data available

UK, LU, NL: 2000 results not comparable to later years

2) Άτομα με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

3) Μεταβολή των επιδόσεων ανάγνωσης στην περίοδο 2006-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

1 :

Άτομα με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης είναι οι μαθητές που είναι σε θέση να εκτελούν μόνο τις λιγότερο περίπλοκες εργασίες ανάγνωσης, όπως να εντοπίζουν μία μόνο πληροφορία, να βρίσκουν το κύριο θέμα ενός κειμένου ή να κάνουν μία απλή σύνδεση με τις καθημερινές γνώσεις. Ο ανωτέρω ορισμός βασίζεται στην έρευνα του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών του ΟΟΣΑ (Programme for International Student Assessment - PISA), στο οποίο οι βαθμοί κυμαίνονται από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 5 (ανώτατο). Άτομα με χαμηλές επιδόσεις είναι τα άτομα με βαθμό χαμηλότερο του επιπέδου 2.


Side Bar