Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Bruxelles, den 1. februar 2011

Kommissionen nedsætter en ekspertgruppe på højt plan om læse- og skrivefærdigheder med Prinsesse Laurentien af Nederlandene som formand

Hver femte 15-årige i Europa mangler ligesom mange voksne grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. De har derfor sværere ved at finde job og risikerer social udstødelse. For at tage fat på denne udfordring har Europa-Kommissionen nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal udtænke nye måder til at øge færdighedsniveauet. Gruppen mødtes første gang i dag i Bruxelles under ledelse af Prinsesse Laurentien af Nederlandene, som er UNESCO's særlig udsending for læsefærdigheder i udviklingssammenhæng (UNESCO er FN's organisation for uddannelse, kultur og videnskab). EU's ministre har sat sig som mål at nedbringe andelen af elever med vanskeligheder i læsning, matematik og naturvidenskab til under 15 % i 2020.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdomsanliggender, udtalte: "Denne ekspertgruppe er startskuddet til en europæisk kampagne, som skal tage fat på de grundlæggende årsager til dårlige læse- og skrivefærdigheder. Alt for mange europæere er udelukket fra arbejdsmarkedet og har svært ved fuldt ud at bidrage til samfundslivet, fordi de mangler grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Hvis vi skal nå Europa 2020-målene om intelligent og inklusiv vækst, skal vi tage fat på problemet nu."

Prinsesse Laurentien tilføjede: “Jeg påskønner dette initiativ. Det er på tide, at EU erkender den dystre virkelighed, hvor så mange borgere ikke har tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder. Med dette initiativ skal vi gøre op med det tabu, der stadig findes den dag i dag. Manglende læse- og skrivefærdigheder står i vejen for økonomisk vækst og integration. Ved at gøre noget ved det kan vi også finde løsninger på mange andre områder, f.eks. fattigdom, beskæftigelsesegnethed og sund levevis. Vores håb er sammen med eksperterne at komme med en dristig vision for de emner, der skal tages fat på, og for hvordan vi med bedre læse- og skrivefærdigheder kan skabe stærke, konkurrencedygtige økonomier og sunde samfund i EU."

Bedre læse- og skrivefærdigheder i Europa

De seneste resultater af PISA-undersøgelsen, en verdensomspændende undersøgelse af de 15-åriges færdigheder inden for læsning, matematik og naturvidenskab, viser, at hver femte eller 20 % har dårlige læsefærdigheder. Resultaterne, der offentliggøres hvert tredje år af OECD, viser en svag forbedring i Europa siden 2000. Der skal dog gøres en større indsats, hvis EU-landene skal nå målet om højst 15 % med dårlige færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab inden 2020.

Behovet for en indsats er ligeså presserende for de voksne. Næsten 80 millioner voksne i Europa - en tredjedel af arbejdsstyrken – har kun ringe eller grundlæggende færdigheder, men det anslås, at andelen af job, hvortil der kræves høje kvalifikationer vil stige til 35 % inden 10 år, i forhold til 29 % i dag. Læse- og skrivefærdigheder er altså vigtige færdigheder, ikke mindst fordi de er nøglen til videre uddannelse.

EU's planer om at fremme bedre læse- og skrivefærdigheder hænger sammen med flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien "Unge på vej" og "En dagsorden for kvalifikationer og job", som skal forbedre læse- og skrivefærdighederne i Europa ved at skabe uddannelser af bedre kvalitet.

Ekspertgruppens mål

Målet for gruppen på højt plan om læse- og skrivefærdigheder er at skabe større politisk opmærksomhed om arbejdet med at forbedre læse- og skrivefærdighederne i Europa. Gruppen vil analysere videnskabelig viden og se på, hvilke politikker, der har de bedste resultater. Gruppens 11 medlemmer er eksperter inden for læse- og skrivefærdigheder med rødder i universitetsverdenen, politikere og erhvervslivet. Klik her for at læse biografier og kommentarer fra medlemmerne.

Næste skridt

Gruppen på højt plan vil mødes regelmæssigt i de næste 18 måneder og fremlægge politiske forslag til Kommissionen medio 2012. Ud fra gruppens forslag forelægger Androulla Vassiliou en række henstillinger for uddannelsesministrene i efteråret 2012. På dette grundlag træffer medlemsstaterne og Kommissionen yderligere foranstaltninger som led i deres strategiske samarbejde om almen uddannelse og erhvervsuddannelse ("Uddannelse 2020").

Yderligere oplysninger:

Europa-Kommissionen : Uddannelse

Europa-Kommissionen: Europa 2020

BILAG

1) Andel af elever med dårlige læsefærdigheder, PISA 2000-20091

2000

2003

2006

2009

Change 2006-2009 (percentage points)

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Czech Republic

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Denmark

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 countries)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finland

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

France

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Germany

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Greece

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Hungary

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Ireland

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italy

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lithuania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxembourg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Netherlands

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Poland

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugal

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Romania

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spain

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Sweden

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

UK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: No data available

UK, LU, NL: 2000 results not comparable to later years

2) Elever med dårlige læsefærdigheder (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

3) Udviklingen i læsefærdigheder mellem 2006-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

1 :

Low achievers in reading literacy are those pupils who are capable of completing only the least complex reading tasks such as locating a single piece of information, identifying the main theme of a text, or making a simple connection with everyday knowledge. This is based on the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA) survey in which scores range from level 1 to level 5 (highest level). Low achievers in reading are those who score below level 2.


Side Bar