Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

V Bruselu dne 1. února 2011

Komise zřizuje odbornou skupinu na vysoké úrovni pro gramotnost. Povede ji nizozemská princezna Laurentien.

Každé páté patnáctileté dítě v Evropě, stejně jako mnoho dospělých, postrádá základní dovednosti ve čtení a psaní. Hůře se jim proto hledá práce a hrozí jim riziko sociálního vyloučení. Ve snaze napomoci řešení tohoto problému Evropská komise ustavila nezávislou skupinu odborníků, která by měla hledat možnosti zvýšení úrovně gramotnosti. Skupina se poprvé sešla dnes v Bruselu pod vedením nizozemské princezny Laurentien, která je zvláštní vyslankyní UNESCO pro otázky gramotnosti a rozvoje (UNESCO - Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu). Ministři zemí EU stanovili cíl snížit do roku 2020 podíl žáků, kteří mají problémy se čtením, matematikou a přírodními vědami, pod 15 %.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Ustavení této skupiny je začátkem celoevropské kampaně, která se bude věnovat příčinám nízké úrovně gramotnosti. Příliš velkému množství Evropanů se nedaří dostat na trh práce a nemohou přinášet společnosti plný prospěch právě proto, že postrádají základní dovednosti ve čtení a psaní. Jestliže chceme splnit cíle strategie Evropa 2020 pro inteligentní růst podporující začlenění, musíme tento problém začít řešit nyní.“

Princezna Laurentin dodala: „Iniciativu velice vítám, protože je skutečně nejvyšší čas, aby se Evropa začala věnovat nepříjemné realitě, kterou je vysoká úroveň negramotnosti uvnitř jejích hranic. Díky této iniciativě se bude možné věnovat problému, který byl dosud tabu. Negramotnost je překážkou hospodářského růstu a začleňování do společnosti. Budeme-li se věnovat negramotnosti, pravděpodobně se nám podaří také přispět k řešení problémů v řadě dalších oblastí, jako jsou chudoba, schopnost pracovního uplatnění a zdravý životní styl. S týmem odborníků doufáme, že se nám podaří přijít s odvážnou vizí řešení nastolených problémů i vizí toho, jak nám může gramotnost pomoci při vytváření silných a konkurenceschopných hospodářství a zdravých společností uvnitř EU.“

Zvyšování úrovně gramotnosti v Evropě

Nejnovější výsledky v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA), což je celosvětový průzkum porovnávající výsledky patnáctiletých žáků ve čtení, matematice a přírodních vědách, ukazují, že každý pátý, neboli 20 %, má problémy s porozuměním psanému textu. Zjištění, která každé tři roky sestavuje Organizace

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ukazují, že se Evropa od roku 2000 mírně zlepšila. Ovšem pokud chtějí země EU splnit svůj cíl dosáhnout do roku 2020 méně než 15% podílu žáků, kteří mají slabé výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách, bude zapotřebí většího nasazení.

U dospělých je třeba jednat se stejnou naléhavostí. Téměř 80 milionů dospělých v Evropě – třetina pracovní síly – má jen nízké nebo základní dovednosti. Ovšem odhady ukazují, že podíl pracovních míst vyžadujících vysokou kvalifikaci se do konce desetiletí zvýší na 35 % v porovnání s dnešními 29 %. Čtení a psaní jsou základní dovednosti v neposlední řadě proto, že jsou nutným předpokladem pro učení v dalších oblastech.

Plány EU na zvýšení úrovně gramotnosti souvisí se stěžejními iniciativami v rámci strategie Evropa 2020, jako jsou „Mládež v pohybu“ a „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“, které se snaží zlepšit úroveň dovedností v Evropě pomocí lepší kvality vzdělání a odborné přípravy.

Cíl vysoké skupiny pro gramotnost

Cílem skupiny na vysoké úrovni pro gramotnost je dodat potřebě zvýšení úrovně gramotnosti v Evropě větší viditelnost a politickou váhu. Skupina bude rozebírat vědecké důkazy a hodnotit, jaké přístupy fungují nejlépe. Jedenáctka členů skupiny je tvořena odborníky na gramotnost z akademické sféry, politiky a světa podnikání. biographies and comments from the members.zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Další postup

Skupina na vysoké úrovni se bude scházet pravidelně v průběhu následujících 18 měsíců a v polovině roku 2012 předloží Komisi návrhy politického postupu. Na základě návrhů skupiny komisařka Vassiliou představí na podzim 2012 doporučení ministrům školství. Na jeho základě budou členské státy a Komise postupovat při dalším řešení problému v rámci svého strategického rámce spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („Vzdělávání a odborná příprava 2020“).

Další informace:

Evropská komise: Vzdělání a odborná příprava

Evropská komise: Evropa 2020

PŘÍLOHA

1) Procento žáků, kteří mají problémy s porozuměním psanému textu, PISA 2000–20091

2000

2003

2006

2009

Změna v období 2006–2009 (procentní body)

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Czech Republic

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Denmark

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 countries)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finland

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

France

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Germany

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Greece

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Hungary

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Ireland

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italy

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lithuania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxembourg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Netherlands

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Poland

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugal

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Romania

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spain

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Sweden

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

UK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: Údaje nejsou k dispozici

UK, LU, NL: Údaje z roku 2000 nelze srovnávat s pozdějšími roky.

2) Žáci, kteří mají potíže s porozuměním psanému textu (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Zdroj: Program OECD pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA)

3) Schopnost porozumět psanému textu: změna v období 2006–2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Zdroj: Program OECD pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA)

1 :

Za žáky, kteří mají potíže s porozuměním psanému textu jsou považováni ti žáci, kteří zvládají pouze nejméně složitá zadání, jako například vyhledat konkrétní informaci, určit hlavní námět textu nebo nalézt jednoduchou souvislost s poznatky z každodenního života. Údaje vycházejí z testování v rámci Programu OECD pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA), při němž se udělují známky v rozmezí úrovně 1 až úrovně 5 (nejvyšší úroveň). Žáci, kteří mají potíže s porozuměním psanému textu jsou ti, jejichž výsledky nedosahují úrovně 2.


Side Bar