Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Internetes vásárlás: a határokon átnyúló kiszállítások megbízhatóak, de kevés kereskedő szállít külföldre az EU-ban

Brüsszel, 2011. október 4. – Volt már Ön is úgy, hogy szívesebben vásárolt volna az interneten keresztül egy másik uniós országból, de aggályai voltak a külföldi vásárlás megbízhatóságával kapcsolatban? Az EU által támogatott Európai Fogyasztói Központok Hálózata próbavásárlásokat végzett ennek ellenőrzésére. A jelentés (State of the e-Union) 28 országra kiterjedően végrehajtott 305 vásárlás eredményeit foglalja össze. A külföldi rendelések teljesítése általánosságban megbízhatónak bizonyult, a rendelések 94%-át szállították ki (a 2003-ban mért 66%-hoz képest), és a termékeknek mindössze 1%-a bizonyult hibásnak. A vásárlók azonban több problémával szembesültek az áruk visszaküldése esetén (a vásárlástól való elállás az EU egészére érvényes jog), például nem kapták vissza a teljes vételárat. Az előzetesen kiválasztott, a határokon átnyúló vásárlást támogató weboldalak 60%-ával kapcsolatban olyan problémák is felmerültek (pl. szállítási, fizetési és nyelvi lehetőségek terén), amelyek lehetetlenné tették a más uniós tagállamba irányuló elektronikus vásárlást. A felmérés megerősíti az Európai Bizottság által tett korábbi megállapításokat. 2011 vége előtt a Bizottság közzé fogja tenni az uniós fogyasztók számára elérhető elektronikus kereskedelmi lehetőségek minél jobb kiaknázását elősegítő elképzeléseit és cselekvési tervét

John Dalli egészségügyi és fogyasztóügyi biztos a következőképpen fogalmazott: „A fogyasztók számára fontos, hogy egy másik uniós országból elektronikus úton megrendelt és megvásárolt termékek szállítása megbízható legyen, és ha probléma merül fel, a fogyasztók számára Európa-szerte hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre. Még mindig fennállnak olyan akadályok, amelyek korlátozzák a fogyasztók választási lehetőségeit és aláássák az egységes piacba vetett bizalmat. Ezek megszüntetéséért továbbra is határozottan fel fogok lépni.”

Főbb megállapítások

17 európai fogyasztóvédelmi központ1 28 országban mindösszesen 305 alkalommal végzett más EU-tagállamba irányuló elektronikus próbavásárlást. A termékeket ezután a „gondolkodási időre” vonatkozó szabályokkal (amelyek lehetővé teszik az elektronikus úton vásárolt termékek indoklás nélküli visszaküldését és a vételár teljes visszatérítését) összhangban visszaküldték.

A főbb megállapítások az alábbiak:

  • Kiszállítás: A termékek 94%-át szállították ki, ami előrelépés a 2003-ban mért 66%-hoz képest (az ECC-Net ekkor végzett utoljára ilyen felmérést). Ez megerősíti a Bizottság 2011 márciusi megállapításait (lásd IP/11/280), amely szerint a határokon átnyúló kiszállítások megbízhatósága a belföldi kiszállításokéval vetekszik (a határokon átnyúló ügyletek során a termékek az esetek 5%-ában nem érkeztek meg, míg belföldi rendeléseknél ez az érték 6%).

  • Termékek: a termékeknek mindössze 1%-a volt hibás (pl. könyv borítója sérült) vagy a megrendelésben szereplőtől eltérő (pl. más szín).

  • Termékek visszaküldése és a vételár visszatérítése Amennyiben a vásárló a „gondolkodási időre” vonatkozó szabályokkal összhangban küldte vissza a terméket, a vételárat az esetek 90%-ában visszatérítették. A vásárlók 57%-a azonban problémába ütközött, amikor az eredeti szállítási költséget is vissza akarta igényelni az uniós előírásokkal összhangban. Ezenkívül egyes kereskedők jogszerűtlenül korlátozták a termékek visszaküldését (pl. azt állítva, hogy a vásárlónak nincsen joga erre). Az uniós szabályok szerint a fogyasztók az átvételtől számított legalább 7 (egyes országokban több) napon belül visszamondhatják az elektronikus megrendelést és visszaküldhetik az árut az eladónak (de adott esetben állniuk kell a visszaküldés költségeit).

  • Határokon átnyúló értékesítést nyújtó weboldalak felhasználóbarátsága. A külföldi weboldalakat eredetileg a határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos minimumkövetelmények alapján választották ki (pl. külföldre történő értékesítés lehetősége, fizetési és nyelvi lehetőségek). A gyakorlatban azonban ezen weboldalak 60%-a esetében olyan nehézségek merültek fel, amelyek megakadályozták más országok online vásárlói általi felhasználást (pl. nem volt lehetőség a fogyasztó országába irányuló kiszállítást kérni). A Bizottság által 2009-ben végzett uniós vizsgálat (lásd IP/09/1564)is azt találta, hogy a határokon átnyúló elektronikus megrendelések 60%-át visszautasították.

A jelentés teljes szövege a következő honlapon érhető el:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Hogyan segíthetnek az európai fogyasztói központok?

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) 29 országra (az EU összes tagállamára, valamint Norvégiára is Izlandra) terjed ki. A központok az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok társfinanszírozásában működnek.

A központok gyakorlati segítséget és tanácsokat nyújtanak a más EU-tagállamokban (valamint Norvégiában és Izlandon) található kereskedőktől történő termék- és szolgáltatásvásárlásban.

Az ECC-Net működését a következő eset mutatja be a fogyasztók számára:

Egy ír fogyasztó francia kereskedőtől vásárolt videokamerát. Amikor az áru megérkezett, a vevő azt a 7 napos gondolkodási időn belül ajánlott küldeményben küldte vissza. A kereskedő nem térítette vissza a vételárat, arra hivatkozva, hogy a csak a csomagolást küldték vissza, magát a videokamerát nem. Amikor a franciaországi fogyasztóvédelmi központ közbenjárt a ügyben, a kereskedő elismerte, hogy összekeverte a hivatkozási számokat, és a fogyasztó végül a teljes összeget megkapta.

Az ECC-Nettel kapcsolatos további információkat és esettanulmányokat a következő címen talál: http://ec.europa.eu/ecc-net

A következő lépések

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy megkönnyítse az elektronikus vásárlásokat az EU egészét lefedő közös piacon. 2011 végére a Bizottság tanulmányt fog készíteni az e-kereskedelem által a fogyasztók számára nyújtott árelőnyökről. Mindez az egységes piacon belüli e-kereskedelem fejlesztésére és a meglévő akadályok megszüntetésére irányuló cselekvési terv alapjául fog szolgálni.

A terv részeként a Bizottság ambiciózus jogalkotási javaslatot fog benyújtani, amely lehetővé teszi az EU tagállamaiból elektronikus úton vásároló fogyasztók számára a többi uniós tagállam területén levő kereskedőkkel folytatott viták kizárólag elektronikus úton történő, bírósági eljárás nélküli megoldását. A javaslat várhatóan még 2011 vége előtt elkészül.

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Ausztria, Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, az Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.


Side Bar