Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Nákup cez internet: cezhraničné zásielky sú spoľahlivé, ale málo obchodníkov v EÚ sa nimi zaoberá

V Bruseli 4. októbra 2011 – Lákala vás niekedy lacnejšia online ponuka z inej krajiny EÚ, neboli ste si však istý, či je spoľahlivé nakúpiť zo zahraničia? Anonymní kupujúci (mystery shoppers) zo siete európskych spotrebiteľských centier, ktorú podporuje EÚ, práve to skontrolovali. V ich správe (Stav e-Únie) sú uvedené výsledky 305 nákupov v 28 krajinách. Doručovanie zo zahraničia sa ukázalo vo všeobecnosti spoľahlivé, keďže bolo 94 % objednávok doručených (pričom v roku 2003 to bolo 66 %) a iba 1 % výrobkov bolo chybných. Kupujúci mali viac problémov pri vrátení tovaru (na základe práva na zrušenie objednávky, ktoré platí v celej EÚ), napríklad s plnou úhradou zaplatenej sumy. Okrem toho 60 % webových stránok, ktoré sa pôvodne vybrali na účely kontroly v súvislosti s cezhraničným predajom, v skutočnosti vykazovali problémy (napr. s doručovaním, platbou a s výberom jazykov), a z tohto dôvodu boli nevhodné pre kupujúcich z iných krajín EÚ. Tento prieskum potvrdil predchádzajúce zistenia Európskej komisie. Do konca roka 2011 Komisia navrhne svoju víziu a akčný plán na pomoc spotrebiteľom EÚ, aby mohli plne využívať príležitosti nákupu cez internet.

Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa John Dalli vyhlásil: „Pre spotrebiteľov je dôležité, aby po tom, čo spravili objednávku, bolo doručenie výrobkov kúpených online z inej krajiny EÚ spoľahlivé a aby v prípade výskytu problémov mohli byť spotrebitelia ľahko odškodnení. Stále existujú prekážky, ktoré obmedzujú výber spotrebiteľov a narušujú dôveru v jednotný trh. Som odhodlaný ďalej pracovať na ich odstraňovaní.“

Kľúčové zistenia

Anonymní kupujúci zo 17 európskych spotrebiteľských centier1 uskutočnili spolu 305 online cezhraničných nákupov od obchodníkov z 28 krajín. Výrobky boli následne vrátené v súlade s pravidlami lehoty na rozmyslenie (ktorá umožňuje online kupujúcim zaslať výrobok späť bez udania konkrétneho dôvodu a dostať plnú úhradu zaplatenej sumy).

Súhrn kľúčových zistení:

  • Doručovanie: 94 % výrobkov bolo doručených, pričom v roku 2003 to bolo 66 % (keď sieť európskych spotrebiteľských centier naposledy uskutočnila podobný prieskum). Potvrdzujú to zistenia Komisie z marca 2011 (pozri IP/11/280), z ktorých vyplýva, že doručovanie cezhraničných nákupov v rámci EÚ je rovnako spoľahlivé ako domácich nákupov, alebo dokonca aj spoľahlivejšie (výrobky neboli doručené v 5 % cezhraničných nákupov v porovnaní so 6 % domácich objednávok).

  • Výrobky: iba 1 % výrobkov bolo chybných (napr. kniha s poškodenou obálkou) alebo nezodpovedalo objednávke (napr. nesprávna farba).

  • Vrátenie výrobkov a peňazí: Keď kupujúci vrátili výrobky na základe pravidiel lehoty na rozmyslenie, zaplatená suma im bola vrátená v 90 % prípadov. Avšak 57 % kupujúcich malo problémy s vrátením peňazí za náklady na doručenie, ktoré požadujú pravidlá EÚ. Niektorí obchodníci takisto kládli nelegálne obmedzenia týkajúce sa vrátenia tovaru (napr. tvrdili kupujúcim, že nemajú takéto právo). Podľa pravidiel EÚ spotrebitelia môžu zrušiť online objednávku z akéhokoľvek dôvodu do 7 dní od doručenia tovaru (v niektorých krajinách je táto lehota dlhšia) a zaslať ho späť predávajúcemu (v niektorých prípadoch musia znášať náklady na odoslanie tovaru späť).

  • Webové stránky a cezhraničný predaj. Zahraničné webové stránky sa pôvodne vybrali na základe súboru základných kritérií v súvislosti s cezhraničným predajom (ako napr. ochota predávať do cudziny, možnosti platby a výberu jazyka). V skutočnosti 60 % týchto stránok malo ťažkosti, a preto pre kupujúcich cez internet z iných krajín neboli vhodné (napríklad z dôvodu, že doručenie do krajiny spotrebiteľa nebolo v skutočnosti možné). Zo štúdie Komisie EÚ uskutočnenej v roku 2009 (pozri IP/09/1564) vyplynulo, že 60 % cezhraničných online objednávok bolo odmietnutých.

Celú správu možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Ako pomáhajú európske spotrebiteľské centrá?

Sieť európskych spotrebiteľských centier pokrýva 29 krajín (všetky krajiny EÚ plus Nórsko a Island). Centrá sú spolufinancované Európskou komisiou a vnútroštátnymi orgánmi.

Centrá ponúkajú praktickú pomoc a poradenstvo spotrebiteľom kupujúcim tovar a služby od obchodníkov so sídlom v inej členskej krajine EÚ (ako aj v Nórsku a na Islande).

Táto prípadová štúdia znázorňuje, ako sieť európskych spotrebiteľských centier pracuje v prospech spotrebiteľov:

Írsky spotrebiteľ kúpil videokameru od francúzskeho obchodníka. Keď bola videokamera doručená, poslal ju doporučene späť v rámci 7-dňovej lehoty na rozmyslenie. Obchodník tvrdil, že mu nevrátia peniaze, pretože neposlal späť videokameru, ale iba jej obal. Keď sa do prípadu zapojilo európske spotrebiteľské centrum vo Francúzsku, obchodník potvrdil, že došlo k zámene referenčných údajov a spotrebiteľovi boli vrátené všetky peniaze.

Podrobnosti o sieti európskych spotrebiteľských centier a ďalšie prípadové štúdie môžete nájsť na stránke: http://ec.europa.eu/ecc-net

Aké sú ďalšie kroky?

Komisia EÚ chce naďalej zlepšovať podmienky online nákupu pre kupujúcich na trhu EÚ. Na konci roka 2011 Komisia predstaví štúdiu o úsporách, ktoré môže predstavovať elektronický obchod pre spotrebiteľov. Táto štúdia sa využije v akčnom pláne, ktorý bude plne venovaný rozvoju elektronického obchodu na jednotnom trhu a odstraňovaniu existujúcich prekážok.

Ako súčasť plánu Komisia chce predložiť ambiciózny legislatívny návrh, ktorým sa spotrebiteľom kupujúcim cez internet z krajiny EÚ umožní úplne online vyriešiť ich spory s obchodníkmi, ktorí majú sídlo v inej krajine EÚ, čo by predstavovalo alternatívu súdneho riešenia sporov. Malo by k tomu dôjsť do konca roka 2011.

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Z Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Írska, Litvy, Maďarska, Nórska, Portugalska, Rakúska, zo Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Švédska a z Talianska.


Side Bar