Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Spletno nakupovanje: čezmejna dostava zanesljiva, vendar malo trgovcev EU prodaja v tujino

V Bruslju, 4. oktobra 2011 – Ali vas je kdaj zamikala cenejša spletna ponudba iz druge države EU, vendar niste vedeli, kako zanesljivo je nakupovati iz tujine? „Skrivnostni kupci“ iz Evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov, ki jo podpira EU, so preverjali prav to. Njihovo poročilo (Stanje e-Unije) prikazuje rezultate 305 nakupov v 28 državah. Na splošno se je dostava iz tujine izkazala za zanesljivo, saj je bilo 94 % naročil dostavljenih (v primerjavi s 66 % leta 2003) in le 1 % izdelkov je imel napako. Kupci pa so imeli več težav z vračilom blaga (ki so del pravic odpovedi, veljavnih na celotnem območju EU), na primer s povračilom vseh stroškov. Prav tako se je od prvotno izbranih spletnih strani za pregled, ki naj bi bile prijazne do čezmejne prodaje, 60 % strani dejansko izkazalo za problematične (npr. glede dostave, plačila in izbire jezika), zaradi česar so bili neprimerne za spletne kupce iz drugih držav EU. Akcija potrjuje predhodne ugotovitve Evropske komisije. Pred koncem leta 2011 bo Komisija začrtala vizijo in akcijski načrt, kako pomagati potrošnikom EU, da najbolje izkoristijo možnosti e-trgovanja.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Potrošnikom je po oddaji naročila za spletni nakup v drugi državi članici EU pomembno, da je dostava izdelkov zanesljiva ter da imajo v primeru težav enostaven dostop do učinkovitih mehanizmov pravnih sredstev po vsej Evropi. Še vedno se srečujemo z ovirami, ki potrošnikom omejujejo izbiro in slabijo zaupanje v enotni trg. Odločen sem, da bomo nadaljevali z ukrepi za njihovo odstranitev.“

Ključne ugotovitve

Skrivnostni kupci so v 17 Evropskih centrih za varstvo potrošnikov1 skupno opravili 305 spletnih nakupov pri tujih trgovcih iz EU v 28 državah. Nato so izdelke vrnili v skladu s predpisi „obdobja za razmislek“. (Ti spletnim kupcem omogočajo, da izdelke vrnejo brez navedbe posebnega razloga in dobijo povrnjeno celotno kupnino.) Povzetek ključnih ugotovitev:

  • dostava: dostavljenih je bilo 94 % izdelkov v primerjavi s samo 66 % v letu 2003 (ko je Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov nazadnje izvedla podobno akcijo). To potrjuje ugotovitve Komisije iz marca 2011 (glej IP/11/280), ki kažejo, da je dostava čezmejnih nakupov znotraj EU enako zanesljiva kot pri domačih nakupih ali celo bolj (izdelki niso bili dostavljeni pri 5 % čezmejnih nakupov v primerjavi s 6 % pri domačih nakupih);

  • izdelki: le 1 % izdelkov je imel napako (npr. knjiga s poškodovano platnico) ali pa se je razlikoval od naročenega (npr. napačna barva);

  • vračilo izdelkov in povračila: stroški nakupa izdelka so bili povrnjeni v 90 % primerih, ko so kupci izdelek vrnili v skladu s predpisi „obdobja za razmislek“. Vendar je imelo 57 % kupcev težave pri povračilu stroškov prvotne dostave, kot je določeno s predpisi EU. Nekateri trgovci pa so nezakonito omejili vračilo izdelkov (npr. kupcem so zatrjevali, da nimajo pravice do vračila izdelka). V skladu s predpisi EU lahko potrošniki odpovejo spletno naročilo iz kakršnega koli razloga še najmanj 7 dni po prevzemu (v nekaterih državah tudi pozneje) ter ga vrnejo prodajalcu (čeprav morajo mogoče plačati stroške pošiljanja izdelka k trgovcu);

  • spletna prijaznost čezmejni prodaji: tuje spletne strani so bile prvotno izbrane na podlagi minimalnih meril za „čezmejno prijaznost“ (kot so pripravljenost na prodajo v tujino, plačilo in izbira jezika). Vendar je bilo v praksi 60 % teh strani problematičnih in so bile zaradi tega neprimerne za spletne kupce iz drugih držav (ker na primer dostava v potrošnikovo državo dejansko ni bila mogoča). Študija Komisije EU iz leta 2009 (glej IP/09/1564) je prav tako pokazala, da je bilo zavrnjenih 60 % čezmejnih spletnih nakupov.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm.

Kako lahko pomagajo Evropski centri za varstvo potrošnikov?

Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov zajema 29 držav (vse države EU ter Norveško in Islandijo). Centre sofinancirajo Evropska komisija in nacionalni organi.

Centri zagotavljajo praktično pomoč in svetujejo potrošnikom, ki nakupujejo blago in storitve pri trgovcih iz drugih držav EU (ter Norveške in Islandije).

Študija primera v nadaljevanju prikazuje, kako Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov pomaga potrošnikom:

Irski potrošnik je pri francoskem trgovcu kupil videokamero. V roku 7-dnevnega „obdobja za razmislek“ jo je poslal nazaj s priporočeno pošiljko. Trgovec je trdil, da je potrošnik vrnil le torbico brez videokamere in mu zato ne bo povrnil kupnine. Ko je primer raziskal Evropski center za varstvo potrošnikov v Franciji, je trgovec potrdil, da je prišlo do pomote pri referenčnih podatkih, tako da je potrošnik dobil povrnjeno celotno kupnino.

Vse podrobnosti o Evropski mreži centrov za varstvo potrošnikov in več študij primerov je na voljo na: http://ec.europa.eu/ecc-net

Kaj sledi?

Evropska komisija si bo še naprej prizadevala za izboljševanje razmer na področju spletnega nakupovanja na celotnem trgu EU. Komisija bo konec leta 2011 predstavila študijo za potrošnike o možnostih varčevanja pri e-trgovanju. To bo podlaga za akcijski načrt, ki bo v celoti namenjen razvoju e-trgovanja na enotnem trgu in odstranitvi obstoječih ovir.

V okviru načrta želi Komisija predlagati daljnosežen zakonodajni predlog, ki bo potrošnikom pri spletnem nakupovanju omogočal, da rešujejo spore s trgovci iz druge države EU v celoti na spletu namesto na sodišču. To se pričakuje pred koncem leta 2011.

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Irska, Italija, Litva, Madžarska, Norveška, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo.


Side Bar